ĐỀ THI SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 CÓ LỜI GIẢI

bài tập sức bền vật tư tất cả bài giải và trả lời dùng cho những ngôi trường ĐH tất cả chăm ngành thiết kế gia dụng, xây dừng cầu đường giao thông, xây đắp tbỏ lợi, cơ khí, ...... Các bài bác tập ở tầm mức cơ bản với bao gồm giải đáp , gợi ý khá khá đầy đủ.

Bạn đang xem: Đề thi sức bền vật liệu 2 có lời giải

Câu hỏi ôn tập với bài xích tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUCÂU HỎI ÔN TẬPhường VÀ BÀI TẬP.. ÁPhường DỤNGCHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ NỘI LỰCA. CÂU HỎI1.1. Thế như thế nào là nội lực? Pmùi hương pháp mặt phẳng cắt ñể xác ñịnh nội lực? Những thànhphần của nội lực.1.2. Ngoại lực là gì? Các dạng của nước ngoài lực, lắp thêm nguyên và ñơn vị của nó1.3. Vẽ những liên kết với trình diễn những nguyên tố phản nghịch lực trên những liên kết ñó.1.4. Quy ước dấu của những yếu tố nội lực? Hãy trình diễn nội lực thông qua mộtñoạn tkhô cứng.1.5. Quan hệ giữa lực phân bổ q với lực giảm Qy, Mx. Các bước khiêu vũ sinh hoạt biểu ñồ nội lựcQy và Mx xuất hiện thêm ngơi nghỉ ñâu, vết của bước nhảy đầm ñó. lúc làm sao thì bên trên biểu ñồ Mx có rất trị,cách xác ñịnh rất trị ñó.1.6. Vẽ biểu ñồ Qy, Mx bởi cách thức nhanh phụ thuộc những tương tác vi phân giữanước ngoài lực và nội lực với phần đa nhận xét ñã học.B. BÀI TẬP1.7. Vẽ biểu ñồ nội lực của những dầm đến trên hình 1.1.a)b)c)d)Hình 1.1Bài giải:Sử dụng cách thức mặt cắt ta tính ñược nội lực trong những ñoạn dầmBiểu ñồ nội lực của các dầm đến trên Hình 1.1.a, b, c, d, e, f.KS. Lê Thị Hà Linch – Khoa Xây dựngTrang: 155Cmùi hương 1: Lý thuyết về nội lựcBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUa)b)6qa29d)e)1.8. Không đề nghị tính ra phản lực, vẽ biểu ñồ nội lực của những dầm cho bên trên hình 1.2.Phường = 2qaq2a3aP. = qaaM=21qa2aa)q4ab)Hình 1.2Bài giải:Sử dụng phương thức mặt phẳng cắt ta tính ñược nội lực trong các ñoạn dầmKS. Lê Thị Hà Linh – Khoa Xây dựngTrang: 154Chương thơm 1: Lý thuyết về nội lựcBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU1.9. Vẽ biểu ñồ nội lực như bên trên hình 1.3.Hình 1.3Bài giải:Sử dụng phương pháp mặt cắt ta tính ñược nội lực trong số ñoạn dầm1.10. Vẽ biểu ñồ nội lực cho hệ form như bên trên hình 1.4.KS. Lê Thị Hà Linc – Khoa Xây dựngTrang: 155Chương thơm 1: Lý thuyết về nội lựcBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUHình 1.4Bài giải:KS. Lê Thị Hà Linc – Khoa Xây dựngTrang: 156Chương thơm 1: Lý ttiết về nội lựcBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUCHƯƠNG 2: KÉO NÉN ðÚNG TÂMA. CÂU HỎI2.1. Cho một số trong những ví dụ về những tkhô cứng Chịu đựng kéo và nén ñúng trung ương.2.2. Cách tùy chỉnh cấu hình bí quyết tính ứng suất pháp sinh sống mặt phẳng cắt ngang cùng mặt cắt xiên?2.3. Công thức tính biến dị, các ngôi trường vừa lòng vào thực tiễn rất có thể gặp?2.4. Tóm tắt quy trình xác ñịnh các ñại lượng ñặc trưng cơ học tập của thứ liệu?2.5. Thế làm sao là ứng suất nguy hại, ứng suất mang đến phép?2.6. ðiều kiện bền với ba dạng bài xích tân oán cơ bạn dạng lúc kéo nén ñúng tâm?2.7. Bài toán thù khôn xiết tĩnh, bí quyết giải các bài toán khôn cùng tĩnh?B. BÀI TẬPa2.8. Cho một tkhô nóng thẳng xuất hiện giảm không ñổi chịulực nhỏng trên hình vẽ. Vẽ biểu ñồ lực dọc, biểu ñồ ứng suấtvà biểu ñồ đưa vị của các mặt cắt ngang (hình 2.1).Bài giải:P2aEFP2aBằng phương thức mặt cắt, ta tính ñược nội lực sinh hoạt bốnñoạn tự ñầu trường đoản cú do:N1 = P ; N2 = Phường. – 2P. = -P. ;2PaN3 = Phường – 2P – P = -2P; N4 = P.. – 3P + P = -Phường.Ứng suất ngơi nghỉ các ñoạn:PfPf2PPffffffffffffffffffffffσ1 =; σ2 =
FFFFChuyển vị của các mặt phẳng cắt tính theo cách làm chung:∆l = Σ ZPHình 2.11fNdzffffffffffffff fffffffff=Σ Z NdzEF EFðoạn 4 ( 0 ≤ z ≤ a):∆l4 =z1ffffffffffEFΣ Z N4 dξ =
PzffffffffffEF0ðoạn 3 ( a ≤ z ≤ 3a):∆l3 =hazi`a f`a1f1f1fffffffffffffffffffffffffflZm fj N 4 dz + Z N 3 dξk =
2PzEF0EFaEFðoạn 2 ( 3a ≤ z ≤ 5a):∆l2 =haEF`1ffffffffffEFiz1fffffffffflZmj N 4 dz + Z N 3 dz + Z N 2 dξk0=3a03aa
PzaTrang: 157Câu hỏi ôn tập cùng bài xích tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUðoạn 1 ( 5a ≤ z ≤ 6a):∆l1 =ha3aiz1fffffffffflZmj N 4 dz + Z N 3 dz + Z N 2 dz + Z N1 dξkEF0=5a03a5a`1ffffffffffa
12Pa + PzEFEFBiểu ñồ lực dọc, ứng suất, chuyển vị coi hình 2.1a, b, c.aOaPaEFP2aEFPFP2P2PF-2aPP5PaEFPF2P+aP-7PaEFP+ FP6PaEF(σ)(N)(δ)za)b)c)Hình 2.1 a, b, c2.9. Cho hệ thống tkhô cứng Chịu đựng lực nhưtrên hình 2.2. Tính diện tích S mặt cắt ngangcác tkhô nóng treo hiểu được ứng suất mang lại phép<σ> = 16000N/cmét vuông.Bài giải:Tkhô nóng AB’, CD coi như giỏi ñốicứng.Cắt thanh khô treo 1, ký hiệu nội lực ởtkhô hanh một là N1. Xét sự thăng bằng của thanhAB (hình 2.2a). Lấy tổng mômen những lựcñối với ñiểm A ta có:2100 kN/m5 kN.m3CD1m1,5m100 kN 1AB3m2mHình 2.2N1. 2 – 100 . 1 = 0100fffffffffffff= 50 kN⇒ N1 =2Tính F1:KS. Lê Thị Hà Linch – Khoa Xây dựngTrang: 158Câu hỏi ôn tập và bài tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUNfffffffff 50fffffffffF1 =
100.2 A 1 = 0100 kN/m5 kN.mN2N3 = 61 kNN3CN2 = 250 – N3 = 250 – 61 = 189 kNNfffffffff 189fffffffffffffF2 =
3A = = 3,18 cm 2σ 16Hình 2.2b2.10. Cột bêtông xuất hiện cắt ngang hình tròn, Chịu đựng nén ñúng trung ương vày lực P = 4000kN(hình 2.3).Xác ñịnh kích thước của mặt cắt ngang cùng đối chiếu thể tích của cột ñó tất cả những dạngsau:a) Mặt cắt theo đường ngang không núm ñổib) Mặt cắt theo đường ngang vắt ñổi theo 3 bậcc) Mặt cắt theo đường ngang cụ ñổi theo số 1.d) Mặt cắt ngang bị nén ñềuTrọng lượng riêng của bêtông γ = 22 kN/m3, ứng suất chất nhận được của bêtông <σ> =1200 kN/cmét vuông.9m9m9m9m9mh = 27 mlzb)a)P9mPc)9mP9mP9mPd)Hình 2.3bBài giải:a) Cột có mặt cắt ngang không ñổi:KS. Lê Thị Hà Linch – Khoa Xây dựngTrang: 159Câu hỏi ôn tập với bài tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUN max = Phường + γhF
ANffffffffffffffff Pfffffmax= + γh ≤ σFFP4000ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffF≥
22 A 27σ max =d = 2,9 mThể tích:V = F.h = 6,6 . 27 = 178,2 m3b) Mặt cắt ngang thế ñổi theo từng bậc:P4000fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffF1 =
γ3ffffPf+fγfFf1fAfAf+229f4ffffffffffffffffffffffffffff 4000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fF2 =
γh3ffffffffPf+fγfF+fγfF1f2fAfAfAfAf+229f4f+f229f4,8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 4000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f3fF2 === 5,8 m 2 ; d2 = 2,72 m
γhh3Thể tích:ch bfffffbV = F1 + F2 + F3c= 4 + 4,8 + 5,8 A 9 = 131,4 m 33c) Mặt cắt ngang nỗ lực ñổi bậc nhất:Diện tích sinh hoạt ñỉnh:Pfffffffff 4000ffffffffffffffffffFo =
AγhffffffffπR 2 + πr 2o + πRr o + P = σ πR 23bc22 A 9 πR 2 + 3,34 + πR A 1,03 + 4000 = 1200 A πR 2bc2π 1002R
1485 = 0Rút ít ra:wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwq204 2 + 4 A 1002 A 1485q5,99 A10 2204F204Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffR==2 A 10022004R = 1,33 (chỉ đem nghiệm dương).KS. Lê Thị Hà Linh – Khoa Xây dựngTrang: 160Câu hỏi ôn tập và bài xích tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUD = 2,66m ; F = 5,55 m2Thể tích:V=
4000fffffffffffffffffffffffffffff 1200.5,55ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=γ= 121 m 322d) Cột Chịu đựng nén ñều:Nlỗi bên trên Fo = 3,33 mét vuông ; do = 2,06 m.γfffffff
AA hF = Fo e σ22ffffffffffff= 3,33 Ae 1200A 27= 3,33 e 0,495 = 5,46 m2D = 2,64 mThể tích:γ=22= 117 m 32.11. Vẽ biểu ñồ lực dọc, ứng suất và đưa vị củatkhô giòn bị ngàm nhị ñầu cùng chịu lực nhỏng bên trên hình 2.4. ChoE = 2.104 kN/cmét vuông.AaV=
4000fffffffffffffffffffffffffffff 1200.5,46ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff2EFBài giải:PaLoại quăng quật ngàm B, trả sử bội phản lực VB tất cả chiều nhưhình 2.4aaEFPhương trình biến dị là ∆lB = 0aPTừ ñó đúc kết ñược:AfAf2a2aAfAfPfaf2afffffffffff Pfffffffffffffffff Paffffffffff Vfffffffffffffffffffff Vfffffffffffffffffffff++
