Bài tập chương 3 hóa 10

*
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương thơm 3 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án với giải thuật cụ thể Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương thơm 3 - Đề số 2 - Hóa học tập 10


*
Đề bình chọn 15 phút ít - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học tập 10

Đề kiểm tra 15 phút - Chương thơm 3 - Đề số 2 - Hóa học tập 10 tất cả câu trả lời với lời giải chi tiết.


*
Đề kiểm tra 15 phút - Chương thơm 3 - Đề số 3 - Hóa học tập 10

Đề bình chọn 15 phút ít - Chương 3 - Đề số 3 - Hóa học 10 gồm giải đáp với giải mã bỏ ra tiết


*
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Cmùi hương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án với giải thuật chi tiết Đề đánh giá 45 phút ít (1 tiết) - Cmùi hương 3 - Đề hàng đầu - Hóa học 10


*
Đề kiểm soát 15 phút ít - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án cùng giải mã chi tiết Đề kiểm tra 15 phút ít - Cmùi hương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10


*
Bài 1 trang 59 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 59 SGK Hóa học tập 10. Liên kết hóa học vào NaCl được hình thành do:


*
Bài 2 trang 59 sgk chất hóa học 10

Giải bài bác 2 trang 59 SGK Hóa học tập 10. Muối ăn sinh sống thể rắn là:


*
Bài 3 trang 60 sgk chất hóa học 10

Giải bài bác 3 trang 60 SGK Hóa học tập 10. Viết cấu hình electron ..

Bạn đang xem: Bài tập chương 3 hóa 10


*
Bài 4 trang 60 sgk chất hóa học 10

Giải bài xích 4 trang 60 SGK Hóa học 10. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

Xem thêm: Code Tây Du Kỳ Duyên: Phát Code 100, Tây Du Truyền Kỳ


*
Bài 5 trang 60 sgk chất hóa học 10

Giải bài xích 5 trang 60 SGK Hóa học tập 10. So sánh số electron


*
Bài 6 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10. Trong những vừa lòng chất tiếp sau đây...

Xem thêm: "Bí Quyết Nuôi Con Phát Triển Toàn Diện", Bí Quyết Nuôi Con Phát Triển Toàn Diện


*
Bài 1 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài bác 1 trang 64 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng độc nhất vô nhị về link cùng hóa trị.


*
Bài 2 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài bác 2 trang 64 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng trong các câu sau:


Chuyên mục: Tổng Hợp