Chi Phí Thẩm Định Dự Án

- Theo đó, Thông tứ số 209/năm 2016 thay thế Thông tư 176/2011/TT-BTC pháp luật nấc thu phí thẩm định và đánh giá dự án công trình chi tiêu phát hành, phí đánh giá và thẩm định thiết kế cơ sở áp dụng đối với chủ chi tiêu các dự án công trình đầu tư desgin công trình theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 11/2013/NĐ-CPhường.

Bạn đang xem: Chi phí thẩm định dự án

- Theo Thông tứ 209/TT-BTC, tổ chức triển khai thu tiền phí là cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền thẩm định và đánh giá dự án công trình chi tiêu xuất bản, thẩm định và đánh giá xây đắp các đại lý theo Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP..

- Mức thu phí đánh giá dự án công trình đầu tư phát hành, mức giá thẩm định và đánh giá xây đắp cơ sở đã thực hiện theo Biểu chủng loại ban hành cố nhiên Thông bốn 209/năm 2016.

- Việc khẳng định số chi phí tầm giá thẩm định dự án công trình chi tiêu xây đắp cần nhận được Thông bốn số 209 pháp luật như sau:

+ Cnạp năng lượng cứ đọng khẳng định số tiền tổn phí thẩm định dự án công trình đầu tư desgin bắt buộc thu là tổng mức vốn đầu tư được cấp cho gồm thđộ ẩm quyền phê thông qua và nút thu.

+ Thông tư số 209/BTC chính sách mức phí tổn thẩm định và đánh giá dự án đầu tư chi tiêu tạo ra bắt buộc thu đối với một dự án chi tiêu được khẳng định theo hướng dẫn nhưng không thật 150.000.000 đồng/dự án.

+ Đối cùng với những dự án city, nấc phí thẩm định và đánh giá cũng tiến hành theo phía dẫn nhưng mà trong những số đó tổng vốn chi tiêu sẽ không còn tất cả những ngân sách đền bù giải phóng mặt bằng, cung ứng và tái định cư.

+ Tương từ bỏ, những công trình xây dựng bài bản nhỏ tuổi (thẩm định và đánh giá Báo cáo tài chính - kỹ thuật) áp dụng vốn túi tiền bên nước cũng xác định nấc tổn phí thẩm định theo những điều khoản bên trên.

+ Với những dự án sử dụng vốn bên quốc tế ngân sách, dự án PPP với dự án đầu tư thiết kế sử dụng vốn không giống nhưng cơ sở trình độ chuyên môn công ty trì đánh giá thiết kế cơ sở thì mức thu tiền phí thẩm định và đánh giá xây đắp các đại lý bằng một nửa so với tầm thu tiền phí thẩm định dự án công trình chi tiêu xây cất.

+ Riêng những dự án đề nghị thuê Chuyên Viên, support thẩm tra phục vụ công tác đánh giá thì Thông tứ số 209/2016/BTC lao lý cơ sở bên nước chỉ được thu phí bằng 50% nấc thu phí theo mức sử dụng.

- Dường như, Thông tư 209 vẻ ngoài tổ chức triển khai thu tiền phí yêu cầu gửi số tiền tầm giá đã thu của mon trước vào thông tin tài khoản mức giá đợi nộp chi phí mở trên ngân khố đơn vị nước muộn nhất ngày 05 hàng tháng và tiến hành kê khai thu, nộp giá thành theo Thông bốn 156/2013/TT-BTC với Nghị định 83/2013/NĐ-CPhường.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 209/2016/TT-BTC

thủ đô, ngày 10 mon 1một năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯXÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

Căn cứ đọng Luật tổn phí cùng lệ phí ngày 25 tháng1một năm 2015;

Căn cđọng Luật túi tiền bên nước ngày 25mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cđọng Luật desgin ngày 18 mon 6năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.. ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của nhà nước hiện tượng cụ thể với chỉ dẫn thi hànhmột số trong những điều của Luật tổn phí và lệ phí;

Căn cđọng Nghị định số 59/2015/NĐ-CPhường ngày18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về cai quản dự án đầu tư chi tiêu xây dựng;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về thống trị đầu tư cách tân và phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPhường. ngày 23 tháng 12 năm 2013 của nhà nước giải pháp công dụng, nhiệm vụ, quyền hạnvới tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Chínhsách Thuế,

Bộ trưởng Sở Tài chính phát hành Thôngtứ giải pháp nút thu, chế độ thu, nộp, làm chủ cùng sử dụng phí đánh giá và thẩm định dự án công trình đầubốn thi công, phí đánh giá kiến tạo đại lý.

