Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Dht11

Cảm phát triển thành độ ẩm ánh sáng DHT11 Điện áp hoạt động: 5VDC, Khoảng đo nhiệt độ: 0-50°C sai số ± 2°C, Kích thước: 28mm x 12milimet x10m


*

——————-CODE THAM KHẢO——————–

Tlỗi viện DHT.h

/* * Kết nối: * DHT Arduino * VCC 5V * GND GND * Tín hiệu 2 * * Tùy chọn tên của cảm ứng cho cân xứng * Nạp code mlàm việc Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600 * * * * * */#include "DHT.h"#define DHTPIN 2 // what digital pin we"re connected to// Chọn một số loại cảm biến đến cân xứng ---------------------------------------------------------------------------------------#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);void setup() Serial.begin(9600); Serial.println("DHTxx test!"); dht.begin();void loop() isnan(t)

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

*