Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam

Giáo trình: Lịch sử tư tưởng VN reviews về tư tưởng toàn quốc qua các thời kì lịch sử vẻ vang từ bỏ thời tiểu sử từ trước, thời kì đầu dựng nước, qua những thời kì đâu tranh con phòng giặc nước ngoài xâm mang lại thời điểm hiện nay.

Bạn đang xem: Lịch sử tư tưởng việt nam

Trong đó chương thơm kết có bao gồm về phần đa đặc thù của lịch sử dân tộc tứ tưởng VN lúc gồm sự gia nhập của nhà nghĩa Mác - Lênin, đặc thù tứ tưởng Việt phái mạnh sau năm 1930. Mời độc giả tìm hiểu thêm.


*

GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  GI O TR NH CH S TƢ TƢỞNG VIỆT NA GVC. THS. HOÀNG NGỌC VĨNH Huế, năm 2010 1 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010.ContentsHuế, tháng 3 năm 2010 ............................................................................................................ 4C ầ ....................................................................................................................... 4Đ I TƯ NG, PHƯ NG PHÁP., Đ C ĐIỂM ....................................................................... 4NGHIÊN CỨU CỦA LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM .................................................... 4I Đ I TƯ NG, PHƯ NG PHÁP.., Đ C ĐIỂM NGHIÊN CỨU CỦA TRIẾT HỌC .......... 5 –K ệ T ế ọ . .......................................................................................................... 52- Đ ế ọ ..................................................................................... 5 -P ế ọ ................................................................................ 51. -Đ ể ế ọ .............................................................................. 6II Đ I TƯ NG, Đ C ĐIỂM VÀ PHƯ NG PHÁP. NGHIÊN CỨU CỦA LỊCH SỬ TƯTƯỞNG VIỆT NAM ............................................................................................................... 62. Đ lị sử Vệ N .................................................... 63. Phường lị sử Vệ N ............................................... 8Đ ể lị sử Vệ N ............................................................ 9C LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM .................................................................. 11TH I TIỀN SỬ VÀ S SỬ .................................................................................................. 11C 2 LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM ................................................................... 12TH I K U I ĐẦU ỰNG NƯ C ................................................................................. 12C TƯ TƯỞNG VIỆT NAM TH I K ĐẤU TRANH GIÀNH Đ C L P NT C ....................................................................................................................................... 