Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1, 2, 3

Exercise 7 Unit 1, 2, 3

macerafilmizle.com mời các bạn học sinh cùng quý thầy cô xem thêm miễn phí bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3 để hệ thống kỹ năng và kiến thức học tập tương tự như trau xanh dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hi vọng ngôn từ bài tập Tiếng Anh lớp 7 sẽ giúp đỡ các bạn đạt tác dụng cao trong kì thi tiếp đây.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 7 unit 1, 2, 3

Bộ đề khám nghiệm giờ Anh lớp 7 cả nămĐề thi thân học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải DươngBộ đề thi thân học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp ánbài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3I. Nối rượu cồn từ bỏ sinh sống cột A cùng với từ hoặc các danh tự sống cột BAB1. khổng lồ have2. lớn grow3. to be4. to raise5. to lớn look6. to lớn do7. lớn work8. lớn cooka. vegetablesb. the houseworkc. a seatd. at worke. on a farmf. cattleg. lunchh. at a picture

Đáp án1. f2. a3. e4. c5. h6. b7. d8. g
II. Điền giới tự tương thích vào địa điểm trống1. - Where"s your father?- He"s __________ work.2. We"re talking ___________ Lan"s family.3. A farmer works hard __________ morning _________ night.4. My mother is a teacher. She works ___________ a primary school.5. Mr. Tuan is a journadanh sách. He wirtes ___________ "Nhan Dan".6. There"s a good house ___________ 27 Hai Ba Trung Street.7. I found a place __________ us lớn live in Hue.8. It is the highest building ____________ the thành phố center.Đáp án1. - Where’s your father?- He’s _____at____ work.2. We’re talking _______to____ Lan’s family.3. A farmer works hard ______in____ morning ____at_____ night.4. My mother is a teacher. She works _____at______ a primary school.5. Mr. Tuan is a journalist. He wirtes ____for_______ “Nhan Dan”.6. There’s a good house _____at______ 27 Hai Ba Trung Street.
7. I found a place _____for_____ us to live in Hue.8. It is the highest building ______in______ the đô thị center.III. Điền từ thích hợp vào địa điểm trốngHouse garden living clean flowersbedroom kitchen quiet village neighborsI live sầu in a small village not far from Ha Noi. My ___________ is not very big but it is quite ___________. It"s an old farmhouse. There is a large ___________ with a lot of beautiful plants và colorful ___________. There are six rooms in the house- a ___________ room, three bedrooms, a ____________ & a bathroom. There"s a wonderful view from my ___________. I really lượt thích the house và the village is nice, too. It"s very ____________ và my ___________ are very friendly.Đáp ánI live in a small village not far from Ha Noi. My ___village________ is not very big but it is__ quite __. It’s an old farmhouse. There is a large ____garden_______ with a lot of beautiful plants & colorful _____flowers______. There are six rooms in the house- a ______living_____ room, three bedrooms, a ______kitchen______ và a bathroom. There’s a wonderful view from my ____house_______. I really like the house và the village is nice, too. It’s very ______clean______ and my ___neighbors________ are very friendly.
IV. Viết lại các câu sau thành câu cảm thán1. She is a pretty girl.2. The classroom is very bright.3. It"s raining heavily.4. They are beautiful flowers.5. The story is very interesting6. This boy is very clever.7. The kitchen is amazing.8. The cat is very nice.

Xem thêm: Băng Keo Dán Kính Trong Suốt Cao Cấp Keo Sệt Và, Băng Keo Dán Kính Trong Suốt Chịu Lực Hai Mặt

Đáp án1. How pretty the girl is!2. How bright the classroom is!3. How heavy the rain is!4. How beautiful the flowers are!5. How interesting the story is!6. How clever this boy is!7. How amazing the kitchen is!8. How nice the mèo is!V. Chia rượu cồn từThere are four people in Minh"s family: his father, mother, his older sister & hlặng. His father (be)_________ a worker. He (work)_________ in a factory. His factory (produce)__________ bicycles. His mother (be)_________ a nurse. She (take)__________ care of siông xã people in the hospital. His sister (study)__________ at university & she (be)___________ a teacher next year. Minch (be)___________ a pupil. He (study)___________ very well. All the members of the family (feel)___________ happy together. They (go)___________ khổng lồ Nha Trang for their holidays this summer.VI. Chia dạng đúng của tính trường đoản cú vào ngoặc1. London is much (old)________________ than New York.2. Of the three cities, Ho Chi Minch City is (big)________________ one.3. Everything in this đô thị is (expensive) __________________ than I thought.4. I feel a little (good)________________ than yesterday.5. Our parents want to find a (beautiful) __________________ house than the old one.6. In our class Viet is (good)________________ student of all.
7. The streets in Hue are (narrow)________________ than those in Hanoi, but they are much (clean)______________.8. Which pen of these bởi vì you prefer? – The (small) ________________ one.Đáp ánThere are four people in Minh’s family: his father, mother, his older sister and him. His father (be)___is______ a worker. He (work)___works______ in a factory. His factory (produce) _____produces_____ bicycles. His mother (be)_____is____ a nurse. She (take)______takes____ care of siông chồng people in the hospital. His sister (study)______studies____ at university and she (be) _____will be______ a teacher next year. Minch (be)_____is______ a pupil. He (study)___studies________ very well. All the members of the family (feel)______feel_____ happy together. They (go)______go_____ to Nha Trang for their holidays this summer.VII. Dùng tự nhắc nhở viết thành câu so sánh say đắm hợp1. This room/ nice/ the hotel.2. Films/ interesting/ plays.3. Jack/ intelligent pupil/ the class.4. Russia/ large country/ world.5. Everest/ high moutain/ world.6. He/ good player/ team.7. Good health/ important thing/ life.8. This car/ expensive/ that oto.VIII. Điền giới từ tương thích vào khu vực trống1. I will meet you __________ the corner ___________ Wednesday.2. He is not interested ___________ anything outside his work.3. The players ___________ our team are all _________ red shirt.4. He returned ___________ Englvà __________ August 10th.5. I am not satisfied ___________ your explanation.6. Peter is always late ___________ class.7. Do you take sugar ____________ your coffee?8. I speak lớn my friover ___________ the phone every week.9. February comes ___________ March.10. What vị you have __________ breakfast?Trên trên đây, macerafilmizle.com đang giới thiệu cho tới chúng ta Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3. Dường như, macerafilmizle.com vẫn đăng thiết lập không hề ít tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm không giống như: Giải bài xích tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học tập kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, những bài tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 7 trực tuyến, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh tham khảo, tải về phục vụ vấn đề học tập cùng giảng dạy.
Trắc nghiệm tự vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies Unit 2 lớp 7: Skills 2
*
Đề KSCL đầu xuân năm mới môn Tiếng Anh lớp 7 - lớp 8 (Thí điểm) Phòng GD&ĐT Klặng Bôi, Hòa Bình năm học 2016 - 2017 Viết một đoạn văn nói đến các bước tình nguyện bằng giờ đồng hồ Anh lớp 7