Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

l>Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

*

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thật-Xoa Nan-Ðà (Siksananda), fan xứ đọng Vu Ðiền (Khotan), thông ngôn vào đời nhà Ðường của China.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành

Tài liêu tyêu thích khảo:

Bản Hán ngữ - Địa Tạng Bồ Tát Bổn định Nguyện Kinh Thiển Thích - HT Tulặng Hóa

Bản Việt ngữ - Kinc Địa Tạng Bồ Tát Bổn định Nguyện do HT Thích Trí Tịnh dịch

Quyển Thượng

 

Quyển Trung

Quyển Hạ

 

Quyển Thượng

Phẩm Thứ đọng Nhất

Thần Thông Trên Cung Ttránh Ðao Lợi

*

 

Tôi nghe nlỗi vầy: Một thuở nọ, tại cung Ttránh Ðao Lợi, Ðức Phật bởi Thánh Mẫu nhưng tngày tiết Pháp.

Lúc ấy, cấp thiết nói hết bắt buộc nói hết toàn bộ chỏng Phật cùng Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát vào vô lượng nhân loại làm việc mười phương thơm phần lớn đến hội họp tán thán Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni rất có thể ngơi nghỉ trong đời ác Ngũ Trược nhưng mà hiện tại sức Ðại Trí Huệ, Thần Thông thiết yếu suy nghĩ bàn điều phục đa số chúng sanh cang cường, để cho chúng ta hiểu rằng pháp khổ, pháp vui. Rồi mỗi Ngài phần đa sai thị mang cho vấn an Ðức Thế Tôn.

Bấy giờ đồng hồ, Ðức Nlỗi Lai mỉm mỉm cười, pđợi ra trăm nđần độn muôn ức vầng mây sáng sủa trẻ ranh mập như thể vầng mây sáng sủa Ðại Viên Mãn, vầng mây sáng Ðại Từ Bi, vầng mây sáng Ðại Trí Huệ, vầng mây sáng Ðại Bát Nhã, vầng mây sáng sủa Ðại Tam Muội, vầng mây sáng sủa Ðại Kiết Tường, vầng mây sáng Ðại Phước Ðức, vầng mây sáng Ðại Công Ðức, vầng mây sáng sủa Ðại Quy Y, vầng mây sáng sủa Ðại Tán Thán.

Ðức Phật pđợi ra cấp thiết nói hết vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại vạc ra các âm thanh huyền ảo, như là tiếng Ðàn Ba La Mật, giờ đồng hồ Thi Ba La Mật, tiếng Sằn Ðề Ba La Mật, tiếng Tỳ Ly Da Ba La Mật, tiếng Thiền đức Ba La Mật, giờ Bát Nhã Ba La Mật, giờ Từ Bi, giờ Hỷ Xả, giờ Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trí Huệ, tiếng Ðại Trí Huệ, giờ đồng hồ Sư Tử Hống, tiếng Ðại Sư Tử Hống, giờ đồng hồ Mây Sấm, giờ Mây Snóng Lớn.

khi Ðức Phật phân phát ra không thể nói không còn cần thiết nói không còn âm tkhô nóng như thế chấm dứt từ bỏ trái đất Ta Bà cùng những cõi nước phương khác, bao gồm vô lượng ức Thiên, Long, Quỷ, Thần cũng đến tụ họp tại cung ttránh Ðao Lợi. Ðó là thiên bọn chúng sinh sống ttránh Tđọng Thiên Vương, ttránh Ðao Lợi, trời Tu Diệm Ma, ttách Ðâu Suất Ðà, ttránh Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, ttách Phạm Phụ, ttránh Ðại Phạm, trời Tphát âm Quang, ttránh Vô Lượng Quang, ttách Quang Âm, ttránh Tgọi Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, ttránh Biến Tịnh, ttránh Phước Sanh, trời Phước Ái, ttách Quảng Quả, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền hậu, ttách Vô Nhiệt, ttránh Thiện nay Kiến, ttách Thiện Hiện, ttách Sắc Cứu Cánh, ttách Ma Hê Thủ La, cho tới trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ đọng. Tất cả Thiên bọn chúng, Long chúng, cùng những chúng Quỷ, Thần số đông cho hội họp.