13V ề lị sử ................................................................................................................... 132 Đ ể Vệ N ấ l ............................ 14C LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM ................................................................... 18TH I K ĐẤU TRANH GIỮ GÌN Đ C L P. N T C ................................................. 18 V ề lị sử ấ ữ l ............................................. 192. T Vệ N ấ ữ l .......................................... 19C LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM ................................................................... 26TH I K N ĐỊNH VÀ THỊNH TRỊ CỦA H I PHONG KIẾN ................................ 26THẾ K V ĐẾN ĐẦU THẾ K VI ............................................................................... 26 V ề lị sử ị ị ị buôn bản o ế ế ỷ V ế ầ ế ỷ VI ............................................................................................................................. 262 T Vệ N ị ị ị làng o ế ế ỷ V ế ầ ế ỷ VI ............................................................................................................................. 27 C ể ế ỷ V-XVI .......................................................... 29C TH I K KHỦNG HOẢNG VÀ CHIA C T CỦA H I PHONG KIẾNVIỆT NAM T ế ỷ VI - T ế ỷ VII) ............................................................................. 38 V ề lị sử oả xã o ế Vệ N T ế ỷ VI 0 ) - T ế ỷ VII 62 ))................................................................................... 382 V ề oả làng mạc o ế Vệ N T ế ỷ VI - T ế ỷ VII) ................................................................................................. 39 C ể ................................................................................................. 40C 6 TH I K CHIẾN TRANH N NG N VÀ SỰ S P Đ CỦA CÁC CH NHQU ỀN PHONG KIẾN ĐÀNG TRONG, ĐÀNG NGOÀI 62 -1802 ............................... 47 2 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. V ề lị sử T ế sự s ề ĐT o ,Đ N o ............................................................................................................... 47T ế sự s ề Đ T o ,ĐNgoài: .................................................................................................................................... 48C ể ..................................................................................................... 51C ữ Đạ 大) ữT 太)?........................................................................................... 53C TH I K CHẾ Đ PHONG KIẾN TRUNG Ư NG T Phường QU ỀN NHÀNGU ỄN .............................................................................................................................. 