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh cùng đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này pháp luật nút thu, chế độthu, nộp, quản lý cùng sử dụng giá tiền đánh giá và thẩm định dự án công trình chi tiêu tạo, tầm giá thẩm định thiếtkế cửa hàng.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụng đốicùng với nhà đầu tư các dự án đầu tư chi tiêu thành lập công trình hình thức tại Phú lục I banhành cố nhiên Nghị định số 59/2015/NĐ-CPhường ngày 18 mon 6 năm năm ngoái của Chính phủvề làm chủ dự án đầu tư chi tiêu xây cất với Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.. ngày 14 mon 01năm trước đó của nhà nước về thống trị chi tiêu cách tân và phát triển đô thị; cơ quan nhànước gồm thđộ ẩm quyền đánh giá dự án công trình chi tiêu desgin, thẩm định và đánh giá xây cất cửa hàng vàcác tổ chức triển khai, cá nhân khác gồm liên quan đến thu, nộp chi phí đánh giá dự án công trình đầu tưchế tạo, tầm giá thẩm định kiến tạo đại lý.

Điều 2. Người nộp phí

Chủ đầu tư những dự án đầu tư chi tiêu xây dựngdự án công trình được cơ chế tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 mon 6 nămnăm ngoái của nhà nước về làm chủ dự án đầu tư chi tiêu xây dựng; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. ngày 14 mon 0một năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư trở nên tân tiến thành phố khiđược phòng ban trình độ về xây đắp tất cả thđộ ẩm quyền thẩm định và đánh giá dự án công trình đầu tư chi tiêu chế tạo,thẩm định và đánh giá kiến tạo cơ sở phải nộp chi phí theo phép tắc trên Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thuphí

Cơ quan bên nước có thẩm quyền thđộ ẩm địnhdự án công trình đầu tư chi tiêu tạo ra, thẩm định kiến thiết cơ sở theo nguyên tắc tại Điều10 Nghị định 59/2015/NĐ-CPhường ngày 18 mon 6 năm năm ngoái của Chính phủ về quảnlý dự án công trình chi tiêu xuất bản là tổ chức triển khai thu tiền phí.

Điều 4. Mức thu phí

1. Mức thu phí đánh giá dự án công trình đầu tưtạo, giá thành thẩm định và đánh giá thiết kế cơ sở triển khai theo qui định trên Biểu nấc thu ban hànhkèm theo Thông bốn này.

2. Xác định số tiền tầm giá đánh giá dựán chi tiêu phát hành đề nghị thu:

a) Căn uống cứ đọng xác minh số tiền giá tiền thẩm địnhdự án công trình chi tiêu chế tạo phải thu là tổng vốn đầu tư chi tiêu được cung cấp bao gồm thẩm quyền phêưng chuẩn cùng nút thu, rõ ràng nhỏng sau:

Phí thẩm định và đánh giá dự án đầu tư xây dựng

=

Tổng nút đầu tư chi tiêu được phê duyệt

x

Mức thu

Trường hợp nhóm dự án công trình có mức giá trịở trong khoảng thân các tổng mức vốn chi tiêu ghi bên trên Biểu mức thu thìtổn phí đánh giá và thẩm định đầu tư yêu cầu thu được tính theo cách thức nội suy như sau:

*

Trong đó:

+ Nit là phí tổn thẩmđịnh đến team dự án lắp thêm i theo bài bản giá trị yêu cầu tính (đơn vị tính: %).

+ Git là bài bản quý hiếm củađội dự án đồ vật i yêu cầu tính phí thẩm định và đánh giá đầu tư chi tiêu (đơn vị chức năng tính: giá trị côngtrình).

+ Gia là quy mô giá trị cậntrên quy mô giá trị cần tính giá thành thẩm định và đánh giá (đơn vị tính: cực hiếm công trình).

+ Gib là quy mô giá trị cậndưới bài bản cực hiếm cần tính mức giá thẩm định và đánh giá (đơn vị tính: giá trị công trình).

Xem thêm: Tổng Hợp Các Mẫu Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1 Đến Vòng 35

+ Nia là giá thành đánh giá chođội dự án công trình thứ i khớp ứng Gia (đơn vị tính: %).

+ Nib là tổn phí thẩm định chođội dự án sản phẩm công nghệ i tương xứng Gib (đơn vị chức năng tính: %).

