Giải bài tập hóa lớp 9

Giải bài bác tập trang 6 bài 1 Tính hóa chất của oxit. Khái quát tháo về sự việc phân một số loại oxit Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9. Câu 1: Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào hoàn toàn có thể chức năng được với...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 9


Bài 1 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có phần đông oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể chức năng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) Những oxit tính năng với nước là CaO cùng SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng cùng với axit clohiđric là CaO với Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tính năng cùng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có phần đông hóa học sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết gần như cặp hóa học rất có thể chức năng với nhau.

Bài giải:

Những cặp hóa học công dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O với K2O; CO2 với K2O; CO2 và KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ hầu như chất: Canxi oxit, diêm sinh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em nên chọn lựa chất thích hợp điền vào các sơ đồ dùng bội phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → Canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + ... → Canxi cacbonat

Dùng các bí quyết chất hóa học để viết toàn bộ phần đa pmùi hương trình chất hóa học của những sơ đồ phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho phần đông oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn gần như chất đang mang đến công dụng được với

a) Nước, chế tạo ra thành hỗn hợp axit

b) Nước, tạo ra thành hỗn hợp bazơ

c) Dung dịch axit, tạo thành thành muối bột và nước.

d) Dung dịch bazơ, sinh sản thành muối bột cùng nước.

Xem thêm: Những Món Ăn Hàn Quốc "Ngon Hết Sẩy" Không Phải Ai Cũng Biết

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Những chất tác dụng cùng với nước chế tác thành dung dịch axit là CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) Những hóa học chức năng với nước sinh sản thành hỗn hợp bazơ là Na2O với CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Những hóa học công dụng với hỗn hợp axit chế tạo ra thành muối hạt cùng nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) Những hóa học tính năng với hỗn hợp bazơ chế tạo thành muối hạt và nước là CO2 cùng SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có tất cả hổn hợp khí CO2 và O2 làm ráng làm sao có thể nhận được khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trình bày phương pháp có tác dụng và viết pmùi hương trình chất hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi sang một hỗn hợp kiềm (rước dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... khí CO2 bị dung nạp hết vì gồm phản ứng cùng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí bay thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tính năng với 100 gam dung dịch axit sunfuric tất cả nồng độ 20%.

a) Viết phương trình chất hóa học.

b) Tính mật độ Tỷ Lệ của những hóa học bao gồm hỗn hợp sau thời điểm làm phản ứng xong xuôi.

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Pmùi hương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

thời gian ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc phản nghịch ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau phản bội ứng: 0 0,18 0,02

b) Dung dịch sau phản nghịch ứng tất cả hai chất chảy là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Kân hận lượng hỗn hợp = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = trăng tròn - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%