ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC LỚP 6

... Trường trung học cơ sở Hiếu Giang BÀI KIỂM TRA Họ cùng tên: ......................... Môn: Sinh học 6 Lớp: 6A Thời gian: 45 phút ít Điểm Nhận xét của thầy giáo I. Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái ... Trường trung học cơ sở Hiếu Giang BÀI KIỂM TRA Họ với tên: ......................... Môn: Sinh học 6 Lớp: 6B Thời gian: 45 phút Điểm Nhận xét của cô giáo I. Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: (2đ) Hãy khắc ghi X vào ... sắn Câu 2: (1 ) So sánh cây khoai lang cùng khoai nghiêm tây theo bảng sau: Khoai nghiêm lang Khoai phong tây Rễ (cọc, chùm) Loại rễ biến dạng Loại thân biến dị Nơi sinh ra củ II. Tự luận: (7đ) Câu 1: (2đ) So sánh...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 6


*

... Ho với tên Thứ tháng ngày 10 năm 2 010 ........................................ KIỂM TRA 1 ngày tiết Lớp 6. ............ MÔN : SINH HỌC LỚP.. 6 Điểm Lời phê cuẩ cô giáo Đề bài bác A/ Trắc ... 0,25 đ ) Câu 1 : Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng 1. 1 (0,25 đ) Cơ thể sinh sống bao gồm Đặc điểm nào nhằm nhận thấy ? A. Có sự thảo luận chất cùng với môi trường thiên nhiên B. Lớn lên với sinc sản C. ... trái vào câu C. Cột A team thân biến tấu Cột B những câu đại diên Cột C học sinc ghi hiệu quả 1. Thân củ a. Cây sắn, cây cà rốt 1. ......................................... 2. Thân rễ b.Cây khoai nghiêm tây,...
*

... 14 : Thân dài ra bởi đâu 1 0.25 1 0.25 Bài 16 : Thân lớn ra vì chưng đâu 1 2 1 2 Bài 18 : Biến dạng của thân 1 0.25 1 0.25 2 0.5 Tích vừa lòng BVMT 1 1 1 1 CỘNG 6 1. 5 2 0.5 1 2 4 1 3 5 16 10 ... rễ 1 0.25 1 2 1 0.25 3 2.5 Bài 11 : Sự hút ít nước với muối hạt khoáng của rễ 1 0.25 1 0.25 2 0.5 Bài 12 : Biến dạng của rễ 1 0.25 1 0.25 2 0.5 Bài 13 : Cấu tạo ra bên cạnh của thân 1 0.25 1 0.25 2 0.5 Bài 14 : ... 4: (1 )Theo em họ phải làm những gì nhằm bảo đảm an toàn cây xanh ? PHẦN BÀI LÀM I. Phần trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án II. Phần từ luận Trường trung học cơ sở Tây Sơn HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT...
*

... Bài kiểm tra hình học 6 Họ và tên: Trờng: Lớp: 6 Đề bài xích Bài 1: Khoanh tròn vào hầu như chữ cái đứng trớc câu vấn đáp đúng. A. Góc ... 5centimet ; BC= 6centimet _ Lấy điểm M nằm trong tam giác . Vẽ các tia AM, BM cùng đoạn thẳng MC Bài 4: Trên thuộc nửa khía cạnh phẳng tất cả bờ chứa tia Ox vẽ nhì tia Ot và Oy làm sao cho góc xOt=30 0 ; góc xOy= 60 0 . a) ... đối nhau B. Tia phân giác của góc xOy là tia sản xuất với nhì cạnh Ox và Oy hai góc đều nhau C. Góc 60 0 với góc 40 0 là hai góc prúc nhau D. Nếu tia Ob nằm giữa nhì tia Oa cùng Oc thì : góc aOb + góc...
*

... bằng ... II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm) Bài 1( 2 điểm): Thực hiện nay những phép tính sau: a/ 23 + 18 − 37 b/ 5 3 . 36 + 64 .5 3 − 12 0 c/ ( ) 2 17 6 15 0 96 32 17 10   − − + −   : Bài 2( 2 điểm): Tlặng ... Bài 1( 2 điểm): Thực hiện tại những phnghiền tính sau: a/ 23 − 18 + 37 b/ 4 3 .63 + 37.4 3 − 17 0 c/ ( ) 2 18 7 15 0 96 32 17 10 :   − − + −   Bài 2( 2 điểm): Tim số thoải mái và tự nhiên x, biết: a/ 3x + 7 = 19 ... Bài 1( 2 điểm): Thực hiện các phnghiền tính sau: a/ 23 + 18 − 37 b/ 4 3 .63 + 37.4 3 − 17 0 c/ ( ) 2 18 7 15 0 96 32 17 10 :   − − + −   Bài 2( 2 điểm): Tyên số tự nhiên và thoải mái x, biết: a/ 3x + 7 = 19 ...
*

