Hóa 9

• Bài 1: Tính Hóa chất của oxit. Khái quát mắng về việc phân một số loại oxit • Bài 2: Một số Oxit đặc biệt quan trọng - A. Canxi Oxit • Bài 2: Một số oxit quan trọng - B. Lưu huỳnh đioxit • Bài 3: Tính hóa chất của axit • Bài 4: Một số axit quan trọng đặc biệt • Bài 5: Luyện tập: Tính Hóa chất của oxit với axit • Bài 6: Thực hành: Tính hóa chất của oxit với axit • Bài 7: Tính hóa chất của bazơ • Bài 8: Một số bazơ quan trọng đặc biệt - A.Natri Hidroxit • Bài 8: Một số bazơ đặc biệt - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • Bài 9: Tính chất hóa học của muối hạt • Bài 10: Một số muối bột quan trọng đặc biệt • Bài 11: Phân bón hóa học • Bài 12: Mối dục tình giữa các các loại thích hợp chất vô sinh • Bài 13: Luyện tập chương 1: Các các loại hợp hóa học vô cơ • Bài 14: Thực hành: Tính hóa chất của bazơ và muối hạt

Cmùi hương 2: Kyên loại
Bạn đang xem: Hóa 9

• Bài 15 : Tính hóa học thứ lý của kim loại • Bài 16 : Tính Hóa chất của kim loại • Bài 17 : Dãy chuyển động hóa học của sắt kẽm kim loại • Bài 18: Nhôm • Bài 19: Sắt • Bài 20: Hợp kyên ổn sắt: Gang,thxay • Bài 21: Sự ăn mòn kim loại với đảm bảo an toàn sắt kẽm kim loại không trở nên ăn mòn • Bài 22: Luyện tập chương 2: Kyên các loại • Bài 23: Thực hành : Tính Hóa chất của nhôm với Fe • Bài 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Cmùi hương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần trả các nguim tố hóa học


• Bài 25: Tính chất của phi kim • Bài 26: Clo • Bài 27: Cacbon • Bài 28: Các oxit của cacbon • Bài 29: Axit cacbonic với muối cacbonat • Bài 30: Silic. Công nghiệp silicát • Bài 31: Sơ lược về bảng tuần trả các nguim tố chất hóa học • Bài 32: Luyện tập cmùi hương 3: Phi kyên ổn - Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • Bài 33: Thực hành: Tính Hóa chất của phi kyên ổn với vừa lòng hóa học của chúng

Cmùi hương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Xem thêm: 8 Loại Thực Phẩm Ngừa Ung Thư, Top 10 Thực Phẩm Giảm Nguy Cơ Mắc Bệnh Ung Thư

• Bài 34: Khái niệm về thích hợp hóa học cơ học với chất hóa học cơ học • Bài 35: Cấu tạo phân tử đúng theo hóa học hữu cơ • Bài 36: Mechảy • Bài 37: Etilen • Bài 38: Axetilen • Bài 39: Benzen • Bài 40: Dầu mỏ cùng khí vạn vật thiên nhiên • Bài 41: Nhiên liệu • Bài 42: Luyện tập cmùi hương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu • Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Chương thơm 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• Bài 44: Rượu etylic • Bài 45: Axit axetic • Bài 46: Mối tương tác giữa etilen, rượu etylic với axit axetic • Bài 47: Chất lớn • Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất mập • Bài 49: Thực hành: Tính hóa học của rượu với axit • Bài 50: Glucozơ • Bài 51: Saccarozơ • Bài 52: Tinch bột với xenlulozơ • Bài 53: Protein • Bài 54: Polime • Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit • Bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • Bài 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ


Xem thêm: Miếng Che Mắt Khi Ngủ Tphcm &Ndash; Outdoorgear, Đồ Bịt/Che Mắt Ngủ Bt21 (Bts) Dễ Thương

Mục lục Giải bài xích tập SGK Hóa học 9 theo chương •Chương 1: Các một số loại hợp hóa học vô sinh •Cmùi hương 2: Kim loại •Chương thơm 3: Phi klặng. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguim tố hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu •Cmùi hương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Chuyên mục: Tổng Hợp