64 V ề lị sử .............................................................................................................. 642 T T ế o ế ề N N ễ ...................... 64 C ể ế o ế ề N N ễ ............................................................................................................................................... 64C TH I K NHÀ NƯ C C NG H A H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...... 71 V ề lị sử ............................................................................................................... 712 T Vệ N T Vệ N C C ã CV ệ N ................................................................................................................................ 72N ữ ả H C M .............................................................. 72H CH MINH, NHÀ L LU N THIÊN TÀI .................................................................... 74CỦA ĐẢNG C NG SẢN VIỆT NAM VÀ N T C VIỆT NAM ................................... 74 N 2 0, s l Đả C sả V ệ N , N ễ Á Q l ầ ã ấ sự oả l o ầ 00 ạ Vệ N , s ề l l ạ Vệ N ........................ 742 Đ l lề buôn bản l ol C ị H C M o o l l M -Lênin ..................................................................... 75 T H C M ề Đả C sả V ệ N , ệ o ề ệ Đả ã ề Đả C sả V ệ N ầ ề ), l ol lx ự ả ể ấ .................................................................. 76 “Đo ế, o ế, ạ o ế T , , ạ ” L ể ế C ị H C M l sự ế o ấ ề ế o Vệ N , ã ạo ế l xs ả ạ Vệ N ................................................................................. 77 ự N Vệ N N , o l ế ạ N o o l l M -L ề ....................... 786 C ị H C M ,l o ữ ấ ế ế ã ế ạo o ệ ể, ệ ế ............................ 80C ế KHÁI QUÁT VỀ NHỮNG Đ C TRƯNG CỦA LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆTNAM ...................................................................................................................................... 81 ỜI NÓI ĐẦU -***- Trong Khi chờ đón giáo trình đất nước, Shop chúng tôi biên soạn Giáo trình “Lịch sử Tư tưởng Việt Nam” nhằm Giao hàng đến vấn đề tiếp thu kiến thức của 3 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010.sinh viên ngành Triết học, ngành Giáo dục Chính trị tại những ngôi trường Đạihọc tập trực thuộc Đại học Huế cùng đầy đủ bạn đọc quyên tâm. Nội dung cuốn sách được ngừng d a nhà ếu bên trên nội dungnhị cuốn “Lịch sử tứ tưởng Việt Nam” tập 1 cùng 2 do Nhà u t b n hoahọc hội và Nhân văn u t b n năm 1995 và 1997. Tập 1 vày h giáosư Ngu n Tài Thư nhà biên, tập 2 à của h giáo sư Tiến s Lê SThắng nhà biên. Bên cạnh đó, tài iệu tmê man kh o chủ ếu à cuốn sách “Lịchsử Tư tưởng Việt Nam” tất cả 7 tập của tác gi Ngu n Đăng Thục doNhà xu t b n tỉnh thành TP HCM thiết kế năm 1998. Cuốn Giáo