Lại bao gồm vị thần sống những cõi nước phương thơm không giống cùng nhân loại Ta Bà, nlỗi Thần biển khơi, Thần sông mẫu, Thần sông con, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần suối cùng ao đầm, Thần cây nhỏ với phân tử như thể, Thần ngày, Thần tối, Thần hỏng ko, Thần trên ttránh, Thần ẩm thực, Thần cỏ cây cùng gỗ; những vị thần như vậy những mang đến họp hành.

Lại gồm chư đại quỷ vương sinh sống những cõi nước phương khác cùng nhân loại Ta Bà, nlỗi Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm Huyết Quỷ Vương, Ðạm Tinh Khí Quỷ Vương, Ðạm Tnhị Noãn Quỷ Vương, Hành Bệnh Quỷ Vương, Nhiếp đáp Ðộc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương..., các quỷ vương như thế hầu như mang lại họp hành.

Bấy giờ Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn uống Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: "Ông coi toàn bộ chư Phật, Bồ Tát với Trời, Rồng, Quỷ, Thần ở vào thế giới này thuộc nhân loại khác, quốc độ này cùng quốc độ không giống, ni đa số cho họp hành trên cung ttránh Ðao Lợi như thế, Ông tất cả biết số bao nhiêu chăng?"

Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn! Nếu dùng thần lực của bé để tính đếm vào ngàn kiếp, cũng không thể biết được!"

Ðức Phật bảo Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi: "Ngay Ta cần sử dụng Phật Nhãn coi hãy còn không đếm xiết! Ðây đa số là vì Ðịa Tạng Bồ Tát trường đoản cú thulàm việc kiếp thọ xa đến nay, hoặc vẫn độ, đương độ, chưa độ, hoặc sẽ thành tích, đương thắng lợi, chưa thành tích."

Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn! Từ thusinh sống lâu xa về trước con sẽ tu cnạp năng lượng lành, chứng được Trí Vô Ngại, nghe lời Phật nói kia thời tin nhấn tức khắc. Còn sản phẩm Tiểu Quả Thanh khô Vnạp năng lượng, Thiên Long Bát Sở, cùng mọi bọn chúng sinh đời vị lai, dẫu nghe lời thành thật của Nhỏng Lai, mà lại chắc chắn là sanh lòng ngờ vực, dầu đến bao gồm lạy vâng đi nữa cũng chưa đỡ bệnh bỏ báng. Cúi muốn Ðức Thế Tôn nói rõ Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nghỉ ngơi nhân địa vẫn tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành công được sự cần yếu suy nghĩ bàn nlỗi thế?"

Ðức Phật bảo Ngài Văn uống Thù Sư Lợi: "lấy một ví dụ trong cõi Tam Thiên Ðại Thiên trái đất bao gồm bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm bụi bờ, cđọng từng đồ vật một vài, mỗi số là một trong sông Hằng; rồi cứ đọng số cát trong những sông Hằng, mỗi hạt mèo làm cho một cõi giới; rồi trong những cõi giới, cứ mỗi phân tử bụi có tác dụng một kiếp; rồi bao nhiêu số những vết bụi cất trong mỗi kiếp hầu như đem làm kiếp cả; thì tự lúc Ðịa Tạng Bồ Tát chứng trái vị Thập Ðịa đến lúc này, ndở người lần lâu bền hơn số kiếp tỷ dụ ở bên trên, huống là từ bỏ hầu hết thusinh hoạt Ðịa Tạng Bồ Tát còn ngơi nghỉ bậc Tkhô hanh Văn uống và Bích Chi Phật!"

"Này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Oai thần thệ nguyện của Bồ Tát kia cần thiết suy nghĩ bàn mang đến được. Trong đời vị lai, nếu như tất cả kẻ thiện nay nam giới, tín đồ thiện tại đàn bà như thế nào nghe thấy danh từ bỏ của Bồ Tát kia rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm thương hiệu, hoặc cúng nhường, cho đến tô vẽ, va tương khắc, tạc đúc, đánh thếp hình mẫu, thì fan ấy sẽ tiến hành một trăm lần sanh lên cõi ttách Ba MươI Ba, lâu dài chẳng còn bị đọa vào ác đạo.

