Hình Học 12 Chương 1

*
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Chương thơm I - Hình học tập 12

Đáp án với giải thuật cụ thể Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hình học tập 12


*
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Đáp án cùng giải mã chi tiết Đề đánh giá 45 phút ít (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương I - Hình học 12


*
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và giải mã cụ thể Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Cmùi hương I - Hình học tập 12


*
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Hình học tập 12

Đáp án với lời giải chi tiết Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Cmùi hương I - Hình học 12


*
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và giải mã chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương thơm I - Hình học 12


*
Đề bình chọn 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 3 - Cmùi hương I - Hình học 12

Đáp án và giải thuật chi tiết Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Cmùi hương I - Hình học 12


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - Chương thơm I - Hình học tập 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 4 - Chương I - Hình học tập 12


*
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Cmùi hương I - Hình học tập 12

Đáp án và lời giải cụ thể Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Cmùi hương I - Hình học 12


*
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương thơm I - Hình học 12

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương thơm I - Hình học tập 12


*
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học tập 12

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học tập 12. Nhắc lại tư tưởng hình lăng trụ cùng hình chóp...


*
Câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học tập 12

Giải thắc mắc 2 trang 6 SGK Hình học tập 12. Kể thương hiệu các phương diện của hình lăng trụ...

Bạn đang xem: Hình học 12 chương 1


*
Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12. Giải say đắm vì sao hình 1.8c chưa hẳn là 1 kăn năn nhiều diện?...


*
Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12

Giải thắc mắc 4 trang 10 SGK Hình học tập 12. Chứng minch rằng ...

Xem thêm: Kem Chống Nắng Innisfree Eco Safety Perfect Waterproof Sunblock Spf 50+ Pa+++


*
Bài 1 trang 12 SGK Hình học tập 12

Giải bài xích 1 trang 12 SGK Hình học 12. Chứng minch rằng một nhiều diện bao gồm các khía cạnh là số đông tam giác thì tổng cộng những mặt của nó là một trong những chẵn. Cho ví dụ


*
Bài 2 trang 12 SGK Hình học tập 12

Giải bài 2 trang 12 SGK Hình học tập 12. Chứng minh rằng một nhiều diện nhưng từng đỉnh của chính nó gần như là đỉnh tầm thường của số lẻ mặt thì tổng số những đỉnh của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.


*
Bài 3 trang 12 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 12 SGK Hình học tập 12. Chia một khối hận lập pmùi hương thành năm kăn năn tđọng diện.


*
Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12

Giải bài bác 4 trang 12 SGK Hình học tập 12. Chia một khối lập phương thành sáu khối tđọng diện đều bằng nhau.