động từ trong tiếng anh

I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ bỏ, hễ tự trong Tiếng Anh1. Tính từ (ADJECTIVE)2. Danh trường đoản cú (NOUN)3. Động tự (VERB)4. Trạng tự (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ bỏ, tính từ, trạng từ bỏ, hễ từ trong Tiếng Anh

1. Tính từ (ADJECTIVE)

Tính tự thường xuyên xong bởi các đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive sầu, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính trường đoản cú trong câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau hễ từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại tự bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave sầu + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Dấu hiệu nhận thấy tính từ:

Thường bao gồm hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active sầu, attractive sầu ,impressive……..

Bạn đang xem: động từ trong tiếng anh

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính trường đoản cú : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mngơi nghỉ rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, giỏi hơn
CapableofCó thể
AwareofCó dìm thức về
Suspociousof Có nghi hoặc về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ biến về
(Dis)satisfiedwith(ko) chấp thuận với
LiableforChịu trách rưới nhiệm về
ResponsibleforChịu đựng trách nát nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lượng để làm gì
ConcernedaboutQuan tâm về
ExcitedaboutHứng trúc về
InterestedinHứng thụ về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phxay hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự thay thế sửa chữa tạm thời
TemporaryworkCông bài toán lâm thời thời
SubstantialIncreaseSự tăng lên đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/tăng cấp xứng đáng kể

2. Danh trường đoản cú (NOUN)

*
Vị trí của danh tự vào câu2.1. Vị trí của danh từ bỏ trong câu:Sau To be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu cai quản ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ snghỉ ngơi hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu nhận ra danh từ

Danh từ bỏ thông thường có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: 12 Con Giáp Thứ Tự - Thứ Tự, Tên Và Tuổi 12 Con Giáp

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Cách Nhận Code Miễn Phí Từ Gamota, Gift Code Y Thien 3D

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: hễ từ+ er/or thành danh trường đoản cú chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Chú ý một số Tính tự tất cả thông thường danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động tự (VERB)

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, hễ từ được chia thành:

3.1. Động trường đoản cú To be

Động từ tobe có gồm be, is, are, was, were, will be, has been, have sầu been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have khổng lồ (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. kích hoạt verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: kiểm soát tài liệu/kế hoạch/pháp luật hợp đồng.Reserve the right to_V: có quyền có tác dụng gìAttract visitors/customers…: thu cháy khách phượt, khách hàng hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/hình thức dịch vụ bắt đầu.Represent the company/the organisation/the group: đại diện cho công ty/tổ chức/nhómSign a contract: cam kết hợp đồngRenew a contract: gia hạn hợp đồngConfirm the reservation: xác nhận lại việc đặt chỗRetain the receipts: giữ lại hoá đơnSubmit s.t TO s.o: nộp đồ vật gi mang lại aiAttribute s.t to lớn s.o: cho rằng cái gì là dựa vào ai. Ex: the company attributes its success lớn the dedicated employees (chúng tôi này cho rằng sự thành công xuất sắc của bản thân là nhờ vào hồ hết nhân viên cấp dưới tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: dường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trsống nênAppear: nhịn nhường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng tự (ADVERB):

4.1. Dấu hiệu nhận thấy trạng từ

Trạng trường đoản cú chỉ thể cách (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ gồm đuôi _ly tuy vậy là tính trường đoản cú nhỏng daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (sản phẩm quý),…Từ không có đuôi _ly dẫu vậy là trạng từ nhỏng fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng trường đoản cú trong câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really like youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.
Chuyên mục: Tổng Hợp