GIẢI HÓA 11 NÂNG CAO

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài xích tập

Lớp 3

Vsống bài bác tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

Để học xuất sắc Hóa học tập lớp 11 nâng cao, loạt bài bác giải bài xích tập Hóa học lớp 11 nâng cấp soạn bgiết hại văn bản sách giáo khoa Hóa học 11 nâng cấp.

Mục lục Giải bài tập Hóa 11 nâng cao

Chương thơm 1: Sự điện li

Chương thơm 2: Nhóm Nitơ

Cmùi hương 3: Nhóm cacbon

Cmùi hương 4: Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Chương thơm 6: Hiđrocacbon không no

Cmùi hương 7: Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogene. Ancol - Phenol

Chương thơm 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Giới thiệu kênh Youtube macerafilmizle.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, macerafilmizle.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa huấn luyện và đào tạo tốt 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjaông xã.com