Trong đó nút thu theo tổng vốnđầu tư dự án được dụng cụ tại Biểu nút thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Phí đánh giá dự án đầu tư xây dựngđề xuất thu so với một dự án công trình đầu tư được xác định theo phía dẫn tại điểm a khoảnnày nhưng lại buổi tối đa không thật 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

Trường đúng theo quan trọng, Bộ Xây dựng gồm đềán ý kiến đề xuất Bộ Tài chính để ý, đưa ra quyết định số tiền tầm giá thẩm định dự án đầu tưkiến tạo phải thu so với từng dự án công trình cụ thể.

c) Phí đánh giá dự án đầu tư xây dựngđối với khu city new được khẳng định theo phía dẫn tại điểm a khoản này, trongđó tổng vốn đầu tư chi tiêu được phê chăm sóc làm cho căn cứ tính thu phí ko bao gồm bỏ ra phíbồi hoàn GPMB, cung ứng và tái định cư đã có được phê thông qua trong dựán.

d) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựngso với công trình xây dựng quy mô nhỏ dại (thẩm định Báo cáo tài chính - kỹ thuật) sử dụng vốntúi tiền đơn vị nước được xác minh theo phía dẫn trên điểm a khoản này.

3. Xác định số chi phí giá tiền thẩm định và đánh giá thiếtkế cơ sở phải thu:

Đối cùng với các dự án công trình đầu tư chi tiêu phát hành áp dụng vốn công ty nướcko kể chi phí, dự án công trình PPP cùng dự án đầu tư chi tiêu xây dựng áp dụng vốn không giống theo quy địnhcủa Luật tạo ra với Nghị định số 59/2015/NĐ-CP , ngôi trường đúng theo cơ quan chăm mônvề xây cất (theo phân cấp) chủ trì đánh giá kiến thiết cửa hàng của dự án công trình thì mứcthu phí đánh giá thi công cửa hàng của dự án bằng 1/2 giá thành thẩm định dự án đầu tưchế tạo trên điểm 1 Biểu mức thu.

4. Đối với phần lớn dự án công trình đầu tư quy địnhđề nghị được cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền thẩm định và đánh giá, mà lại cơ sở công ty nướckhông được ĐK đánh giá nhưng đề nghị mướn Chuyên Viên, hỗ trợ tư vấn thẩm tra phụcvụ công tác thẩm định và đánh giá hoặc bao gồm đòi hỏi chuyên gia, tư vấn thẩm tra hoặcđã có thđộ ẩm tra trước lúc đánh giá thì ban ngành công ty nước chỉ được thu phí bằng1/2 (năm mươi phần trăm) mức thu phí khớp ứng mức sử dụng trên điểm 1, 2 Biểu mứcthu phát hành đương nhiên Thông tứ này. giá thành mướn chuyên gia, support thẩm tra thựchiện theo nguyên lý của Sở Xây dựng.

Điều 5. Kê khai, nộpphí

1. Chậm nhất là ngày 05 mỗi tháng, tổchức thu phí bắt buộc gửi số chi phí phí đãthu của tháng trước vào thông tin tài khoản phí tổn ngóng nộp ngân sách msinh hoạt tại Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thu tiền phí triển khai kê khaigiá thành theo mon, quyết tân oán tổn phí theo năm theo chính sách trên khoản 3Điều 19 với nộp phí vào túi tiền công ty nước theo phương pháp trên khoản 2 Điều 26Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 mon 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tàibao gồm lý giải thực hành một số trong những điều của Luật làm chủ thuế; Luật sửa thay đổi, bổsung một trong những điều của Luật làm chủ thuế cùng Nghị định số 83/2013/NĐ-CPhường. ngày 22mon 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 6. Quản lý và sửdụng phí

1. Tổ chức thu tiền phí nộp toàn cục số tiềntầm giá chiếm được vào ngân sách bên nước. Nguồn chi phí trang trải mang lại bài toán thđộ ẩm địnhcùng thu phí vì chưng chi phí công ty nước bố trí vào dự tân oán của tổ chức triển khai thu theo chếđộ, định nút bỏ ra túi tiền đơn vị nước theo phép tắc của luật pháp.

