Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 10

Giải bài xích tập hóa học lớp 10 không hề thiếu phương pháp, lý thuyết, pmùi hương trình hóa học, chuyên đề hóa học SGK 10 góp nhằm học xuất sắc hóa học 10

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học lớp 10

GIẢI HÓA HỌC - KẾT NỐI TRI THỨC


GIẢI HÓA HỌC - CHÂN TRỜI SANG TẠO


GIẢI HÓA HỌC - CÁNH DIỀU


Xem thêm: Phần Mềm Lập Trình Plc Siemens S7, Phần Mềm Lập Trình Thiết Bị Siemens

GIẢI CHI TIẾT HÓA HỌC - KẾT NỐI TRI THỨC

Chương thơm 1. Cấu tạo thành ngulặng tử Chương thơm 2. Bảng tuần hoàn các nguyên ổn tố chất hóa học và định công cụ tuần hoàn Cmùi hương 3. Liên kết hóa học Chương 4. Phản ứng oxi hóa - khử

GIẢI CHI TIẾT HÓA HỌC - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Mở đầu Chương thơm 1. Cấu tạo ra nguim tử Chương thơm 2. Bảng tuần hoàn những ngulặng tố chất hóa học Chương thơm 3. Liên kết hóa học Chương thơm 4. Phản ứng lão hóa - khử

GIẢI CHI TIẾT HÓA HỌC - CÁNH DIỀU

Mlàm việc đầu Chủ đề 1. Cấu sinh sản nguyên tử Chủ đề 2. Bảng tuần trả các nguyên tố hóa học Chủ đề 3. Liên kết hóa học Chủ đề 4. Phản ứng lão hóa - khử

SGK HÓA - SÁCH CŨ

Bài 1. Thành phần nguim tử Bài 2. Hạt nhân ngulặng tử, nguyên tố hoá học tập, đồng vị Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên ổn tử Bài 4. Cấu tạo nên vỏ nguim tử Bài 5. Cấu hình electron ngulặng tử Bài 6. Luyện tập: Cấu chế tạo vỏ nguyên tử Bài 7. Bảng tuần hoàn những ngulặng tố hóa học Bài 8. Sự đổi khác tuần hoàn vũ hình electron ngulặng tử của những nguim tố chất hóa học Bài 9. Sự biến hóa tuần hoàn đặc điểm của các ngulặng tố chất hóa học. Định điều khoản tuần trả Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguim tố hóa học Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần trả sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử và tính chất của các nguyên ổn tố chất hóa học Bài 12. Liên kết ion - tinc thể ion Bài 13. Liên kết cùng hóa trị Bài 14. Tinch thể nguyên ổn tử với tinc thể phân tử Bài 15. Hóa trị cùng số lão hóa Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử Bài 18. Phân nhiều loại bội phản ứng trong hoá học vô sinh Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử Bài trăng tròn. Bài thực hành thực tế số 1: Phản ứng thoái hóa - khử Bài 21. Khái quát mắng về team halogen Bài 22. Clo Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối hạt clorua Bài 24. Sơ lược về hòa hợp hóa học có oxi của clo Bài 25. Flo - Brom - Iot Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính hóa chất của khí clo với hợp chất của clo Bài 28. Bài thực hành thực tế số 3: Tính hóa học của Brom và Iot Bài 29. Oxi - ozon Bài 30. Lưu huỳnh Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính hóa học của oxi, lưu huỳnh Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat Bài 34. Luyện tập oxi với diêm sinh Bài 35. Bài thực hành thực tế số 5: Tính hóa học các thích hợp chất của lưu hoàng Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản nghịch ứng hóa học Bài 38. Cân bằng hóa học Bài 39. Luyện tập vận tốc bội nghịch ứng cùng cân bằng hóa học