B=02EF 2EF EFEF2EFBRút ra:Hình 2.45ffffVB = P6Sau Lúc search ñược VB, hầu hết phần sót lại tính nhỏng ñối với thanh hao tĩnh ñịnh. Biểu ñồlực dọc N, ứng suất pháp σ và đưa vị δ nhỏng bên trên hình 2.4b,c,d.Aa+2EF76P+Pa1 P12 F16PaEFaPVBa)56P-7 P12 F7 Pa12 EF+1 P6 F5 P6 F10 Pa12 EF-(N)(σ)b)c)8 Pa12 EF(δ)d)Hình 2.4a, b, c, dKS. Lê Thị Hà Linch – Khoa Xây dựngTrang: 161Câu hỏi ôn tập cùng bài bác tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUCHƯƠNG 3: TRẠNG THÁI ỨNG SUẤTA. CÂU HỎI3.1. Thế làm sao là tinh thần ứng suất trên một ñiểm?3.2. Hai ñiểm ra sao ñược coi là có tinh thần Chịu đựng lực nlỗi nhau?3.3. Thế như thế nào là khía cạnh chính, phương chính, ứng suất chính? Có từng nào khía cạnh chủ yếu,phương thơm bao gồm, ứng suất chính?3.4. Phân biệt những tâm trạng ứng suất ñơn, tâm trạng ứng suất phẳng cùng trạng tháiứng suất khối?3.5. Lúc áp dụng các bí quyết tính ứng suất bên trên mặt phẳng cắt xiên thì dấu những ñại lượngñó phụ thuộc vào nhân tố nào?3.6. Chứng minc rằng: Trên những mặt chính thì ứng suất của chính nó có giá trị cực trị.3.7. Xây dựng vòng tròn Mohr ứng suất ñối cùng với tâm lý ứng suất phẳng cùng chobiết các phương thơm bao gồm, khía cạnh bao gồm và giá trị ứng suất chính.3.8. Trình bày các ttiết bền thường dùng hiện giờ cùng cách áp dụng chúng.B. CÂU HỎI3.9. Tìm ứng suất bao gồm và pmùi hương chủ yếu của phântố ở vào tinh thần ứng suất vẽ bên trên hình 3.1 bằngphương pháp giải tích cùng phương thức ñồ thị.3 kN/cm23 kN/cm2Bài giải:Phương pháp điệu tích2 kN/cm2Ta có:σx = 3 kN/cm2 ; σy = 3 kN/cm2 ;Hình 3.1τxy = - 2 kN/cm2Những ứng suất chủ yếu bằng:wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwσf+σ`waw2xfyfffffffffffffffffffffff 1ffff2qσ max +min =Fσ x
σ y + 4τ xy22wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww`waw`waw3f+3f22fffffffffffffff 1ffffq=F3
12α = - 90oα1 = 45oα2 = - 45oPhương pháp ñồ thị: (xem hình 3.1a).KS. Lê Thị Hà Linh – Khoa Xây dựngTrang: 162Chương 1: Lý tmáu về nội lựcBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUσmax = σ1 = 5 kN/cm2σmin = σ2 = 1 kN/cm2τ3 kN/cm2σ1σ1σ2τ xy0 σmin-1α22 kN/cm2CM12-2σ2α13 kN/cm2N3σ54σmaxDHình 3.1a3.10. Tại một ñiểm trên mặt một thiết bị thể chịu lựcbạn ta ño ñược biến dạng tỉ ñối theo những phương om, on,ou nlỗi sau:
1,625 A10Xác ñịnh phương thơm chính và ứng suất chính trên ñiểm ñó.Cho biết: µ = 0,3 ; E = 2.104 kN/cm2 (hình 3.2)Bài giải:Từ ñịnh khí cụ Hooke ta rút ra ñược các ứng suất pháptheo phương thơm m và n:un445° 5°mOHình 3.2bc`a f1f1ffffffffffffffffffffff
2,81 A104E2.10εm =Vậy:σm = 4,32 kN/cm2σn = - 4,32 kN/cm2Viết biến tấu theo pmùi hương u, ta có:B`aC1ffffffsε u = σ u
τ mn sin 2α22KS. Lê Thị Hà Linc – Khoa Xây dựngTrang: 163Cmùi hương 1: Lý thuyết về nội lựcBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUHay:2,5 =4,32
