Đề thi đại học môn lý 2013

KỲ THI TỐT NGHIỆPhường. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: VẬT LÝ – Giáo dục trung học tập phổ thông

Thời gian làm cho bài: 60 phút ít, không kể thời hạn giao đề

Cho biết: hằng số Plăng h= 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh nắng trong chân ko c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10-19J.

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn lý 2013

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 cho câu 32)

Câu 1: Cho trọng lượng của hạt nhân 31T; hạt prôtôn với phân tử nơtron lần lượt là 3,0161 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân 31T là:A. 8,01 eV/nuclôn. B. 2,67 MeV/nuclôn. C. 2,24 MeV/nuclôn. D. 6,71 eV/nuclôn.


Câu 2: Tại một chỗ tất cả gia tốc trọng trường g, con rung lắc đối kháng gồm chiều dài dây treo l giao động điều hoà cùng với chu kì T, con rung lắc 1-1 gồm chiều nhiều năm dây treo l/2 xê dịch điều hoà cùng với chu kì

*

Câu 3: Với cái năng lượng điện luân chuyển chiều, cường độ dòng điện cực to I0 contact với cường độ cái năng lượng điện hiệu dụng I theo công thức:

*

Câu 4: Trong một mạch xấp xỉ điện trường đoản cú lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ năng lượng điện từ bỏ thoải mái với điện tích bên trên một phiên bản của tụ năng lượng điện gồm biểu thức là q = 3.106cos2000t (C). Biểu thức của cường độ cái năng lượng điện vào mạch là:

*


Câu 5: Dao cồn của một đồ dùng là tổng hợp của nhị dao động điều hoà thuộc phương thơm tất cả phương trình

*
. Biên độ giao động của đồ dùng là:A. 5 centimet. B. 1 centimet. C. 3 cm. D. 7 cm.

Câu 6: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ko thay đổi, ω đổi khác được) vào hai đầu đoạn mạch mắc thông suốt tất cả điện trsống thuần R, cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm L cùng tụ điện tất cả điện dung C (cùng với R, L, C ko đổi). Lúc thay đổi ω nhằm công suất điện tiêu thú của đoạn mạch đạt giá trị cực lớn thì hệ thức đúng là:A. ω2LC − 1 = 0 B. ω2LCR - 1 = 0. C. ωLC − 1 = 0. D.ω2LC - R = 0.

Câu 7: Ở khía cạnh thoáng của một chất lỏng, trên hai điểm A cùng B biện pháp nhau đôi mươi cm có hai mối cung cấp sóng xê dịch ổn định theo pmùi hương thẳng đứng, thuộc trộn, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng ko đổi Lúc sóng truyền rằng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn trực tiếp AB, số điểm xấp xỉ gồm biên độ cực lớn làA. 7. B. 6. C. 8. D. 9.


Câu 8: Đặt năng lượng điện áp

*
vào nhì đầu cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm 1/π(H). Biểu thức cường độ mẫu năng lượng điện qua cuộn cảm này là
*

Câu 9: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc thông suốt có đổi mới trngơi nghỉ R, cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm

*
và tụ năng lượng điện gồm điện dung
*
. Để năng suất năng lượng điện tiêu trúc của đoạn mạch đạt cực to thì thay đổi trnghỉ ngơi được điều chỉnh mang lại quý giá bằng:A. 150 Ω. B. 100 Ω. C. 75 Ω. D. 50 Ω.

Câu 10: lúc nói đến sóng cơ, tuyên bố như thế nào tiếp sau đây sai?A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền tích điện.B. Sóng cơ không truyền được vào chân không.C. Sóng cơ là xê dịch cơ lan truyền vào một môi trường thiên nhiên.D. Sóng cơ là quá trình Viral những phần tử thiết bị chất vào một môi trường xung quanh.

Câu 11: Lúc trường đoản cú thông sang một size dây dẫn đổi mới thiên theo biểu thức Φ = Φocosωt (cùng với Φo với ω không đổi) thì trong size dây lộ diện suất điện đụng cảm ứng bao gồm biểu thức e = Eocos(ωt + φ). Giá trị của φ làA. 0. B. -π/2. C. π. D. π/2.


Câu 12: Một chất phóng xạ tất cả chu kì chào bán tung T, ban đầu có N0 hạt nhân. Sau khoảng chừng thời hạn 3T số hạt nhân của chất phóng xạ này đã bị phân rã là:A. 0,750 N0. B. 0,250 N0. C. 0,125 N0. D. 0,875 N0.

Câu 13: Một ánh nắng đơn sắc có bước sóng vào chân ko là 600 nm. Tần số của tia nắng này là:A. 2.1014Hz B. 5.1011Hz C. 5.1014Hz D. 2.1011Hz

Câu 14: Chiết suất của nước đối với những ánh sáng 1-1 sắc đẹp màu sắc lục, màu đỏ, màu lam, màu sắc tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự giảm dần dần những chiết suất này làA. n1, n2, n3, n4. B. n4, n2, n3, n1. C. n4, n3, n1, n2. D. n1, n4, n2, n3.

Câu 15: Một bé lắc đối chọi xấp xỉ điều hoà trên địa điểm A cùng với chu kì 2 s. Đưa bé lắc này tới địa điểm B mang đến nó giao động điều hoà, trong vòng thời hạn 201 s nó thực hiện được 100 xê dịch toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con rung lắc đối kháng không thay đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với trên AA. tăng 0,1%. B. tăng 1%. C. giảm 1%. D. giảm 0,1%.

Câu 16: Một lắp thêm phạt điện xoay chiều một trộn với rôto là nam châm tất cả p cặp rất (p cực phái nam cùng p cực bắc). Lúc rôto lớn quay hầu hết cùng với vận tốc n vòng/giây thì từ bỏ trải qua mỗi cuộn dây của stato đổi mới thiên tuần trả với tần số:A. f = 60p/n B. f = np C. f = np/60 D. f = 60n/p

Câu 17: Dao động của con rung lắc đồng hồ làA. xấp xỉ cưỡng bách. B. xê dịch tắt dần.C. xê dịch điện trường đoản cú. D. giao động gia hạn.


Câu 18: Một mạch giao động năng lượng điện tự lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L cùng tụ năng lượng điện bao gồm điện dung C. lúc mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực lớn trong mạch là I0, hiệu điện cầm cực to thân nhị phiên bản tụ năng lượng điện là U0. Hệ thức đúng là:

*

Câu 19: Trong thể nghiệm Y-âng về giao quẹt với ánh nắng đối kháng nhan sắc. Call i là khoảng chừng vân, bên trên màn quan tiền giáp, vân tối ngay sát vân sáng trung trung ương tốt nhất biện pháp vân sáng sủa trung tâm một khoảngA. 2i. B. i/2 C. i/4 D. i.

Câu 20: Một sóng âm bao gồm chu kì 80 ms. Sóng âm nàyA. là âm nghe được. B. là cực kỳ âm.C. truyền được vào chân không. D. là hạ âm.

Câu 21: Nguyên tắc buổi giao lưu của pin quang quẻ năng lượng điện nhờ vào hiện nay tượngA. chạm màn hình năng lượng điện trường đoản cú. B. quang điện trong.C. phát xạ sức nóng êlectron. D. quang quẻ – phạt quang quẻ.

Câu 22: Đặt điện áp u = 310cos100πt (t tính bởi s) vào nhì đầu một đoạn mạch. Kể từ thời gian t = 0, năng lượng điện áp tức tốc giữa nhị đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần trước tiên tại thời điểmA. 1/120(s). B. 1/300(s). C. 1/60(s). D. 1/600(s).

Câu 23: lúc nói đến xê dịch điều hoà của một hóa học điểm, phát biểu như thế nào sau đây sai?A. Khi động năng của chất điểm sút thì thế năng của nó tăng.B. Biên độ dao động của hóa học điểm không đổi trong quy trình dao động.C. Độ bự tốc độ của chất điểm tỉ trọng thuận với độ mập li độ của nó.D. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn.

Câu 24: khi truyền sở hữu năng lượng điện năng bao gồm công suất ko đổi ra đi cùng với mặt đường dây tải năng lượng điện một trộn tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi R khẳng định. Để hiệu suất hao phí trên phố dây tải điện giảm sút 100 lần thì sinh hoạt chỗ truyền rằng nên dùng một thiết bị trở thành áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn vật dụng cấp và cuộn sơ cung cấp làA. 100. B. 10. C. 50. D. 40.

Câu 25: Theo mẫu mã nguim tử Bo, một nguim tử hiđrô đang ngơi nghỉ trạng thái cơ bạn dạng, êlectron của nguim tử chuyển động bên trên tiến trình giới hạn gồm nửa đường kính r0. lúc nguyên ổn tử này kêt nạp một phôtôn bao gồm tích điện tương thích thì êlectron hoàn toàn có thể gửi lên quỹ đạo giới hạn tất cả bán kính bằngA. 11r0. B. 10r0. C. 12r0. D. 9r0.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Tế, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Tế


Câu 26: Một đồ dùng nhỏ xấp xỉ điều hoà dọc từ trục Ox cùng với tần số góc ω cùng bao gồm biên độ A. Biết cội tọa độ O ở trong phần thăng bằng của đồ gia dụng. Chọn gốc thời gian là dịp trang bị ở trong phần tất cả li độ A/2 cùng sẽ chuyển động theo hướng dương. Pmùi hương trình giao động của đồ vật là:

*

Câu 27: Giới hạn quang quẻ điện của một sắt kẽm kim loại là 0,26 μm. Công bay của êlectron thoát khỏi sắt kẽm kim loại này làA. 7,trăng tròn eV. B. 1,50 eV. C. 4,78 eV. D. 0,45 eV.

