ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 3 MÔN TOÁN (CÓ ĐÁP ÁN) NĂM 2021

Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 năm học 2021-2022, bao hàm 6 đề thi, gồm kèm theo cả lời giải để học viên ôn tập, tập luyện kỹ năng nhằm mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất có thể cho kì thi cuối kì II. Mời các em xem thêm.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn toán (có đáp án) năm 2021

Đề thi cuối học tập kì II lớp 3 môn Toán thù bao gồm đề thi tất cả hẳn nhiên cả ma trận và câu trả lời tìm hiểu thêm để học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng và kiến thức nhằm mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất có thể hoàn thành HK2. Đề được thiết kế theo phong cách cân xứng cùng với chương trình môn tân oán đến học viên lớp 3, cân xứng cùng với năng lực của học viên đái học. Mời các em xem thêm nhầm ôn luyện đạt tác dụng cao nhất vào bài xích kiểm soát tiếp đây.


Đề thi học kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 số 35. Đề thi học kì 2 Toán thù lớp 3 số 46. Đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 số 57. Đề thi học kì 2 Tân oán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phxay cùng, phép trừ bao gồm nhớ ko liên tục cùng không thật nhị lần trong phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, phân tách số gồm mang lại năm chữ số với 9 cho) số tất cả một chữ số. Làm quen cùng với số La Mã và bảng những thống kê số liệu đơn giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài; kân hận lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, coi đồng hồ; nhhận biết một số các loại chi phí toàn nước.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn trụ, trọng tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải bài bác toán thù bằng hai phnghiền tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số lớn số 1 trong những số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số ngay tắp lự sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 mon 5 năm 2016 là thứ sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm đó là máy mấy?

A. Thđọng tư

B. Thứ đọng năm

C. Thứ sáu

D. Thđọng bảy

Câu 4: Một hình tròn trụ có tâm I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình trụ là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông ABCD gồm chu vi là 40 cm. kiếm tìm cạnh hình vuông vắn đó.

A. 20 cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các phòng học tập hầu hết được lắp số quạt trần trên nhà hệt nhau. Biết 10 phòng học gắn thêm 40 cái quạt trần. Hỏi gồm 32 dòng quạt trần trên nhà thì đính được mấy phòng học?

Bài 4: Một tnóng bìa hình chữ nhật có chiều lâu năm 50 cm, chiều rộng 40 cm. người ta cắt kéo ra một hình vuông vắn gồm cạnh bởi chiều rộng tấm bìa. Tính diện tích S tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số ngay lập tức trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... centimet. Số phù hợp điền vào chỗ trống là:

A. 23 centimet. B. 220 cm.

C. 203 centimet. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn câu trả lời sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 tất cả 31 ngày

D. Đường kính nhiều năm gấp hai buôn bán kính

Câu 4: Hình vuông bao gồm cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cmét vuông D. 25cm

Câu 5: Kết quả của phnghiền phân tách 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông gồm chu vi 12centimet. Cạnh hình vuông là:

A. 3centimet B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: Cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp xếp những số:

a. Theo thiết bị tự tự bé xíu cho mập.

Xem thêm: Các Mẫu Đầm Hai Dây Siêu Quyến Rũ Cho Ngày Cuối Hè, 13 Mẫu Đầm 2 Dây Được Phái Đẹp Ưa Chuộng

b. Theo sản phẩm từ bỏ tự bự đến bé bỏng.

Câu 3: Có 30 học sinh được xếp thành 5 hàng phần nhiều nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được bao nhiêu mặt hàng nhỏng thế?

Câu 4: Tính quý hiếm biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng tất cả số học viên là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học sinh xếp được số hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 số 3

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 với 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ tuổi duy nhất có 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: Hôm nay là sản phẩm năm. Hỏi 100 ngày sau là vật dụng mấy trong tuần?

A. Thứ đọng bốn. B. Thứ đọng sáu.

C. Thứ đọng năm. D. Thđọng bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn chính là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm

C. 4 cm D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, cực hiếm của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: Có 56 dòng bánh được xếp vào 8 vỏ hộp. Hỏi gồm 40068 loại bánh thuộc loại thì xếp được vào từng nào vỏ hộp nlỗi thế

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm2 centimet, chiều rộng lớn 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (loại bánh)

40068 cái bánh thuộc một số loại thì xếp được vào số vỏ hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 centimet = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đang mang đến là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay tức khắc sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy ngàn chín trăm tía tư

B. Mười bảy nghìn bố trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín tía tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm tía mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 13đôi mươi + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 tiếng kém nhẹm 5 phút ít mang đến 6 tiếng 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. Tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn kia gồm diện tích S bởi bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số trong những hiểu được khi vội số kia lên 4 lần rồi giảm 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Tân oán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) Bài giải

Đổi: 2dm 4centimet = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 bé thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số đó là: 21

6. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay thức thì sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số lớn nhất trong những số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: Hình vuông có cạnh 9centimet. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều lâu năm 6 centimet, chiều rộng 4 centimet. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20 cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào hiệu quả đúng:


Số thích hợp buộc phải điền vào chỗ chnóng để 6m 7centimet = ...... centimet là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo đồ vật tự trường đoản cú Khủng mang lại bé là:

......................................................................

Câu 8: Một nhóm công nhân đề xuất sửa quãng con đường lâu năm 4 215 m, đội này đã sửa được quãng con đường. Hỏi nhóm công nhân đó còn đề nghị sửa từng nào mét con đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8m, Chiều dài hơn chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: .....................

Câu 10: Túi thứ nhất đựng được 18 kg gạo, túi trang bị nhị đựng được vội 3 lần túi trước tiên. Hỏi cả hai túi đựng được toàn bộ từng nào kilogam gạo?

6.1. Đáp án đề thi học kì 2 Tân oán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ Thứ đọng trường đoản cú đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng con đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng đường còn yêu cầu sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi sản phẩm nhị đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhị túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi sản phẩm công nghệ nhị đựng được vội vàng 3 lần túi thứ nhất, đề xuất cả nhị túi đựng được số gạo cấp 3 + 1 = 4 (lần) túi thứ nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số ngay tức khắc sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số lớn số 1 trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 tiếng 15 phút ít = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là trang bị sáu. Ngày 4 mon 5 là vật dụng mấy?

A. Thứ đọng tư

B. Thđọng năm

C. Thđọng bảy

D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD gồm chiều lâu năm 6 centimet, chiều rộng 4 centimet. (Mức 2)

a) Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24centimet C. đôi mươi cm² D. trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20centimet C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào nơi chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính cực hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một tín đồ đi xe hơi trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ đồng hồ người đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học kì 2 Tân oán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.