HẮC QUẢN GIA

Chap mới nhất: 162Muốn hiểu các chap trước thì đa số fan vào những trang web hiểu chuyện tranh online tìm kiếm nha, trên đó bao gồm không còn đấy. =))

Chap 28 – 108: Kaze no Hana

Chap 103 – 106: Ji Lung Linh

Ở đây có từ chương thơm 126 nha.

VOLUME 31Chap 175: Tay cai quản gia ấy,
*
Chap 174: Tay quản gia ấy,
Chap 173: Tay quản ngại gia ấy,
Chap 172: Tay quan liêu gia ấy,
Chap 171: Tay quản ngại gia ấy, Tan thành mây khói
Chap 170: Tay quản lí gia ấy, Lang thang
Chap 169: Tay quản lí gia ấy, Gào thét
Chap 168: Tay quản lí gia ấy, Xác minh
Chap 167: Tay cai quản gia ấy, Cứng cỏi
Chap 166: Tay cai quản gia ấy, Từ chối
VOLUME 30
Chap 165: Tay quan liêu gia ấy, Dạy dỗ
Chap 164: Tay cai quản gia ấy, Dẫn dắt
Chap 163: Tay quản ngại gia ấy, Quy phục
Chap 162: Tay cai quản gia ấy, Thuê mướn
Chap 161: Tay quản gia ấy, Ngoan cố
Chap 160: Tay quản ngại gia ấy, Bất cẩn
Chap 159: Tay quản ngại gia ấy, Phân phối
Chap 158: Tay quan gia ấy, Ngoại quốc
Chap 157: Tay cai quản gia ấy, Ngã giá
VOLUME 29
*
Chap 156: Tay quản lí gia ấy, Đề nghị
Chap 155: Tay quản lí gia ấy, Vắng mặt
Chap 154: Tay cai quản gia ấy, Xa xứ
Chap 153: Tay quản lí gia ấy, Tập hợp
Chap 152: Tay quan liêu gia ấy, Tách rời
Chap 151: Tay quản lí gia ấy, Lười biếng
Chap 150: Tay quản lí gia ấy, Mê hoặc
Chap 149: Tay cai quản gia ấy, Huy động
Chap 148: Tay cai quản gia ấy, Niềm vui với nỗi buồn
VOLUME 28
*
Chap 147: Tay quản ngại gia ấy, Phong giải pháp Trung Hoa
Chap 146: Tay quan gia ấy, Chạy trốn
Chap 145: Tay quản lí gia ấy, Hộ tống
Chap 144: Tay quản lí gia ấy, bắt giữ
Chap 143: Tay quản ngại gia ấy, tán dương
Chap 142: Tay quản lí gia ấy, trừng phạt
Chap 141: Tay quản ngại gia ấy, phỏng đoán
Chap 140: Tay cai quản gia ấy, xác nhận
VOLUME 27
Chap 139: Tay quản gia ấy, ngã rạch
Chap 138: Tay quản ngại gia ấy, trau xanh chuốt
Chap 137: Tay quản ngại gia ấy, giao ước
Chap 136: Tay cai quản gia ấy, trả lời
Chap 135: Tay quản lí gia ấy, lễ vật
Chap 134: Tay quản ngại gia ấy, nhức khổ
VOLUME 26
*
Chap 133: Tay cai quản gia ấy, phát triển thành mất
Chap 132: Tay quản ngại gia ấy, ngưỡng mộ
Chap 131: Tay cai quản gia ấy, cựu binh
Chap 130: Tay quản ngại gia ấy, hội chứng thực
Chap 129: Tay quản lí gia ấy, phức tạp
Chap 128: Tay quản lí gia ấy, xem xét
Chap 127: Tay quản gia ấy, tuyên dương
VOLUME 25
*
Chap 126: Tay cai quản gia ấy, trsinh hoạt lại
Chap 125: Tay quản gia ấy, vào viện
Chap 124: Tay quản lí gia ấy, minch bạch
Chap 123: Tay quản gia ấy, chờ đón mòn mỏi
Chap 122: Tay quản ngại gia ấy, không thể suy chuyển