4,32+f4,32fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 4,32fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff+cos 2 A 45o
τ mn sin 2 A 45 o22τmn = - 2,5 kN/cm2Giá trị ứng suất thiết yếu tại ñiểm cho trước:wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww`wawσf+fσ2ffffffffffffffffffffffff 1ffffmnf2qσ max +min =Fσ m
σ n + 4τ mn22wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwbcwbwc224,32
α1 = 15oAf2τ2f2,51fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffmnwwwwww==pσ m
σ n 4,32 + 4,323α2 = 105oa11p1aBài giải:x2a3.11. Một trụ tròn bằng vật liệu thép (µ = 0,3) ñặt khítthân nhị tường cứng nhỏng trên hình vẽ 3.3. Phần giữacủa trụ Chịu đựng áp lực đè nén p phân bố ñều. Tính ứng suất theokim chỉ nan cầm cố năng đổi mới ñổi làm nên ở phần ở giữa vàphần ñầu của hình trụ.1Ứng suất theo phương y cùng z sống ñoạn 1 với ñoạn 2:ðoạn 1:σ y 1 = σ z1 = 0ðoạn 2:σ y 2 = σ z2 =
PỨng suất σx ở hai ñoạn tính dựa vào ñịnh luậtHooke với sự so sánh biến dị của nhì ñoạn:Tại ñoạn 1:DbcE σ x1ffffffffffffffffε x 1 = σ x 1

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cặp Từ Trái Nghĩa Tiếng Anh Là Gì, Tổng Hợp 1000 Cặp Từ Trái Nghĩa

µ σ y 2 + σ z2 =σ x 2 + 2µP (b)EETổng biến tấu theo trục x của cả tía ñoạn bằng0, tức là:2∆l1 + ∆l2 = 0⇒1-1zHình 3.32ε x1 a + εx2 a = 0KS. Lê Thị Hà Linch – Khoa Xây dựngTrang: 164Chương 1: Lý tngày tiết về nội lựcBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU⇒2ε x1 + ε x2 = 0Tgiỏi quý hiếm sống (a) với (b), ta ñược:bc2σxfffffffffffff 1ffffff1f+σ x 2 + 2µp = 0EE2ffffσ x 1 = σ x 2 =
0,2p3Ứng suất tính theo lý thuyết bền phát triển thành ñạng thay năng biến dạng (thuyết bền trang bị IV):ðoạn 1:σ td = 0,2pðoạn 2:σ td = qσ12 + σ 22 + σ 23
σ 3 σ1wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwq= p 0,04 + 1 + 1
0,2 = 0,8pKS. Lê Thị Hà Linc – Khoa Xây dựngTrang: 165Cmùi hương 1: Lý ttiết về nội lựcBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUCHƯƠNG 4: ðẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG PHẲNGA. CÂU HỎI4.1. Các ñại lượng làm sao ñược Call là ñặc trưng hình học của diện tích phẳng?4.2. Cách xác ñịnh trọng tâm của một hình ghép từ các hình ñơn giản?4.3. Trên một hình phẳng, đều trục như thế nào có mức giá trị mômen tĩnh ñối với nó bởi 0?Những trục ñó call là gì và giao ñiểm của nó ở ñâu?4.4. Cách xác ñịnh các trục cửa hàng tính chủ yếu trung chổ chính giữa ñối với cùng một hình ghép tự cáchình ñơn giản.4.5. Công thức đưa trục tuy vậy song?4.6. Công thức xoay trục?4.7. Sự như thể nhau và không giống nhau giữa những việc xác ñịnh phương thơm bao gồm, ứng suất chínhñối với tinh thần ứng suất và trục quán tính bao gồm cũng giống như giá trị của mômen cửa hàng tínhthiết yếu ñối với hình phẳng?B. CÂU HỎI4.8. Xác ñịnh độ cao h của mặt cắt nganghình chữ T làm thế nào cho trục trung trung ương Cx tại vị trí cáchñáy bởi h/4. Biết b = 20centimet và t = 1cm.y2txbSx = SxI + SxII = 0Hình 4.1Hay:
2btC2tTa phân chia hình chữ T thành nhị hình chữ nhật.Nếu trục Cx là trục trung chổ chính giữa thì mômen tĩnh củadiện tích hình chữ T ñối cùng với trục Cx:h/4Vì hình có trục y là trục ñối xứng bắt buộc trọng tâmhình nằm ở trục này.hBài giải:fHIfgahfhfhf
72fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 12 cmh==6 cm1KS. Lê Thị Hà Linch – Khoa Xây dựngTrang: 166Câu hỏi ôn tập và bài bác tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU4.9. Tính mômen tiệm tính chính trung trọng tâm củamặt cắt nlỗi trên hình mẫu vẽ 4.2.rBài giải:Ta chia mặt cắt thành nhị dường như trên hình vàlựa chọn hệ trục ban ñầu là C1x1y.2rVì trục y là trục ñối xứng cần xo = 0yC xác ñịnh bởi công thức:SfffffffyC = xFTrong ñó:4f1ffffffffffffSx = πr 2r+r23πfrHình 4.2g= 0,712πr3F=2πrfffffffffff+ 2r A r = 3,5708 r 22Vậy:yC =30,712πrffffffffffffffffffffffffffffffff2 = 0,627 r3,5708 ryIIMômen quán tính thiết yếu trung trung tâm của hình:Jx = J + JrIxIIx4r3πTrong ñó;IxIx12O1xC1x1y2ra3bc2rf2rfffffffffffffffffff=+ 0,627r 2r 2 = 1,456 r 412`x2CJ =J +a FC22J IIx = J IIx 2 + b FIVới:rg21f4ffffπdffffffffffff ffffffffJ =
r2 643π4IIx2f2πrfffffffffff≈ 0,035πr 42Hình 4.2aNên:bJ IIx = 0,035πr 4 + 0,797 rc2 πr 2fffffffffff2= 2,566 r 4Vậy:J x = 1,456 r 4 + 1,11 r 4 = 2,566 r 43Af1frffffπdffffffffffff 2rffffffffffffffffJy =+= 0,566 r 42 64104.10. Xác ñịnh mômen cửa hàng tính chính cùng trục tiệm tính bao gồm trung trung ương của mặtcắt như mẫu vẽ 4.3.4KS. Lê Thị Hà Linh – Khoa Xây dựngTrang: 167Câu hỏi ôn tập và bài xích tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUBài giải:1. Mômen quán tính trung vai trung phong Jx, Jy, Jxy:50 mmg23A100,69,1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffA 0,9 A 4,4 = 214,5 centimet 4Jx =+ 2A122fIyIIyJy =J + J + J6 mmIIIy33AfAf0,60,94,410fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 2A 2,5 A 0,9 A 4,4 = 62,34 cm 4+ 2A1212fg9 mmJy =J xy = J Ixy + J IIxy + J IIIxy50 mm= - 2 . 2,5 . 4,55 . 4,4 . 0,9 = - 90,1 cm42. Pmùi hương của hệ trục tiệm tính chính trung tâm:tg2α =
62,34= 1,1892α = 49o50’ ± k.180o;α1 = 24o55’;α2 = 114o55’3. Mômen quán tính thiết yếu trung tâm:vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwug2ufJf+Jf
Jfxfyfxfyffffffffffffffffffff u JfffffffffffffffffffffJ max +min =Ft+ J 2xy22vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwug2 bufc2214,5+f62,34
62,34fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff u 214,5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=Ft+