2. Trường đúng theo tổ chức triển khai thu phí được khoánchi phí hoạt động theo nguyên tắc của nhà nước hoặc Thủ tướng tá Chính phủ về cơ chếtừ công ty, từ bỏ chịu trách nhiệm trong bài toán thực hiện biên chế và áp dụng ngân sách đầu tư quảnlý hành bao gồm đối với những cơ sở nhà nước:

a) Đối cùng với dự án thực hiện vốn ngân sáchnhà nước: Cơ quan tiền bên nước tất cả thẩm quyền đánh giá và thẩm định dự án chi tiêu gây ra thugiá tiền thẩm định và đánh giá dự án chi tiêu xây dựng được giữ lại 90% trên số chi phí mức giá thđộ ẩm địnhthu được và 10% nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Đối cùng với các dự án chi tiêu tạo ra sửdụng vốn bên nước ngoài ngân sách, dự án công trình PPPhường cùng dự án chi tiêu thi công thực hiện vốnkhông giống (ko áp dụng vốn chi phí đơn vị nước): Cơ quan tiền nhà nước tất cả thđộ ẩm quyền thẩmđịnh thiết kế cửa hàng thu tiền phí đánh giá xây đắp cửa hàng được vướng lại một nửa trên số tiềngiá thành đánh giá thu được với 1/2 nộp vào ngân sách đơn vị nước.

3. Cơ quan công ty nước tất cả thđộ ẩm quyền thẩmđịnh dự án đầu tư chi tiêu xây đắp, thẩm định xây dựng các đại lý được còn lại theo quy địnhtại điểm a, b khoản 2 Vấn đề này nhằm ngân sách cho các bước thẩm định cùng thu phítheo hiện tượng trên khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CPngày 23 mon 8 năm năm nhâm thìn của nhà nước giải pháp chi tiết cùng hướng dẫn thi hànhmột số trong những điều của Luật giá thành và lệ tầm giá.

Điều 7. Tổ chức thựchiện

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành kể từ ngày01 mon 01 năm 2017; sửa chữa thay thế Thông tứ số 176/2011/TT-BTC ngày 06 mon 1hai năm 2011 củaSở trưởng Bộ Tài chủ yếu hướng dẫnchế độ thu, nộp và thống trị áp dụng tổn phí thẩm định và đánh giá dự án đầu tư chi tiêu xuất bản.

2. Các nội dung khác liênquan tới việc thu, nộp, thống trị với áp dụng mức giá ko khuyên bảo tại Thông tứ nàyđược thực hiện theo phía dẫn trên Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CPhường ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của Chính phủ lý lẽ chi tiết và gợi ý thi hànhmột số điều của Luật tầm giá cùng lệ phí; Thông bốn số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 11 năm2013 của Bộ trưởng Sở Tài bao gồm trả lời thực hành một trong những điều của Luật quản lýthuế; Luật sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Luật làm chủ thuế cùng Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của nhà nước với Thông tứ của Sở trưởngBộ Tài bao gồm giải pháp vềin, thành lập, làm chủ với thực hiện các loại triệu chứng trường đoản cú thu tiền mức giá, lệ tầm giá thuộcngân sách đơn vị nước cùng những văn uống bạn dạng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa (giả dụ có).

3. Tổ chức, cá thể ở trong đối tượng nộpphí tổn cùng những cơ quan tương quan Chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quátrình triển khai triển khai, ví như gồm vướng mắc, đề xuất các tổ chức, cá thể phản ánh kịpthời về Bộ Tàichínhđể chú ý, hướng dẫn./.

Nơi nhận: - Văn chống Trung ương Đảng. - Văn phòng Quốc hội; - Văn uống chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm tiếp giáp quần chúng. # buổi tối cao; - Tòa án dân chúng tối cao; - Kiểm toán thù nhà nước; - Các Sở, phòng ban ngang Bộ, ban ngành ở trong Chính phủ; - Ban Nội bao gồm Trung ương; - Cơ quan liêu Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Ủy ban dân chúng, Slàm việc Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc bên nước những tỉnh giấc, thị thành trực nằm trong Trung ương; - Các đơn vị nằm trong Sở Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Sở Tài chính; - Cục bình chọn văn bạn dạng (Bộ Tư pháp); - Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai

BIỂUMỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

(Ban hành kèmtheo thông bốn số 209/2016/TT-BTCngày 10 tháng 11 năm 2016 của Sở trưởng Bộ Tài chính)

1. Phí thẩm địnhdự án chi tiêu xây dựng

Tổng nút chi tiêu dự án công trình (tỷ đồng)

≤ 15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

2. Phí thđộ ẩm địnhthiết kế cơ sở (đối với những dự án đầu tư xây cất thực hiện vốn bên nướcbên cạnh túi tiền, dự án PPPvàdựán đầu tư xây dừng sử dụng vốn khác): Mức chi phí đánh giá thi công cửa hàng bởi 50% nút phí tổn thẩm định và đánh giá dự án công trình đầutứ xâydựngtrên điểm 1 Biểu mức thu.