Bộ 150 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 Năm 2021

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tsi mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tmê mệt khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì một năm 2021 - 2022 sách new (60 đề) - Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttách sáng tạo

Để học xuất sắc môn Tân oán lớp 2, phần dưới đây là Top 60 Đề thi Toán thù lớp 2 Học kì một năm học 2021 - 2022 tinh lọc, bao gồm đáp án của ba bộ sách new Kết nối học thức cùng với cuộc sống thường ngày, Cánh diều, Chân ttách sáng chế. Hi vọng cùng với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện cùng đạt điểm trên cao trong số bài thi môn Toán thù lớp 2.

Bạn đang xem: Bộ 150 đề thi học kì 1 môn toán lớp 2 năm 2021

Mục lục Đề thi Tân oán 2 Học kì 1


*

Phòng Giáo dục với Đào tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(ko nhắc thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là sản phẩm công nghệ Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là sản phẩm công nghệ mấy?

A. Thứ đọng Hai B. Thứ đọng Ba C. Thđọng Tư D. Thđọng Năm

Câu 3: Số lớn nhất gồm 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của nhì số nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 và 50 B. 55 và 47 C. 37 cùng 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây tất cả bao nhiêu tứ đọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 gồm lời giải (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có không ít hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một căn vườn có 100 cây đào, sau khoản thời gian phân phối đi một vài cây đào thì căn vườn còn sót lại 37 cây đào. Hỏi đang buôn bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn trực tiếp vào hình bên để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 tất cả giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính theo hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn cửa đã phân phối số lượng km đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có một hình tam giác cùng 2 hình tđọng giác

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 bao gồm câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ đọng giác là: BCDE

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không nhắc thời gian vạc đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng.

Câu 1: Số lớn nhất tất cả nhì chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. Không điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 tiếng chiều hay …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Máy Ảnh Giá Rẻ Dưới 1 Triệu Archives, Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Giá Rẻ Dưới 1 Triệu Archives

1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: Kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai bao gồm 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 nhành hoa. Hỏi Lan gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phxay trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu đều nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinch đặt tính mặt hàng dọc với tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan gồm số nhành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phnghiền trừ bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu cân nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(ko kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số liền trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: Trên hình bên gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân ttránh sáng tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tđọng giác C. 4 hình tứ đọng giác D. 5 hình tđọng giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: một ngày bao gồm …. giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai gồm 16 cái kẹo, Mai có không ít rộng chị Lan 5 dòng. Hỏi chị Lan có bao nhiêu dòng kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 mon 1một là trang bị nhì. Vậy ngày 25 mon 1một là sản phẩm công nghệ mấy?

A. Thđọng tư B. Thứ đọng năm C. Thđọng sáu D. Thđọng bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 gồm giải đáp (5 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 gồm nhị chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP.. ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính theo sản phẩm dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: Tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 bao gồm câu trả lời (5 đề) | Chân ttránh sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube macerafilmizle.com


Đã bao gồm phầm mềm VietJaông xã bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn uống, Vnạp năng lượng chủng loại, Thi online, Bài giảng....miễn giá tiền. Tải ngay áp dụng bên trên Android với iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Toán thù, Tiếng Việt lớp 2 gồm đáp án được biên soạn bám sát câu chữ chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ cùng share nhé! Các phản hồi không cân xứng với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cnóng comment vĩnh viễn.