Chap 121: Tay quản gia ấy, lặng lẽ lắng nghe
VOLUME 24
*
Chap 120: Tay quản lí gia ấy, trữ tình
Chap 119: Tay quản lí gia ấy, đào tạo
Chap 118: Tay cai quản gia ấy, tu sửa
Chap 117: Tay cai quản gia ấy, đấu tay đôi
Chap 116: Tay quản gia ấy, trang phục
Chap 115: Tay quản lí gia ấy, lắng nghe cẩn thận
Chap 114: Tay quản gia ấy, công kích
VOLUME 23
*
Chap 113: Tay quản ngại gia ấy, độc lập
Chap 112: Tay quản gia ấy, độc diễn
Chap 111: Tay quản ngại gia ấy, tên trộm
Chap 110: Tay quản lí gia ấy, tởm ngạc
Chap 109: Tay quản ngại gia ấy, tín ngưỡng
VOLUME 22
*
Chap 108: Tay cai quản gia ấy, bên dưới phương diện nước
Chap 107: Tay quản gia ấy, chống chế
Chap 106: Tay quản ngại gia ấy, lắng nghe
Chap 105: Tay quản ngại gia ấy, phân phát biểu
Chap 104: Tay cai quản gia ấy, tai tiếng
VOLUME 21
*
Chap 103: Tay quản gia ấy, bất minh
Chap 102: Tay quản gia ấy, càn quét
Chap 101: Tay quản lí gia ấy, đụng đầu
Chap 100: Tay quản ngại gia ấy, đào thoát
Chap 99: Tay quản ngại gia ấy, cuồng bạo
VOLUME 20
*
Chap 98: Tay quản gia ấy, trả lời
Chap 97: Tay quản lí gia ấy, cảm hứng
Chap 96: Tay quản ngại gia ấy, khuyến khích
Chap 95: Tay cai quản gia ấy, thất vọng
Chap 94: Tay quản lí gia ấy, kích thích
VOLUME 19
*
Chap 93: Tay cai quản gia ấy, hạ xuống
Chap 92: Tay cai quản gia ấy, phụng sự
Chap 91: Tay cai quản gia ấy, đổi thay đổi
Chap 90: Tay quản lí gia ấy, rút lui
Chap 89: Tay quản gia ấy, cảnh báo
Chap 88: Tay quản gia ấy, nuôi dưỡng
VOLUME 18
*
Chap 87: Tay quản ngại gia ấy, pchờ sự điều tra
Chap 86: Tay quản ngại gia ấy, bên trên xe
Chap 85: Tay cai quản gia ấy, tđuổi xuống
Chap 84: Tay quản gia ấy, tưởng tượng
Chap 83: Tay quản ngại gia ấy, quá nhận
VOLUME 17
*
Chap 82: Tay quản gia ấy, mỉm cười xán lạn
Chap 81: Tay quản ngại gia ấy, vô dịch
Chap 80: Tay quản ngại gia ấy, nỉm đẹp
Chap 79: Tay quản ngại gia ấy, tầm thường kết
Chap 78: Tay cai quản gia ấy, tróc nã đuổi
VOLUME 16
*
Chap 77: Tay quản gia ấy, trình diễn
Chap 76: Tay cai quản gia ấy, lập mưu
Chap 75 Tay quản ngại gia ấy, tán gẫu
Chap 74: Tay quản lí gia ấy, tiếp cận
Chap 73: Tay cai quản gia ấy, điều đình
VOLUME 15
*
Chap 72: Tay cai quản gia ấy, hâm mộ
Chap71: Tay quản lí gia ấy, mưu mẹo
Chap 70: Tay quản gia ấy, chỉ dẫn
Chap 69: Tay quản lí gia ấy, cải trang
Chap 68: Tay quản lí gia ấy, dọn dẹp
VOLUME 14
*
Chap 67: Tay quản lí gia ấy, ở trường
Chap 66: Tay quản lí gia ấy, điên cuồng
Chap 65: Tay quản ngại gia ấy, chiến đấu dũng cảm
Chap 64: Tay cai quản gia ấy, trọng thương
Chap 63: Tay quản gia ấy, tu luyện
VOLUME 13
*
Chap 62 Tay quản gia ấy, trưởng thành