... Kiểm tra: 1 tiết Năm học tập : 2007-2008 Câu 1: Nguim tố vi lợng là nhóm nguyên ổn tố : a. N, P, I, Cu. b. N, I. Cu, Fe. b. ... Cacbohiđrat. Câu 12 : Đơn phân cấu tạo đề xuất ADoanh Nghiệp là: a. Axit nuclêic. b. Axit nuclêic. 1 Mã đề: 0 01 c. Nuclêic. d. Phôtpholipit. Câu 13 : Yếu tố làm sao quan trọng nhất quy định chức năng sinch học tập của phân ... nấm. d. Là nguyên tố của những enzim. Câu 10 : Colesterôn trong màng sinc chất của tế bào gồm thực chất là: a. Vitamin. b. Steroit. c. Mỡ. d. Photpholipit. Câu 11 : Thuật ngữ làm sao sau đây tất cả toàn bộ số đông...
... + 5 4 19 11 30 7 19 8 5 1 c) 1 5 1 3 4 1 . . . 2 17 2 17 17 2 − − − + + d) 3 5 3 3 4 2 10 9 5 10 9 5 − −     + + +  ÷  ÷     e) 7 5 1 11 9 . 7 5 11 2 . 7 5 + − + − f) 2 )2.( 16 3 5: ... số học sinch mức độ vừa phải cùng số học tập sinh hơi đối với số học sinh cả lớp. Bài4: (1, 0 điểm) Tính quý hiếm của biểu thức:       −−       ++= 6 1 3 1 2 1 999 12 3 999 12 99 1 Q KIỂM TRA MỘT TIẾT ... Lớp 6A bao gồm 40 học tập sinch. Số học tập sinh giỏi bằng 22,5% số học tập sinc cả lớp. Số học tập sinch vừa phải bởi 200% số học tập sinc xuất sắc. Còn lại là học sinch tương đối. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A. b) Tính...

Xem thêm: Pin Dự Phòng Laptop Dell Hybrid Adapter Ph45W17, Sạc Dự Phòng Laptop Dell Hybrid Adapter Ph45W17