Xem thêm: Đoán Tên Các Game Trên Zing Me, Trò Chơi Hay Nhất Trên Zing Me Hiện Nay Là Gì

Này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Không thể nói không còn không thể nói không còn số kiếp thọ xa về trước, Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là đàn ông của một vị đại Trưởng Giả. Thuở đó, trong đời tất cả đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai.

Lúc này, nam nhi vị Trưởng Giả thấy Ðức Phật tướng mạo mạo giỏi đẹp mắt, ngàn phước trang nghiêm, bèn bạch hỏi Ðức Phật kia tu hạnh nguyện gì nhưng mà được tướng mạo như vậy.

khi ấy, Ðức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo con trai vị Trưởng Giả rằng: ‘Muốn bệnh được thân tướng tá này, cần phải nhiều năm độ thoát tất cả gần như chúng sanh bị khốn khổ.’

"Này Văn Thù Sư Lợi! Bấy tiếng, con trai vị Trưởng Giả nhân đó lập tức phát nguyện rằng: ‘Từ ni cho đến tận vị lai kiếp cần yếu tính đếm trong tương lai, tôi đã vì chưng phần lớn chúng sanh tội khổ vào Lục Ðạo cơ mà rộng lớn lập nhiều phương tiện, tạo nên họ được giải bay tất cả, rồi từ bỏ thân tôi mới bệnh thành Phật Ðạo.’

Bởi đang ở trước Ðức Phật đó mà lập đại nguyện như vậy, phải cho hiện nay đã trăm nđần vạn ức na-do-tha cấp thiết nói không còn số kiếp, nhưng vẫn còn hỗ trợ vị Bồ Tát.

Lại cần yếu suy nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp về trước, thusinh sống đó vào đời gồm đức Phật hiệu là Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai; thọ mạng của Ðức Phật ấy là tư trăm ndại muôn ức a-tăng-kỳ kiếp.

Trong thời Tượng Pháp, có một cô gái chiếc Bà La Môn nhiều đời tích phước sâu dày, được hầu hết fan kính nể, đi đứng nằm ngồi gần như được chỏng Thiên theo hộ vệ; tuy nhiên người mẹ lại tin theo tả đạo, hay khinc chê ngôi Tam Bảo.

Thunghỉ ngơi ấy, Thánh Nữ lập các phương tiện để khuyến dụ bà mẹ, hầu tạo nên bà sinh chánh kiến, tuy thế bà không tin hẳn; và chẳng bao lâu thì bà mệnh tầm thường, thần hồn bị đọa vào âm phủ Vô Gián.

Lúc đó, Thánh Nữ Bà La Môn biết rằng bà bầu khi còn sống không tin tưởng nhân trái, ắt bắt buộc theo nghiệp mà sanh vào đường ác, bèn bán nhà, khu đất, tậu các hương thơm, hoa, thuộc rất nhiều thiết bị lễ cúng, rồi mang đến chùa tháp thờ tiên Phật nhưng có tác dụng đại lễ cúng nhịn nhường.

Xem thêm: Mạch Tăng Áp 5V Lên 12V 5A, Mạch Tăng Áp Dc Boost Converter Mini Ht016

Trong một ngôi ca tòng tê, trông thấy mẫu của Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai đắp vẽ oai vệ dung đủ cách oai nghiêm, Thánh Nữ Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng, âm thầm nghĩ về rằng: ‘Ðức Phật là đấng Ðại Giác không thiếu gần như trí huệ. Nếu Ðức Phật còn trên cầm, thì sau khi chị em tôi mất, thảng nhỏng tôi mang đến bạch hỏi Phật, tất biết được chỗ mẹ tôi thác sanh!’

Lúc ấy, Thánh Nữ Bà La Môn cúi đầu khóc rất lâu, rồi lại chiêm luyến tôn tượng của Nhỏng Lai, thốt nhiên nghe bên trên ko trung gồm giờ đồng hồ bảo rằng: ‘Này Thánh Nữ đương khóc tê, thôi đừng tất cả ảm đạm thừa lắm! Nay Ta đang bảo mang lại ngươi biết nơi thác sinh của chị em ngươi!’