90,122Jmax = 252 cm4 ; Jmin = 25 cm4Vòng tròn Mohr cửa hàng tính đến trên hình Hình 4.3ayJuv9 mm50 mmJminIIII50 mmJxy= 90,1JuoJmin=25114 55"o24 55"Jy = 62,349 mmII6 mm100 mmOCOo114 55"24o55" xJmaxDJx = 214,5J max = 252Hình 4.3aKS. Lê Thị Hà Linc – Khoa Xây dựngTrang: 168Câu hỏi ôn tập và bài bác tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU4.11. Một thanh khô ghép tất cả nhì thanh hao ñịnhhình có mặt cắt ngang như trên hình 4.4.100x63x10< sô 20Xác ñịnh những mômen quán tính chính vàphương thơm của hệ trục quán tính chủ yếu trung tâm củamặt cắt.Bài giải:Số liệu về ñặc trưng hình học tập của thnghiền chữ 28,3 = 172,8 centimet 4Mômen quan lại tính li chổ chính giữa Jxy hoàn toàn có thể tính ra tự bí quyết quan tiền hệ:deJfJfπfxyxyfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffftgα1 =; tgα 2 = tg+ α1 =J y
J minHay:Jfxyffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcbc2tgα1 A tgα 2 =
J minwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwbcbwcJ xy =
r
J y
J max J y
J minJ xywwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwbcbwc=
48,7 cm 4(Lấy vết trừ đến Jxy bởi vì trục bao gồm max nằm trong góc phần tư đầu tiên và sản phẩm công nghệ ba)1. Xác ñịnh trung tâm khía cạnh cắt:SfAfxf8,4215,5fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffyo = 1 == 2,15 cm,F 22 + 15,5 + 23,4bcAfAf2,6223,4+f
3,9515,5Sfyffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffxo = 1 =≈ 0 cmF22 + 15,5 + 23,4Tọa ñộ giữa trung tâm của các hiện ra phần cùng với hệ trục trung tâm:Hình I:x=0y = -2,15 cmHình II:x = 2,62 cmy = -2,15 cmKS. Lê Thị Hà Linch – Khoa Xây dựngTrang: 169Câu hỏi ôn tập với bài xích tập áp dụngBÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆUHình III:x = -3,95 cmy = 6,27 cmét vuông. Mômen quán tính ñối cùng với hệ trục trung tâm:3A201,1ffffffffffffffffffffffffff+ 2,612 A 1,1 A 10 + 15đôi mươi + 2,612 A 23,4 + 47,1 + 5,812 A 15,512= 3055 cm4,J x = ΣJ ix =bcbcJ xy = ΣJ ixy = 0 + 2,62 A
2,15 A 23,4 +
3,95 A 6,27 A 15,5
48,7 =
566 cm 43. Phương thơm của hệ trục tiệm tính chính:2J2.566xyffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffftg2α =
=
= 0,475Jx
J y3055
6702α = 25o24’ ± k.180o;α1 = 12o42’;α2 = 102o42’4. Mômen cửa hàng tính chính:vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwug2uf+Jf
JfJfxfyfxfyffffffffffffffffffff u JfffffffffffffffffffffJ max +min =Ft+ J 2xy22vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwug2ufa23055+f670
56622Jmax = 3183 cm4 ; Jmin = 543 cm4Vòng tròn Mohr cửa hàng tính mang đến trên hình 4.4avuox3x102 42"12o42"xCO1vα2Ox1x2O2uCα1v yJuvO32,15O3y21,58IIIxuy1y3JxyyJminJyJuDJxJ maxIII11Hình 4.4aKS. Lê Thị Hà Linh – Khoa Xây dựngTrang: 170