... 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 } Viết tập hợp C gồm những thành phần nằm trong A dẫu vậy không ở trong B Câu 3 : Tìm x biết : (1. 5 điểm) : 2x+5 =15 Câu 4 : Tính Theo phong cách hợp lý và phải chăng : (1. 5 điểm) 1. 10 3+ 5 16 2. 17 .72+28 .17 ... điểm) 1. Viết tập hợp những số thoải mái và tự nhiên to hơn bằng 8 và nhỏ tuổi hơn 14 (bằng phương pháp liệt kê toàn bộ các thành phần của tập hợp) Câu 2 : Cho 2 tập đúng theo : A= 1; 5; 9; 13 ; 17 ; 21 với B=9; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ... điểm) 1. Viết tập hợp những số tự nhiên lớn hơn 6 bé dại rộng bằng 15 (bằng phương pháp liệt kê tất cả những bộ phận của tập hợp) Câu 2 : (1. 5 điểm) : Cho 2 tập vừa lòng : A=3; 5; 7; 9; 11 ; 13 ; 15 với B= {10 ; 11 ; 12 ;...
... Tuan: 10 Ngaứy soaùn: 28/9/2 010 Tieỏt: 18 Ngaứy daùy: 11 /10 /2 010 KIM TRA 1 TIT I. MC TIấU: Sau bi ny HS phi: I. Mc tiờu: 1. Kin thc: - Cng c v khc sõu kin thc ó hc. - Kyên tra, ỏnh giỏ ... cơ thể bạn 1 câu 2,5 đ 1 câu 2,5 đ Chương thơm II: Sự di chuyển của cơ thể 1 câu 2,0 đ 1 câu 2,0 đ Chương III: Tuần hồn 1 câu 1, 0 đ 2 câu 2,0 đ 1 câu 2,5 đ 4 câu 5,5 đ Tổng 1 câu 1, 0 đ 1 câu 2,5 đ ... Cõu I .1 Cõu II 2.5 2cõu 2.5 Chng II: S vn ng ca c th Cõu I- 2;3 1 Cõu 2 2.5 3cõu 3.5 Chng III: Tun hon Cõu I-4 0.5 Cõu3 1. 0 Cõu 1 2.5 3cõu 4 Tng 5 cõu 4 1cõu 1. 0 1cõu 2.5 1cõu 2.5 8 cõu 10 V/...
... NGHIỆMMÔN SINH HOC 11 Thời gian làm bài:45 phút;(30 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 895Họ, tên thí sinh: Lớp 11 A…. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Câu 1: ... là:A. C 6 H 12 O 6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O. B. C 6 H 12 O 6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng).C. C 6 H 12 O 6 + O2 → 12 CO2 + 12 H2O + Q (năng lượng). D. C 6 H 12 O 6 + O2 → ... (ribulôzơ 1, 5 - điphôtphat).C. Cố định CO2→ tái sinch RiDP.. (ribulôzơ 1, 5 - điphôtphat) → khử APG thành ALPG.D. Khử APG thành ALPG → tái sinch RiDP (ribulôzơ 1, 5 - điphôtphat) → thắt chặt và cố định CO2.Câu 11 :...
Từ khóa: de kiem tra 1 tiet sinc hoc 6đề khám nghiệm 1 ngày tiết sinh học tập 6 hk2de kiem tra 1 tiet sinch hoc 6 hk2đề khám nghiệm 1 tiết sinch học tập 6 học kì 2de kiem tra 1 tiet sinch hoc 6 nam giới 2012de kiem tra 1 tiet sinc hoc 6 ki 2đề đánh giá 1 huyết sinh học 6 kì 2ma trận đề chất vấn 1 huyết sinch học 6chất vấn 1 ngày tiết sinch học 6 học kì 2kiểm tra 1 tiết sinc học tập 6 học kì 1đề kiểm tra 1 tiết sinc học 6 học tập kì iikiểm soát 1 huyết sinh học tập 6đề kiểm tra 1 huyết sinh hoc 6 học tập kì 2 truong nguyen van linhbài bác chất vấn 1 máu sinc học tập 6 hk2 tất cả đáp ánhuyết 49 chất vấn 1 huyết sinh học tập 6chăm đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vãn sự hình thành lớp bảo đảm an toàn cùng kĩ năng kháng làm mòn của thnghiền bền khí hậu vào ĐK nhiệt độ nhiệt đới gió mùa việt namGiáo án Sinch học tập 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinch học tập 11 bài xích 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hận đúng theo giữa phòng văn hóa cùng đọc tin với chống giáo dục với huấn luyện trong Việc tuyên truyền, giáo dục, chuyển vận thiết kế nông làng mới thị trấn thanh khô tdiệt, thức giấc prúc thọPhát triển du lịch bền chắc trên đại lý đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện nay đột nhập dựa vào thuật tân oán k meansNghiên cứu, xây cất phần mềm smartscan và ứng dụng vào đảm bảo an toàn mạng máy tính chăm dùngNghiên cứu vãn kỹ năng đo tích điện năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn thị trấn Cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu nguyên lý Review hệ thống bảo đảm bình yên hệ thống thông tinThơ nôm tứ hay trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo quy mô thay đổi tần (inverter) cho trang bị ổn định không khíChuong 2 dấn dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ thêm vào nông nghiệp trồng trọt trên AGribank với Phát triển nông buôn bản Việt Nam chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinc học 11 bài xích 15: Tiêu hóa sinh sống cồn vậtChiến lược kinh doanh tại ngân hàng Agribank Trụ sở TP Sài Gòn trường đoản cú 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng tạo ra cv xin câu hỏi cunghocvui tìm kiếm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument bắt tắt văn phiên bản trong trái tim mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình vào thời điểm dịp lễ đầu năm mới Điểm lưu ý phổ biến cùng mục đích của ngành ruột vùng ttiết minch về bé trâu lập dàn ý bài văn uống trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập trang bị lý 8 cthị trấn cũ vào lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc biên soạn bài xích cô nhỏ xíu chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu con trau củ