Thánh Nữ lẹo tay phía lên lỗi ko mà bạch rằng: ‘Chẳng tốt đức thần làm sao sẽ giải bớt lòng sầu lo của tớ nhỏng thế? Từ Khi chị em tôi mất tới lúc này, tôi hôm sớm thương thơm lưu giữ, lừng khừng đâu nhằm hỏi cho rõ chị em tôi thác sanh vào chốn làm sao.’

Bấy giờ đồng hồ, bên trên lỗi không lại có giờ bảo Thánh Nữ rằng: ‘Ta là Ðức Phật vượt khứ Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai cơ mà ngươi đương chiêm lễ kia. Thấy ngươi thương thơm lưu giữ chị em trội rộng hay tình của bọn chúng sinh, bắt buộc Ta cho chỉ bảo.’

Thánh Nữ Bà La Môn nghe nói xong tức thời dancing chồm lên với bị ngã rớt xuống, những khớp thủ công hầu hết bị tổn thương; những người ngơi nghỉ kề bên ngay tức thì đỡ dậy. Một lát sau Thánh Nữ bắt đầu tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư ko rằng: ‘Cúi xin Ðức Phật trường đoản cú ảm đạm xót, bảo tức thì mang lại bé rõ địa điểm thác sanh của bà mẹ nhỏ, nay thân trọng tâm của con sắp bị tiêu diệt mất!’

Lúc ấy, Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai bảo Thánh Nữ rằng: ‘Cúng nhịn nhường xong xuôi, ngươi hãy mau trở về quê hương, rồi ngồi thật thà nghĩ về tưởng danh hiệu của Ta, thời đang hiểu rằng nơi thác sanh của người mẹ ngươi.’

Bấy giờ, lễ Phật xong Thánh Nữ Bà La Môn ngay thức thì trở về quê hương. Vì thương nhớ chị em, cần Thánh Nữ ngồi thật thà niệm thương hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai. Trải xuyên suốt một ngày 1 đêm, Thánh Nữ bỗng dưng thấy thân bản thân mang đến một bờ biển cơ, nước trong đại dương đó sôi sùng sục, có rất nhiều trúc dữ thân thể toàn bằng Fe bay dancing trên mặt biển lớn, chạy rảo bên này, xua xua mặt kia; với thấy phần lớn trai cùng gái, số nhiều đến trăm nđần muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển cả, bị các trúc dữ giành nhau ăn thịt; lại thấy những Dạ Xoa hình thù khác nhau—hoặc nhiều tay, nhiều đôi mắt, những chân, nhiều đầu..., răng nanh chìa ra bên ngoài mồm, bén nhọn nhịn nhường gươm—sẽ lùa những người dân tội mang lại sát thú dữ. Rồi chúng lại trường đoản cú chụp bắt, túm hớt tóc đầu chân lại với nhau, ngoài mặt muôn vật dụng, chẳng dám chú ý thọ.

Khi ấy, Thánh Nữ Bà La Môn nhờ vào nương sức niệm Phật đề xuất thoải mái và tự nhiên không kinh hãi. Có một Quỷ Vương thương hiệu là Vô Ðộc, mang lại cúi đầu nghênh tiếp, hỏi Thánh Nữ rằng: ‘Lành núm, Bồ Tát! Do dulặng sự gì nhưng mà Ngài đến vùng này?’

Bấy giờ, Thánh Nữ Bà La Môn hỏi Quỷ Vương rằng: ‘Ðây là chốn nào?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ðây là tầng biển lớn đầu tiên nghỉ ngơi phía Tây núi Ðại Thiết Vi.’

Thánh Nữ hỏi rằng: ‘Tôi nghe vào núi Thiết Vi tất cả địa ngục, việc ấy gồm thiệt chăng?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Thật bao gồm địa ngục!’

Thánh Nữ hỏi rằng: ‘Nay tôi làm thế nào được đến chốn địa ngục?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Nếu không hẳn mức độ oai nghiêm thần, cần được vì chưng nghiệp lực. Ngoài nhị vấn đề này ra, ắt không bao giờ có thể mang đến được.’