Câu 28: Khi nói về tia X, phát biểu như thế nào tiếp sau đây sai?A. Tia X tất cả chức năng nhiệt táo bạo, được dùng để làm sưởi nóng.B. Tia X tất cả tính năng có tác dụng đen kính hình họa.C. Tia X có chức năng tạo ra hiện tượng quang đãng năng lượng điện.D. Tia X có chức năng đâm xuim.

Câu 29: Hạt nhân Pôlôni 21084Po pngóng xạ α theo phương trình:

*
Hạt nhân AZX cóA. 84 prôtôn với 210 nơtron. B. 124 prôtôn với 82 nơtron.C. 82 prôtôn và 124 nơtron. D. 210 prôtôn cùng 84 nơtron.

Câu 30: Một thiết bị nhỏ tuổi giao động điều hoà dọc theo trục Ox cùng với chu kì 0,5 s. Biết cội tọa độ O ở vị trí cân đối của vật. Tại thời khắc t, đồ vật ở phần bao gồm li độ 5 cm, kế tiếp 2,25 s đồ dùng tại vị trí có li độ làA. 10 centimet. B. – 5 cm. C. 0 centimet. D. 5 cm.

Câu 31: Trong phân tích Y-âng về giao sứt với ánh sáng solo sắc gồm bước sóng 0,65 µm. Khoảng biện pháp thân nhị khe là 1 trong milimet, khoảng cách từ bỏ khía cạnh phẳng chứa nhì khe đến màn quan lại cạnh bên là 2 m. Trên màn quan tiền giáp, khoảng cách từ bỏ vân sáng sủa trung trung ương tới vân sáng bậc 6 làA. 6,50 mm. B. 0,65 milimet. C. 7,80 milimet. D. 0,78 milimet.

Câu 32: Cho một sợi dây bọn hồi, thẳng, khôn cùng nhiều năm. Đầu O của tua dây xê dịch cùng với pmùi hương trình u = 4cos20πt (cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng ko đổi Lúc sóng tương truyền. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M trên dây giải pháp O một đoạn 20 cm theo phương truyền sóng trên thời gian t = 0,35s bằng:A. 2√2 centimet. B. -2√2 centimet. C. 4 cm. D. – 4 cm.

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN <8 câu>

Thí sinch chỉ được gia công 1 trong các nhì phần (phần A hoặc B)

A. Theo công tác Chuẩn (8 câu, trường đoản cú câu 33 cho câu 40)

Câu 33: Trong chân không, tích điện của từng phôtôn ứng với tia nắng có bước sóng 0,75 µm bằngA. 2,65 eV. B. 1,66 eV. C. 2,65 MeV. D. 1,66 MeV.

Câu 34: Một bé lắc lốc xoáy có lò xo vơi bao gồm độ cứng 100 N/m với trang bị bé dại bao gồm khối lượng 100 g xấp xỉ điều hoà theo phương thơm nằm hướng ngang với biên độ 4 centimet. Lấy π2 = 10. lúc vật dụng ở vị trí cơ mà xoắn ốc dãn 2 centimet thì gia tốc của đồ gia dụng tất cả độ Khủng làA. 20√3π cm/s. B. 10π cm/s. C. 20π cm/s. D. 10√3π cm/s.


Câu 35: Cho làm phản ứng hạt nhân:

*
Hạt nhân AZX là:A. 3015P.. B. 3115Phường. C. 168O D. 2311Na

Câu 36: Một dòng điện chuyển phiên chiều bao gồm tần số 50 Hz, khoảng tầm thời hạn giữa nhì lần liên tục nhằm cường độ dòng năng lượng điện này bằng ko làA. 1/100(s) B. 1/50(s) C. 1/200(s) D. 1/150(s)

Câu 37: lúc nút độ mạnh âm tại một điểm vào môi trường truyền âm tăng lên 70 dB thì độ mạnh âm tại đặc điểm đó tăngA. 107lần. B. 106lần. C. 105lần. D. 103lần.

