CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT BÁCH KHOA

Cuốn nắn sách Cấu trúc dữ liệu và thuật toán thù được soạn dựa vào ngôn từ những bài bác giảng nhưng tác giả áp dụng để huấn luyện mang đến sinc viên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa TP.. hà Nội.

Bạn đang xem: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bách khoa

Với thời lượng nhằm huấn luyện vào 60 ngày tiết, cuốn sách chỉ nói được một số vấn đề cơ phiên bản trong nghành nghề dịch vụ “Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán” – một môn học tập có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong hành trang kỹ năng của sinch viên ngành Công nghệ tin tức.

NỘI DUNG:

Nội dung cuốn nắn sách bao hàm bảy chương:

Cmùi hương 1. Các có mang cơ bạn dạng.

Chương 2. Thuật tân oán đệ quy.

Chương 3. Các cấu tạo dữ liệu cơ bạn dạng.

Chương thơm 4. Cây.

Cmùi hương 5. Các thuật toán thù bố trí.

Chương 6. Tìm tìm.

Chương thơm 7. Đồ thị với các thuật toán đồ gia dụng thị.

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện Sex Học Sinh 18, Tổng Hợp Truyện Sex School Gtnv

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


*

Cuốn sách Cấu trúc dữ liệu với thuật toán thù được biên soạn dựa trên văn bản những bài xích giảng mà người sáng tác áp dụng để huấn luyện và đào tạo đến sinc viên ngành Công nghệ tin tức, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Với thời lượng nhằm đào tạo vào 60 ngày tiết, cuốn sách chỉ đề cập được một số trong những vụ việc cơ bạn dạng vào nghành “Cấu trúc dữ liệu cùng Thuật toán” – một môn học gồm ý nghĩa quan trọng đặc biệt vào hành trang kỹ năng của sinch viên ngành Công nghệ tin tức.

NỘI DUNG:

Nội dung cuốn nắn sách bao hàm bảy chương:

Cmùi hương 1. Các khái niệm cơ bản.

Chương 2. Thuật toán đệ quy.

Chương 3. Các cấu trúc dữ liệu cơ phiên bản.

Cmùi hương 4. Cây.

Cmùi hương 5. Các thuật toán thù bố trí.

Chương thơm 6. Tìm tìm.

Chương 7. Đồ thị với những thuật tân oán đồ dùng thị.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


*

*

*

Chuim mục: C. Bài giảngC. Bài giảng kỹ thuậtM. MT PURCHASE


01.pdf

full_version_data.pdf

slides - cay.pdf

slides - cay.pptx

slides - danh sach.pdf

slides - danh sach.pptx

slides - ngan xep - hang doi.pdf

slides - ngan xep - hang doi.pdf

slides - ngan xep - hang doi.pptx

slides - tlặng kiem.pdf

slides - tyên ổn kiem.pptx

chap01 fundamentals_decrypted.pdf

chap01fundamentals_decrypted.pdf

chap02 recur_decrypted.pdf

chap02recur_decrypted.pdf

chap03 basic ds_decrypted.pdf

chap03basicds_decrypted.pdf

chap04trees_decrypted.pdf

chap04 trees_decrypted.pdf

chap04 trees_decrypted.pdf

chap05sorting_decrypted.pdf

chap05 sorting_decrypted.pdf

chap05 sorting_decrypted.pdf

chap06 searching_decrypted.pdf

chap06searching_decrypted.pdf

chap07 graph_decrypted.pdf

chap07graph_decrypted.pdf

chap00 introduction_decrypted.pdf

chap00introduction_decrypted.pdf

index.mp4a

ctdl-00-introduction-2017.pdf

ctdl-01-basic concepts-bigo.pdf

ctdl-01-basic concepts-bigo.pdf

ctdl-02-search.pdf

ctdl-03-sort.pdf

ctdl-04-basic concepts-adt.pdf

ctdl-04-basic concepts-adt.pdf

ctdl-05-basic data structures.pdf

ctdl-05-basic data structures.pdf

ctdl-06-tree.pdf

ctdl-08-b cay.pdf

ctdl-09-data compression.pdf

ctdl-10-string matching.pdf

ctdl-11-hash.pdf

buoi3.pdf

buoi3.pdf

bài giảng cấu tạo tài liệu với giải mã.pdf

c1 tổng quan liêu về cấu trúc tài liệu và giải thuật.pdf

c2 tra cứu kiếm và bố trí.pdf

c4 ngăn xếp (stack) hàng đợi (queue).pdf

c5 cây (tree).pdf

cau truc cay (tree)(1).pdf

cau truc cay (tree).pdf

cau truc cay (tree).pdf

ctdl_01_tquan liêu.pdf

ctdl_02_sxtk kiếm tìm kiếm và thu xếp nội.pdf

ctdl_03_ctdulieudong cấu trúc tài liệu rượu cồn.pdf

ctdl_04_listdon_stack_queue list liên kết solo (list).pdf

ctdl_05_listkep danh sách links knghiền.pdf

ctdl_06_cay cây với cây nhị phân.pdf

ctdl_07_caynhiphantimkiem cây nhị phân search kiếm - cây nhị phân tra cứu kiếm cân bằng.pdf