Thánh Nữ lại hỏi: ‘Do nguyên cớ gì cơ mà nước trong biển cả này sôi sùng sục và gồm những người dân tội cùng những thụ dữ như thế?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ðây là hầu hết bọn chúng sinh sản xuất ác sinh sống cõi Diêm Phù Ðề bắt đầu bị tiêu diệt, quá tư mươi chín ngày không tín đồ kế từ để làm công đức hầu cứu vãn vớt khổ nàn cho; dịp sinh sống, bọn họ lại ko làm được nhân lành nào cả; chính vì thế bắt buộc cứ theo bổn nghiệp cơ mà chiêu cảm đem âm phủ, tự nhiên họ đề nghị lội qua biển khơi này trước. Cách hải dương này mười vạn do-tuần về phía Ðông lại có một chiếc hải dương, những sự khổ cực sống đó còn gấp bội chốn này. Phía Ðông của đại dương này lại gồm một chiếc biển lớn nữa, sự buồn bã sinh hoạt đó càng trội rộng. Do ác nhân của Tam Nghiệp cảm vời ra và Gọi chung là biển lớn nghiệp, đó là chốn này vậy.’

Thánh Nữ lại hỏi Quỷ Vương Vô Ðộc rằng: ‘Ðịa ngục tù làm việc đâu?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ở vào bố mẫu hải dương đó đều là đại địa ngục, nhiều đến số trăm ngàn, từng ngục tù phần lớn khác nhau. Về âm phủ to thì có mươi tám chỗ; bực kế kia gồm năm trăm nơi, đủ không nghĩ tới sự khổ sở; bực kế nữa có mang lại nđần độn trăm, cũng đầy không lường sự đau buồn.’

Thánh Nữ lại hỏi Ðại Quỷ Vương rằng: ‘Thân mẫu tôi new mất vừa mới đây, tuy nhiên ko rõ thần hồn của fan buộc phải sa vào vùng nào?’

Quỷ Vương hỏi Thánh Nữ rằng: ‘Thân mẫu của Bồ Tát lúc còn sống, quen có tác dụng gần như nghiệp gì?’

Thánh Nữ đáp rằng: ‘Thân mẫu tôi tà kiến, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc trợ thời tin, dẫu vậy rồi chẳng kính; dầu khuất không bao thọ, mà chưa rõ thác sinh về đâu.’

Vô Ðộc hỏi rằng: ‘Thân mẫu mã của Bồ Tát tên chúng ta là gì?’

Thánh Nữ đáp rằng: ‘Thân prúc và thân mẫu mã của mình đa số cái dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện tại Kiến, thân mẫu mã tôi tên là Duyệt Ðế Lợi.’

Vô Ðộc lẹo tay thưa Bồ Tát rằng: ‘Xin Thánh Giả hãy trnghỉ ngơi về, cùng chớ thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội người vợ Duyệt Ðế Lợi được sinh lên cõi trời cho hiện nay đã ba ngày rồi. Nghe nói dựa vào con trai của bà bao gồm lòng hiếu thuận, vì chưng chị em nhưng mà thiết cúng nhằm tu phước, và tía thí chùa tháp thờ Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng nên chỉ thân chủng loại của Bồ Tát được ra khỏi âm phủ, nhưng mà ngày đó, hồ hết tầy Vô Gián cũng đông đảo được an lạc, đồng được thác sinh cả.’

Nói kết thúc, Quỷ Vương chắp tay chào Thánh Nữ mà lại cáo biệt."

Thánh Nữ Bà La Môn nhịn nhường mộng mị thốt nhiên thức giấc, rõ biết những vấn đề rồi, bèn đối trước tháp tượng của Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai mà lập hoằng thệ nguyện rằng: ‘Tôi nguyện từ bỏ nay cho đến tận vị lai kiếp, đã bởi đa số bọn chúng sinh phạm phải tội khổ cơ mà rộng lập phương tiện đi lại, khiến cho chúng ta hầu hết được giải bay.’

Ðức Phật bảo ngài Văn uống Thù Sư Lợi rằng: "Quỷ Vương Vô Ðộc những năm trước, nay chính là Tài Thủ Bồ Tát; còn Thánh Nữ Bà La Môn kia, nay là Bồ tát Ðịa Tạng vậy."


Chuyên mục: Tổng Hợp