Các động từ tiếng anh

Lần trước bọn chúng ra đã tò mò 100 rượu cồn tự thứ nhất, các bạn sẽ học tập nằm trong không còn chưa nhỉ? Hôm nay bọn họ sẽ liên tục với 100 cồn tự thông dụng tiếp theo sau, thuộc học ngay lập tức nào!
100. Cause /kɑz/ gây ra101. Pass /pæs/ quá qua102. Lie /laɪ/ nói xạo103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận104. Watch /wɑʧ/ xem105. Raise /reɪz/ nâng cao106. Base /beɪs/ dựa trên107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng108. Break /breɪk/ làm vỡ109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích110. Learn /lɜrn/ học tập hỏi111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ113. Grow /groʊ/ béo lên114. Clalặng /kleɪm/ tulặng bố115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo116. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ117. Cut /kʌt/ cắt bỏ118. Form /fɔrm/ hình thành119. Stay /steɪ/ nghỉ ngơi lại 1đôi mươi. Contain /kənˈteɪn/ chứa121. Reduce /rəˈdus/ giảm122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập123. Join /ʤɔɪn/ ghép124. Wish /wɪʃ/ muốn125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được126. Seek /sik/ tìm kiếm127. Choose /ʧuz/ chọn128. Deal /dil/ xử lý129. Face /feɪs/ đương đầu 130. Fail /feɪl/ thất bại131. Serve sầu /sɜrv/ phục vụ132. End /ɛnd/ kết thúc133. Kill /kɪl/ giết134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra135. Drive /draɪv/ lái xe136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện cho137. Rise /raɪz/ tăng lên138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận139. Love sầu /lʌv/ yêu thương thương140. Pichồng /pɪk/ nhặt lên141. Place /pleɪs/ đặt, để142. Argue /ˈɑrgju/ tnhãi con cãi143. Prove /pruv/ bệnh minh144. Wear /wɛr/ đội, mặc145. Catch /kæʧ/ bắt lấy146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức147. Eat /it/ ăn148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào150. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu151. Arrive sầu /əˈraɪv/ đến152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ Chắn chắn chắn153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào154. Plan /plæn/ lên kế hoạch155. Pull /pʊl/ kéo156. Refer /rəˈfɜr/ đề cập tới157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động158. Relate /rɪˈleɪt/ bao gồm liên quan159. Affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới160. Cđại bại /kloʊs/ đóng góp lại161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định162. Manage /ˈmænəʤ/ quản ngại lý163. Thank /θæŋk/ cảm ơn164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được167. Note /noʊt/ ghi lại168. Forget /fərˈgɛt/ quên169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ đã cho thấy rằng170. Wonder /ˈwʌndər/ tự hỏi171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu đựng khổ174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt176. Suppose /səˈpoʊz/ giả sử177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ trả thành178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định179. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế180. Listen /ˈlɪsən/ nghe 181. Save /seɪv/ lưu lại giữ182. Tkết thúc /tɛnd/ tất cả xu hướng183. Treat /trit/ đối xử184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát185. Share /ʃɛr/ phân chia sẻ186. Remove /riˈmuv/ nhiều loại bỏ187. Throw /θroʊ/ ném188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích191. Force /fɔrs/ bắt buộc192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ193. Admin /admin/ thừa nhận194. Assume /əˈsum/ mang đến rằng195. Smile /smaɪl/ mỉm cười196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị197. Replace /ˌriˈpleɪs/ cố gắng thế198. Fill /fɪl/ bao phủ đầy199. Improve sầu /ɪmˈpruv/ nâng cao200. Mention /ˈmɛnʃən/ kể tới
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình có sẵn.

Bạn đang xem: Các động từ tiếng anh

▪ Làm Việc tận nơi, ko phải vận chuyển.

▪ Thời gian giảng dạy linc hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy vi tính kết nối Internet bình ổn, tai nghe, microphone bảo vệ đến việc dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học tập.

Xem thêm: Shin Cậu Bé Bút Chì Tập 37, Doc Truyen Cu Shin Cau Be But Chi Tap 37

▪ Giao tiếp thường xuyên, sửa lỗi đúng lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức chớp nhoáng.

▪ Lộ trình có thiết kế riêng biệt đến từng học tập viên không giống nhau.

▪ Dựa bên trên kim chỉ nam, tính chất từng ngành vấn đề của học tập viên.

▪ Học rất nhiều dịp đa số vị trí, thời gian linh động.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Project 2016, Tài Liệu Microsoft Project 2016


*

▪ Được học tập tại môi trường thiên nhiên chuyên nghiệp hóa 7 năm tay nghề đào tạo Tiếng Anh.


Chuyên mục: Tổng Hợp