Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 20đôi mươi - 2021 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 có lời giải chuẩn theo các cường độ Thông tư 22 chi tiết hẳn nhiên.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán này sẽ giúp những em học viên ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức, chuẩn bị mang đến bài xích thi cuối học tập kì 1 đạt tác dụng cao, đồng thời đó cũng là tài liệu có lợi cho những thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học viên. Sau đây mời những thầy cô cùng các em tham khảo.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi Toán thù học tập kì 1 đang rất được thiết lập nhiều: Sở 100 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán Miễn giá thành

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2021

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm và 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự trọng lượng là 37 kg, 41 kilogam, 45kilogam, và 49 kg. Trung bình từng bao cân nặng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tđọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc cùng với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy nhiên song cùng với BC

D. AB song song cùng với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa chia không còn mang lại 2; 3 và 9 là:


A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả diện tích S bởi 4080 cm², chiều rộng lớn bằng 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật gồm chu vi 228m, chiều dài hơn chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phxay trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phnghiền tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56


X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ bao nhiêu đơn vị chức năng thì đó chính là hiệu. Theo đề bài số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn nhất trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm bốn mươi ba triệu không ngàn năm trăm bố mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3đôi mươi 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp vào chỗ chấm: (1đ)

a. 254600 cmét vuông = .......m2.........cm2 ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6.

Xem thêm: " Đầm Dập Ly Sang Trọng Giá Sốc, Xu Hướng Mới Nhất, Đầm Dập Ly In Họa Tiết Hoa Sang Trọng

Câu làm sao đúng ghi Đ câu làm sao không đúng ghi S vào ô trống sau: (1đ)


A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy tuy vậy với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn gồm 192 học viên chia thành những team, mỗi team bao gồm 8 học viên. Kăn năn lớp Năm tất cả 207 học viên chia làm các nhóm, từng đội có 9 học sinh. Hỏi cả nhị khối bao gồm tất cả từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng với Minc có tổng số 64 viên bi, hiểu được ví như Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của đôi bạn trẻ cân nhau. Hỏi mỗi bạn bao gồm từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20trăng tròn x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 3đôi mươi 675 401: bố trăm nhị mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tư trăm linc một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25m2 4600cmét vuông ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên tuy vậy với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phép tính (0,5 đ). Nếu đặt không trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự đặt tính. Kết đúng thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc với thật sạch (2đ)

Giải

Số đội của học sinh kăn năn lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học viên khối hận lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số team của tất cả nhì kân hận lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 team (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minch 8 viên bi thì số bi của cặp đôi bạn trẻ cân nhau đề xuất số bi của Dũng nhiều hơn số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)


Số bi của Minc gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20trăng tròn x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 20trăng tròn x (45 + 54 + 1)

= 20đôi mươi x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn và lưu lại công dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong số số tiếp sau đây bao gồm chữ số 8 biểu lộ mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong các số sau số như thế nào phân chia không còn đến 2 nhưng ko phân chia không còn cho 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào chỗ chấm: 42dm2 60cmét vuông = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong mẫu vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù đọng, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù nhân, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 ráng kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cmét vuông = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 48 centimet, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Bài 9: (1 điểm). Một nhóm xe tất cả 5 xe cộ lớn, từng xe pháo chsinh sống 27 tạ gạo với bao gồm 4 xe cộ nhỏ, từng xe chsống 18 tạ gạo. Hỏi vừa đủ mỗi xe pháo chsinh hoạt từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà con cháu từ thời điểm cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi cá nhân hiện nay nay?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89mét vuông 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều lâu năm HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cmét vuông (0,25 điểm)


- Lưu ý: HS rất có thể giải phương pháp khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe cộ xe hơi chlàm việc được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe bé dại chnghỉ ngơi được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe cộ chlàm việc được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của nhì bà con cháu bây giờ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của con cháu bây giờ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà hiện thời là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học tập kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 Số 2

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong những câu sau: (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết trái của phép nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư trong phxay phân chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số thích hợp nhằm viết vào chỗ chấm 9m2 5dm2 =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp dễ ợt nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số thích hợp vào khu vực chấm

4 tấn 75 kg = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một cửa hàng chào bán vải, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi vừa đủ từng ngày shop bán tốt bao nhiêu mét vải? (Biết hàng tuần gồm 7 ngày và cửa hàng phân phối vải vóc suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu vội chiều rộng lên 2 lần và chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích mảnh đất nền mới là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng mỗi câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dmét vuông 65cmét vuông = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải buôn bán vào 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày buôn bán vào 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình mỗi ngày bán tốt số mét vải là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành riêng cho HS hơi, giỏi; chnóng biến hóa năng động theo phương án có tác dụng bài bác của HS. Khuyến khích sự trí tuệ sáng tạo Khi có tác dụng bài.

Nếu gấp chiều rộng lên gấp đôi cùng chiều dài lên 3 lần thì diện tích S vội lên tần số là:


2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất bắt đầu là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 lớp 4 mới nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập môn Toán lớp 4 học tập kì 1

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi và quan sát cụ thể đề thi những môn học tập kì 1 lớp 4 rèn luyện những dạng bài tập SGK Toán thù 4 cùng SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng đến bài bác thi cuối học tập kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng những thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài bác tập tiên tiến nhất trên macerafilmizle.com.