Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mới hoc ki 1

Đề kiểm soát giờ Anh lớp 3 lịch trình bắt đầu thuộc công tác học tiếng Anh lớp 3 cùng với đông đảo dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 thân quen mang lại ttốt ôn luyện tiếng Anh.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mới hoc ki 1


Những bài học giờ đồng hồ Anh lớp 3 hay hầu như bài xích đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 3 được macerafilmizle.com gửi tới các em để giúp những em học tập giờ Anh nkhô giòn và tác dụng hơn. Những bài bình chọn giờ Anh, đề thi giờ đồng hồ Anh đến trẻ nhỏ đang là những tư liệu giúp những em học tập tiếng Anh nkhô nóng cùng kết quả.

Đề khám nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 công tác mới dưới đây macerafilmizle.com vẫn thân tặng các bạn cùng các em nhỏ tuổi học tập tiếng Anh lớp 3 phần đông bài học kinh nghiệm giờ Anh, phần đông dạng bài xích bình chọn giờ Anh dễ dàng để giúp các em học tập nhanh với kết quả hơn.

Đề đánh giá giờ Anh lớp 3 công tác mới

Để học tập giờ Anh lớp 3 cho các em chúng ta hãy chăm chú đến những nội dung học giờ đồng hồ Anh của những em cần bảo đảm mọi kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh về ngữ pháp, trường đoản cú vựng và những nội dung ở trong giờ đồng hồ Anh lớp 3 của các em. Nội dung đề khám nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 cho những em:

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng tuyệt nhất.

1. Hello, My ………. is Lindomain authority.

a. name b. is c. I am

2. What is ………name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen. b. It’s a pencil. c. It’s a rubber.

4. How vì chưng you ……. your name?

a. what b. is c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6.What is this?

a. It’s a book. b. It’s a computer. c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

Xem thêm: Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Năm 2019, Điều Kiện Kinh Doanh Bất Động Sản

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II.Listen & write the words or number ( Nghe cùng điền từ hoặc số vào vị trí trống)

1. How old is Hoa?

– She is …………… years old.

2. Where is the doll?

– It’s …………….. the bed.

3. What colour are they?

– They are ……………………

4. Have you got a cat?

– Yes, I …………………..

III. Select & circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing B. making C. playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. has B. hasn’t C. haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair B. chairs C. x

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling B. cycling C. cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister B. mother C. father

6. What is the---------- today?

A. activity B. colour C. weather

7. --------- many cats do you have?

A. Why B. How C. What

8. what _____ are your dogs? – They are black & White.

A. colour B. yellow C. sunny

IV.Look at and read. Put a tiông chồng (V) in a box ( Nhìn vào hình và hiểu câu, tiếp đến lưu lại V vào ô vuông)

*

V.Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy chú ý tranh ma với các vần âm cho sẵn rồi sắp xếp lại thành tự đúng)

*

*

Những đề kiểm soát giờ đồng hồ Anh, đề thi tiếng Anh của những em được macerafilmizle.com liên tục cập nhật Một trong những nội dung tiếp sau. Để học giờ đồng hồ Anh mang đến tphải chăng em nhanh với công dụng các bạn cũng có thể mang lại tthấp học tập tức thì gần như bài học kinh nghiệm giờ Anh trên macerafilmizle.com. Những bài học tiếp theo sẽ giúp đỡ những em học tập nkhô hanh rộng và hiệu quả rộng. Hãy cho tphải chăng học tập ngay lập tức trên macerafilmizle.com nhé!


Từ khóa Đề thi giờ Anh trẻ em lớp 3 đến bé 8 tuổi | Đề soát sổ giờ đồng hồ Anh trẻ em lớp 3 mang lại bé bỏng |