Câu 38: Khi nói tới sóng nđính thêm, tuyên bố như thế nào sau đây sai?A. Sóng ngắn phản xạ tốt bên trên tầng năng lượng điện li.B. Sóng nđính thêm không truyền được trong chân ko.C. Sóng nlắp sự phản xạ tốt cùng bề mặt đất.D. Sóng nđính thêm bao gồm mang tích điện.

Câu 39: Trong phân tích Y-âng về giao bôi ánh sáng, tín đồ ta cần sử dụng tia nắng 1-1 nhan sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa nhì khe là một trong milimet, khoảng cách từ bỏ mặt phẳng đựng nhị khe mang đến màn quan tiền sát là 2 m. Trên màn quan liêu tiếp giáp, khoảng cách giữa hai vân sáng sủa bậc 4 làm việc hai phía của vân sáng sủa trung trung ương là 8 milimet. Giá trị của λ bằngA. 0,57 µm. B. 0,60 µm. C. 1,00 µm. D. 0,50 µm.

Câu 40: Đặt điện áp u = 220√2cos100πt (V) vào nhị đầu một năng lượng điện trsống thuần thì công suất điện tiêu thụ của năng lượng điện trsống là 1100W. Biểu thức độ mạnh dòng năng lượng điện chạy qua điện trlàm việc làA. i = 10cos100πt (A). B. i = 5cos100πt (A)C. i = 5√2cos100πt (A). D. i = 10√2cos100πt (A).

B. Theo công tác Nâng cao (8 câu, tự câu 41 cho câu 48)

Câu 41: Theo tmáu kha khá, độ chênh lệch giữa khối lượng tương đối tính của một vật vận động với vận tốc v và trọng lượng ngủ m0 của nó là:

*

Câu 42: Khi chiếu phản xạ có tần số f1 vào catôt của một tế bào quang quẻ điện thì hễ năng lúc đầu cực to của êlectron quang năng lượng điện là Wđ. Nếu hấp thụ vào catôt đó bởi bức xạ không giống tất cả tần số f2 = 2f1 thì động năng lúc đầu cực to của êlectron quang điệnA. tăng lên một lượng bởi hf1. B. giảm xuống một lượng bằng 2hf1.C. giảm sút một lượng bằng hf1. D. tăng thêm một lượng bởi 2hf1.

Câu 43: Một đồ rắn cù hầu như quanh một trục cố định Δ. Biết thiết bị quay được 50 vòng vào 6,28 s và gồm momen tiệm tính so với trục Δ là 0,25 kg.m2. Momen rượu cồn lượng của đồ này đối với trục Δ bằngA. 25,0 kg.m2/s. B. 8,5 kilogam.m2/s. C. 4,5 kg.m2/s. D. 12,5 kilogam.m2/s.

Câu 44: Một trang bị rắn sẽ xoay quanh một trục cố định Δ bên dưới tác dụng của momen lực 200 N.m. Biết momen tiệm tính của thứ đối với trục Δ là 5 kg.m2. Gia tốc góc của đồ gia dụng làA. 40 rad/s2. B. 25 rad/s2. C. 50 rad/s2. D. đôi mươi rad/s2.

Câu 45: Một đồ vật rắn sẽ quay quanh một trục cố định và thắt chặt, nếu tổng momen lực chức năng lên vật đối với trục kia bởi không thì tiếp theo sau đồ gia dụng sẽA. xoay phần đông. B. con quay nkhô hanh dần phần lớn.C. dừng lại. D. xoay chậm dần đều.

Câu 46: Một mạch giao động năng lượng điện trường đoản cú lí tưởng tất cả tụ năng lượng điện tất cả điện dung C với cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm xác minh. Biết tần số giao động riêng rẽ của mạch là f. Để tần số giao động riêng biệt của mạch bởi 2f thì phải nuốm tụ điện bên trên bởi một tụ năng lượng điện tất cả năng lượng điện dung làA. C/2 B. 2C. C. C/4 D. 4C.


Câu 47: Trong một trang bị phân phát điện luân phiên chiều một pha, Lúc giảm vận tốc tảo của rôlớn xuống nhị lần thì tần số của suất điện rượu cồn cảm ứng trong cuộn dâyA. tăng hai lần. B. tăng bốn lần. C. sút tư lần. D. giảm hai lần.

Câu 48: Một đĩa tròn đã con quay hầu như xung quanh một trục thắt chặt và cố định Δ. Nếu tốc độ góc của đĩa tăng thêm 2 lần thì hễ năng xoay của chính nó quanh trục ΔA. tăng 4 lần. B. tăng gấp đôi. C. sút 4 lần. D. giảm gấp đôi.