Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công

*
Sau đây là tổng hợp các Nghị Định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật đầu tư mới nhất hiện nay (Tải miễn phí sách Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn mới nhấtTẠI ĐÂY)

Bạn đang xem: Hướng dẫn luật đầu tư công

Công văn 6561/BKHĐT-TH năm 2016 triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết 60/NQ-CPNghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nướcNghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, đầu tư công trung hạnVăn bản hợp nhất Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng nămNghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015Văn bản hợp nhất Nghị định về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 161/2016/NĐ-CPQuyết định 41/2016/QĐ-TTg Quy chế quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc giaThông tư 07/2017/TT-BKHĐT về quy định và hướng dẫn nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-TTgThông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giaThông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư01/2017/TT-BKHĐTNghị quyết 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Nghị Quyết 1023/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020
Quyết định 40/2015/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định 547/QĐ-TTg năm 2017 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

Xem thêm: Có Làm Mới Có Ăn, Không Làm Mà Đòi Có Ăn, Có Làm Thì Mới Có Ăn

Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2017 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2)
Quyết định 572/QĐ-BKHĐT năm 2017 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
Quyết định 1178/QĐ-BKHĐT năm 2017 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2)
Quyết định 173/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017
Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
Thông tư 59/2017/TT-BCA về quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dânNghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcQuy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư thực hiện dự án BT