Bài tập tiếng anh lớp 4 chương trình mới

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vngơi nghỉ bài xích tập

Lớp 3

Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hợp Từ vựng vừa đủ, Ngữ pháp cụ thể, dễ nắm bắt và các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học sinh học tập xuất sắc môn Tiếng Anh lớp 4 rộng. Để download tài liệu bài bác tập Tiếng Anh lớp 4 về, bạn vào cụ thể từng Unit tương xứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 chương trình mới

Mục lục các bài tập luyện Tiếng Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập Tiếng Anh 4 Học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: Nice lớn see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Những bài tập Tiếng Anh lớp 4 thân kì 1 bao gồm đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What do you lượt thích doing?

Unit 8: What subjects do you have sầu today?

Unit 9: What are cụ doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Học kì 2 có đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you lượt thích some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 4 thân kì 2 bao gồm đáp án

Unit 16: Let"s go lớn the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal vì you want khổng lồ see?

Unit 20: What are you to vì this summer?

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 bao gồm đáp án

các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. amB. isC. wellD. your

2. Nice to ___________ you again, Minc.

A. watchB. lookC. seeD. have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice lớn meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. fromB. toC. forD. with

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu reviews bạn dạng thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice lớn see you again: cực kỳ vui được gặp lại cậu.
3.A Đáp lại thắc mắc sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời thắc mắc quê quán “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi tới từ nước ta. Tôi nói theo một cách khác giờ Việt.

Exercise 2: Chọn trường đoản cú tương thích điền vào vị trí trống.

afternoon - tomorrow – And – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietphái mạnh. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice lớn meet you.

A: Nice khổng lồ meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A cùng với cột B để tạo ra thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice khổng lồ meet you, too.
5. Nice to meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: Dựa vào trường đoản cú nhắc nhở bố trí thành câu hoàn chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

Xem thêm: Truyện Ngôn Tình 7 Ngày Ân Ái Chương Mới Nhất, Danh Sách Chương Truyện 7 Ngày Ân Ái

________________________________________________________.

2. at/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. you/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice khổng lồ see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go lớn Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love sầu English & Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up & say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 và over at 11:00. Before going home, we stand up and say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What vị they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

Xem thêm: Kích Thước Tủ Quần Áo 3 Cánh, 2 Cánh, 3 Cánh, Âm Tường,, Kích Thước Tủ Quần Áo Chuẩn Nhất Bạn Nên Biết

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 3-4-5 trên khoahoc.macerafilmizle.com


KHÓA HỌC GIÚPhường TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚPhường. 4

Prúc huynh đăng ký khóa học lớp 4 đến bé sẽ được Tặng Ngay miễn giá tiền khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đăng ký học demo đến nhỏ với được hỗ trợ tư vấn miễn tổn phí trên khoahoc.vietjaông xã.com


Chuyên mục: Tổng Hợp