Chap 61: Tay quản ngại gia ấy, ra đời
Chap 60: Tay quản ngại gia ấy, dao động
Chap 59: Tay quản ngại gia ấy, thỏa hiệp
Chap 58: Tay quản ngại gia ấy, thủ đao
VOLUME 12
*
Chap 57: Tay quản lí gia ấy, võ thuật gian khổ
Chap 56: Tay cai quản gia ấy, ước lượng
Chap 55: Tay cai quản gia ấy, vượt thãi
Chap 54: Tay cai quản gia ấy, vô song
Chap 53: Tay cai quản gia ấy, ẩu đả
VOLUME 11
*
Chap 52: Tay cai quản gia ấy, trên tàu
Chap 51: Tay quản lí gia ấy, xuất cảng
Chap 50: Tay cai quản gia ấy, mai táng
Chap 49: Tay quản gia ấy, dị dạng
Chap 48: Tay quản ngại gia ấy, giải quyết
VOLUME 10
*
Chap 47: Tay quản lí gia ấy, trầm mặc
Chap 46: Tay quản lí gia ấy, không bắt buộc thiết
Chap 45: Tay quản ngại gia ấy, di chuyển
Chap 44: Tay quản ngại gia ấy, than vãn
Chap 43: Tay cai quản gia ấy, cường tráng
VOLUME 9
*
Chap 42: Tay cai quản gia ấy, đại diện
Chap 41: Tay quản lí gia ấy, tử vong
Chap 40: Tay quản gia ấy, giam giữ
Chap 39: Tay quản lí gia ấy, bất ngờ
Chap 38: Tay quản gia ấy, bi kịch
VOLUME 8
*
Chap 37: Tay quản lí gia ấy, thương hiệu mới
Chap 36: Tay quản ngại gia ấy, theo hầu
Chap 35: Tay quản lí gia ấy, hoàn thành
Chap 34: Tay quản lí gia ấy, điềm tĩnh
Chap 33: Tay quản lí gia ấy, tín nhiệm
VOLUME 7
*
Chap 32: Tay cai quản gia ấy, mỉm cười nhạo
Chap 31: Tay quản gia ấy, giám sát
Chap 30: Tay quản ngại gia ấy, nuôi dưỡng
Chap 29: Tay quản ngại gia ấy, đáng xấu hổ
Chap 28: Tay quản gia ấy, đàm phán
VOLUME 6
*
Chap 27: Tay cai quản gia ấy, trình diễn
Chap 26: Tay cai quản gia ấy, đồng nghiệp
Chap 25: Tay cai quản gia ấy, điều trị
Chap 24: Tay quản ngại gia ấy, Sảnh khấu
VOLUME 5
*
Chap 23: Tay cai quản gia ấy, giao lưu
Chap 22: Tay quản ngại gia ấy, thuần khiết
Chap 21: Tay cai quản gia ấy, cạnh tranh
Chap 20: Tay quản lí gia ấy, quan lại niệm
VOLUME 4
*
Chap 19: Tay cai quản gia ấy, dị nhân
Chap 18: Tay quản ngại gia ấy, theo dõi
Chap 17: Tay cai quản gia ấy, kình địch
Chap 16: Tay quản lí gia ấy, dị bang
Chap 15: Tay quản gia ấy, ăn bám
VOLUME 3
*
Chap 14: Tay quản ngại gia ấy, đi săn
Chap 13: Tay quản gia ấy, đưa tang
Chap 12: Tay cai quản gia ấy, bội phản công
Chap 11: Tay quản lí gia ấy, hoài niệm
Chap 10: Tay quản lí gia ấy, hồi tưởng
VOLUME 2
*
Chap 9: Tay cai quản gia ấy, đụng trán
Chap 8: Tay cai quản gia ấy, xứng đáng khen
Chap 7: Tay quản lí gia ấy, thất thường
Chap 6: Tay quản ngại gia ấy, khởi động
Chap 5: Tay quản lí gia ấy, bận rộn
VOLUME 1
*
Chap 4: Tay quản ngại gia ấy, đại ác ma
Chap 3: Tay cai quản gia ấy, cực mạnh
Chap 2: Tay quản gia ấy, vạn năng
Chap 1: Tay quản lí gia ấy, đắc lực