trình giới thiệu n nà c ng à s hoàn thiện bư c mộtcủa “Giáo trình Lịch sử tứ tưởng Việt Nam” vì chưng tác gi soạn năm2002, tái b n năm 2007. Mặc cho dù đ c các cố gắng biên soạn theo qu ết định số 3244/GD-ĐT nkê 12/ 09/ 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục cùng Đào Tạo,song cuốn sách c ng không tách ngoài đều thiếu s t. Tác gi r tmong muốn nhận thấy s g p ý của chúng ta đồng nghiệp, hiểu gi a g n đểcuốn sách ngà càng triển khai xong rộng. Chân thành c m ơn! Huế, mon 3 năm 2010 GVC. ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh Chƣơng mở đầu ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PH P, ĐẶC ĐIỂNGHIÊN CỨU CỦA CH S TƢ TƢỞNG VIỆT NA 4 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. I/ ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PH Phường., ĐẶC ĐIỂ NGHIÊN CỨU CỦA TRIẾT HỌC. 1 – Khái niệm Triết học. T ế ọ x ấ ệ s ấ o lị sử loạ oả ế ỷ T ế ọ , ề ế ạ ữ ệ l ế loạ ầ ế ỷ VI L ế ã ế ọ l l ẤĐ ,T Q H -L ạ ễ ạ Đ T ,x ị ế ọ l “ ” T sự ể ế ề l ự ấ ị o ế K ệ ế ọ ã ạ o ế ế ỷ I ữ ầ K ế ọ M -L , ế ọ xử l o ọ l T o ệ -x “Triết học tập à một trongrất nhiều hình hài ý thức hội, à khoa học phân tích về hầu như con đườngbình thường nh t, phần nhiều ngốc ên tắc phổ biến nh t, rất nhiều giải pháp phổ biến nh t của stải cùng trở nên tân tiến của cố gi i”2- Đối tƣợng phân tích của triết học tập V ệ ế ọ , ế ọ ấ ả l ự ự , buôn bản ) ế T ế ọ ế o ạ o sự ể To sự ể ấ ế , ế ọ ả ế ể ế s ấ ả ấ ế3- Phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích của triết học T ế ọ ả -P ệ l x x ế o l ệ ế ị l l ể T o lị sử, ệ ã ả l ệ ạ, ệ ệ -P s l x x ế o sự l ệ , o , o ể , o ể o P.. s ả l s sduy trọng điểm. 5 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. 1.

Xem thêm: Bán Hàng Online Đồ Gia Dụng Giá Rẻ Bạn Không Thể Bỏ Qua, Làm Giàu Bằng Bán Đồ Gia Dụng Online 2020

4- Đặc điểm nghiên cứu của triết học tập. -T ế ọ l o làng mạc oả ế ỷVI ,l ế ầ , ét mang đến thuộc triết học bị quđịnh vày cuộc sống trang bị ch t của hội. - Sự ể ế ọ ị ị sự ể ề sả x ấ ấ ả o sự ể ấ ấ o xã Triết học tập c ng chủ yếu à thay gi i quan tiền của nhữnggiai c p hoặc tập đoàn hội nh t định. - Tuy , triết học tập với s cách tân và phát triển của ịch sử triết học vẫn uôn c tínhđộc ập kha khá v i cuộc sống đồ dùng ch t của hội lẽ, ế ọ l ề l ệ, sự o l To ạ , ấ ị , sự ol ỏ sự ự ế s ấ làng ấ ềl ế N ế ọ ;N làng mạc ế ọ ;L ạ ệ ế ọ , , ệ ,s ); M ệ ữ ế ọ o ọ , - Một học thức được gọi à triết học ph i bao gồm nhì ếu tố: Nhận thức:P. ả ể ệ sự ể ế ấ ị ế l sự ể ế ) ề ế Nhận định: P.. ả ỏ õ , ,xử, xử, xử o ếII. ĐỐI TƢỢNG, ĐẶC ĐIỂ VÀ PHƢƠNG PH Phường NGHIÊNCỨU CỦA CH S TƢ TƢỞNG VIỆT NA 2. Đối tƣợng phân tích của lịch sử vẻ vang tƣ tƣởng VN. ấ o ọ o ũ ả x ị ạ Tại V ệ N , o lị sử o ệ ữV , Sử, T ế ấ ị ữ T ấ ấ “ ạo” T o sự ấ , ầ ả ấ ế ọ l lõ “ ạo ọ ”, l ể “ ạo”, l ệ ể ề“ ạo”, sử ọ l l ự sự ệ ể o “ ạo” Đạo ấ Đạo N o, ạo Phường ạo Lão, ạo ề ấ ế ế l “ ạo ” C sự ầ ũ ữ lị sử lị sử ế ọ , ả l T ế ọ l ề , ề l ế ọ 6 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. Hệ ề ề ế ọ “Lị sử VệN ” C ế l o lị sử ế ọ , ế o l lịsử Cũ ế o l lị sử ệ C ầ x ị ọ ả l lị sử , ũ ả l lị sử o ệĐâ ph i à môn học tập cơ mà nội dung cơ b n của n à ịch sử triết học với nhữngtư tưởng c quan hệ giới tính mật thiết v i tư tưởng triết học. Việ N o lị sử, ế ọ ể , ã ế ọ N , o N ị ế ị ề s o ọ ỹ ã ả “N lị sử ế ọsự l ế ọ M -L V ệ N ” 1. Đối tượng phân tích của ịch sử bốn tưởng toàn quốc như vậ ph i baocó các v n đề sau: Tiền triết học, tư tưởng triết học tập, triết học tập, hầu hết tưtưởng bao gồm trị- hội thêm b hữu cơ v i triết học tập. T l ữ xo ế ọ ể ệ l ể ế ọ VệN N ả lự ọ lấ o s Cầ ấ ,Vệ N o ữ Ấ Đ T Q l ế ọ loạ , ấ ị ả ị ả ế ọ M , lị sử V ệ N l ả l l , ầ ỗ ạ C ữ , ấ ế o ế lị sử ế l l Vệ N ữ ệ ế ọ N ả ấ ữ l l , ữ l l ữ ế l o l ự oạ ầ oạ ự ễ ự ữ ã ể N ữ ạ ế ọ ự , ã oạ ề ế ọ N l ế ọ ầ , ã ề ế s ấ ề ả ế ọ Ở l ữ ãl ế ọ o Đ ể Vệ N x ấ ệ ệ “ ấ ”, “ ầ ”, ”, “ ạ ”, “ ệ ”, “s ” T , kỳ lạ ạ ấ ề “ - ”, “ - ầ ”, “ - ”, “ ữ - ”, „l - ” trực thuộc về v n đề cơ b n của triết học; “ - ”,“ - ế ”, “ )”, “ )”, “ lẽ , l ” thuộc về cách thức bốn du ; gồm các1 LSTTđất nước hình chữ S - T -N x ấ ả KH H - HN 1993 - Tr 13 7 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. ệ ề l ị , ề ị-loạ , ề - ạ, ề ệ -dânthuộc về triết học tập về hội; ệ ề ả ấ o , ề ạo l , ềx ự o , ề ẩ ự ạo o thuộc về triếthọc tập về nhỏ bạn. Đ ũ l ạ Lị sử Vệ N ể ầ ạ C ị ọ ,L ọ ,V ọ Sử ọ 3. Phƣơng pháp nghiên cứu của lịch sử vẻ vang tƣ tƣởng toàn quốc. -P. x s l ệ ệ l l o ọ ấ, ề ả ả ế l ấ ữ ấ ề o lị sử ế ọ C s ệ ề ệl s ỏ ấ ề ệ , ol , , ả ả ệ T ạ,l lị sử, xã , ế s ạo, ả ị oạl , ể ọ lị sử ể l C ệ ã o ọ ạo , ữ ạ ệ ẫ lị ự o sử ế ọN ế o lị x sử ế ọĐ ệ l lị sử Vệ N kỳ lạ l , ệ l l ệ l s lầ l èo M ạ lị sử Vệ N ả l ấ ề ề ế ọ xã , ề l ị , ề ạo l , lị sử Vệ N ũ o ấ ề ả ểl , l , ũ o , , ệ , -T ol o ữ ế ọ VệN N ể lị sử Vệ N “lấ o”,“ o”, kỳ lạ lị sử l lị sử ể o hạm trù triết học tập toàn nước tu không trở nên tân tiến đđầy đủ, không hoàn hảo, chưa phát triển thành một hệ thống bền vững và kiên cố nhưng n r tđặc biệt V , o ữ ể ầ trình bày ữ ệ ế ọ o ế ọ o lị sửN ữ ệ - , - , ị-loạ , , ả To lị sử Vệ N ữ ệ , ạ loạ o x x ệ , ạlị sử ế ọ T Q Ấ Đ , ả so s ể ấ sự 8 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. ệ , sự ể so , so ạ ệ Tuy nhiên, thiết yếu l o ũ ề , ũ so s hươngpháp đặc biệt vào phân tích không ph i à so sánh nhưng mà à đối chiếu Phường ả ấ ệ ấ ị ữ ấ FE ế “T s , ạs ạ , ữ ệ ề ệ ã ế ế 2 ẳ ” L o ọ , lị sử Vệ N ể l ầ x ế l sự ểl , l kỳ lạ ữ ạ , l ể ự ả Nế ảl ạo ả l ế ả ả l ị ề sẵ -C ấ o lị sử Vệ N x ấ ề ả ế ọ l ự ệ , õ N ế sự ề , ệ , ự ế ả l õ ữ ị lị sử Vệ N ả rình bày và đối chiếu nó l ấ C ể , ệ , ầ , l l ế lự l ự o lị sử, ể , ,s , ữ ầ , ế lệ l ế lự l ự o lị sử -P l ấ ề ọ l o ol o lị sử Vệ N Đ ũ l ấ ề ệ ề ế T ể lị sử o ề ạ, ế ỷ, sự ệ ị-xóm , ế-thôn , l ảl o ế-thôn N lị sử V ệ N C ạ T T x ấ ệ ạ làng , ệ lị sử V ệ N ầ ả ế l ế-làng mạc l sự ệ ị-thôn l lị sử V ệ NĐặc điểm nghiên cứu và phân tích của lịch sử dân tộc tƣ tƣởng toàn quốc. Cầ ả x ị õ T ế ọ Vệ N s ả ị ế o o, ấ ả ề ả ể Vệ N , ề ị ự ễ Vệ N ữ , ệ2 C.Mác - Ă -T ể -T V-N x ấ ả Sự T -H N -T S 2 9 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. -C l ả ấ lị sử ế ọ Vệ N Tại x ệ ả , , l ẩ ự ạo , ệ ạo , nh vi ạo ét công ty nghĩa êu nư c bên trên pmùi hương diện ý uận T ả x ệ ị-làng mạc o ể ế ọ ề xãC ả ề ế l ệ ữl l , ữ ể ề ữ ể ấ Lị sử ế o ấ ề , ấ oVệ N x ế ấ ả ệ ý thức trách nhiệm về nòinhư là, về cộng đồng, về dân tộc; các dìm thức về tuyến phố, biện phápđ u tranh gi i ph ng dân tộc bản địa, về đụng c và kh năng dành ại nh thổ với â d ng đ t nư c, về quan hệ tình dục thân dân tộc bản địa cùng dân tộc. - Về ế ấ , ế ế ọ Vệ N l ế ,l ể ế N o-P. -Lão. - Về , ế ế ọ Vệ N nặng vềv n đề hội với nhân sinh, ế ấ ề ự o Nó chú trọng â d ng ý ẽ mang đến chủ yếu trị- hội cùng uân ý, mà ít bàn ế ệ ể ể ữ ầ ỏ ể l l ọ Nó thiên về dạy dỗ đạo àm fan rộng l ấ o o ữ ề ế o ũ ếtrọng tâm. Nó thường xuyên u t phân phát từ bỏ đều định đề c sẵn hơn l sự ể ự ế ể l l l s ol T “ sả x ấ ể Á” V ệ N l thếgi i quan liêu phong con kiến ấ T ế l ả ự ạ sả x ấ l o ệ ể , o ọ ự x ấ ệ , ầ l ự o ể lị sử o ếVệ N - Về ể , ế ế ọ Vệ N o ạ o ế ể o ạ oả o L ầ l ữ ệ s ấ o ả ị ề ế s , ề s l sự o oN o, P , Lão s l sự ế o ế VệNam. T ế ầ ầ ự ữ Vệ N N ẳ ol l 10 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. ữ ấ ề ế-buôn bản ị-làng ấ ế ỷ VI Sự ế ả ế ể ệ o ệ lạ ấ ề o ạo o ạo , ế ả ạo ể ị , sự ệ N o o ề N ễ Sự ế ũ ể ệ o ệ ị xóm sự ả ế s o ề N o o o Phường o) Mã ế ỷ I ,Vệ N N ễ T T o ếx ế ả , o ề ầ ãl ế ế o ế R ầ ế ỷ , o oĐ H N sự ề ũ s s , ẫ ỡ o ế ảo , ệ Mã ế ấ Vệ N ạ ệ o ấ ề M -L , ế o ế ị loạ , ế o ọ ạ x ự ể Vệ NChƣơng 1: CH S TƢ TƢỞNG VIỆT NATHỜI TIỀN S VÀ SƠ S ấ ệ ề Đọ, N Q ả ,T H V ọ l H , ệ ã 20 S o o , ề ấ L C ,H ) lạ l ả c T H , -T ị-Thiên. Nề o oả 000- 2 000T ữ C oả 0 000 ) ế ữ C oả 000 ) C , 000 , o ãs lã Vệ N V ả , l sự loạ lị s N Vệ ạ ấ ế ế ũ l ế ệ N Vệ ạ s ạự , , M , , l ị ầ ọ ấ o s ầ Vệ ạ 11 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. Chƣơng 2: CH S TƢ TƢỞNG VIỆT NA THỜI KỲ BUỔI ĐẦU DỰNG NƢỚC Trung Quốc toàn nước Tam hoàng P H , T ầ N , Ho Hồng Bàng, inch Dương Vương, Đế; Nhị đế: Đ , N ; Tam đại Hạ, Lạc Long Quân và 18 đời vua T ,C -247tcn) Hùng (2879 tcn-258 tcn). T n 246 tcn-207 tcn. Thục 257 tcn-208 tcn. Thời k nà tính từ 2879 tcn mang đến 208 tcn. -T H ,V L , 2 ế 2 Đ l ầ ự .T 2 000 ế 000 , ọ l Đ S Đ l lõ ầ V ệ N . Lị sửVệ N ề ạ H ,K V , Lạ Lo Q H . T Vệ N ề ế l ấ ả , ế ẫ l ệ s ế l ế s , ạ -T 2 - 20 Lạ N T 2 -208 tcn,A V ế ỏ ầ ), V ệ N ãl ấ ề ữ L kỳ lạ V l xuất hiện.V l , l l ể C ệ ẻ ,C ệ ẻ ấ ẻ ,C ệ C Đ ,C ệG ,S T T T ,T ạ S L T G oạ s ãx ấ ệ T ỡ sự ả l ỡ T Q S l , - ,N ũ G oạ V L o ế ỷ III ữ ề ạ H V T P ề H ự Lạ , ự x l A V , ề L T o, ạ HạV Phường ề C Lo - H N N Lạ l sự ế ể o Vệ N ầ - V L - s ã o Đấ V ệ N x l l ầ ấ ,sự ạ lẻ V L Lạ V ệ l s ẻ Nư c Âu Lạc bao hàm công ty ếu miền Bắc bộ với Bắc Trung bộ ncon gà na ,đ những n đẩ ui s âm ược ở trong phòng T n và mọi cuộc âm ược đ u 12 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010.tiên của Triệu Đà, đ n i ên ý thức dân tộc, ý thức t chủ tiến công giặc giữ lại nư ccủa dân tộc toàn nước. ã Lạ ũ làng V L ề l buôn bản ệ ấ xã ạ Đ ũ l ệ ể ế T C ếQ -22 ) ấ , Tầ ã ấ T Q“ ạ”, ầ ẩ ạ xl ề N N T 2 - đôi mươi ) T Vệ N x ã ấ ũ C M ế ị ầ M C Chƣơng 3: TƢ TƢỞNG VIỆT NA THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC ẬP.. DÂN TỘC Trung Quốc VN Tây Hán 206 tcn-25 scn Triệu 208 tcn-111 tcn; Bắc trực thuộc n lắp thêm nh t 111 tcn-39 scn. Đông Hán 25 scn-220; Tam quốc: hởi nghĩa 2 Bà Trưng 40-42; Bắc N , T , N 220-265; Tây và nằm trong n vật dụng nhị 43- , o Đông T n 265-4trăng tròn. T ệ 2 Nam Triều (Tống, Tề, Lương, Tr n) Tiền Lý (Lý Bí) 544 - 548; Triệu Việt 420-589; Bắc Triều (Bắc Ngụ , Tâ Vương (Triệu Quang hục) 549-570; Ngụ , Bắc Chu, Đông Ngụ , Bắc Hậu Lý 571-603 v i nư c Vạn uân. Tề) 386-581. Tùy 581-618, Đường 618-907 Bắc ở trong n thiết bị bố 603-938, trong M H Đế 22, P H C Đạ V )Vài nét về lịch sử hào hùng T ọ l T o T ệ Đx l o ế ế ỷ s N ể Vệ Nsau: -Ntrăng tròn ,T ệ Đ A V Lạ G oC Cử C N Vệ o Q ảĐ ,Q ả T Q ả C -T Q ) -N T ệ 20 - )l lã T H N Vệ 13 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. -N ,N H x l N V ệ , kỳ lạ LạG oC o ế s G oạ ấ ề kỳ lạ sự ị -T l H T (40-43); BàT ệ 2 ); T ề L L ế ) T ệ Vệ V T ệ QPhường ế 0), H L ế 60 ) l Vạ ;MH Đế 22); Phường H ) T ệ Đ x l Lạ Lạ G oC CửC N N Vệ N H x l N V ệ lạ Lạ G oC ầ l sử ả ầ l Lạ ự o l lệ ế H T o Đ l ầ , ũ l ể ệ s ũ sự l ệ Vệ N Vì rứa quan trọng hotline à thời k Bắc trực thuộc, nhưng ph i call àthời k đ u giành giật độc ập dân tộc bản địa.2. Đặc điểm tƣ tƣởng nước ta thời kỳ chiến đấu giành độc lậpdân tộc: -L Vệ ề ; -T , ế ;T l ; Co ọ ữ o thôn ; Về o ọ ữ , ể l H T M x 0, H T ã ấ L ịl “Đề , ả ” ã sự Lạ ầ ,Lạ , ữ ị ảo lựl l ữ M T ệ H T ),L C Hả P.. ), M T ), L T ị Ho T H ),T T ệ H ) ) l H ã ế kỳ lạ ữ ầ ấ “M x ử sạ H x lạ ệ x ọH ẻo o l x ẻ s l ” C H T ãl To , sự lã ạo H , ã 14 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. ề T l T Đị ả ả , ạo ẩ o ề Bà T T l s l l lấ ệ l T Nữ V ; M L ệ M L– V Phường ) N 2, H lạ o s x l H lạlầ ữ , ấ C lầ o2 o ế lự ị lệ l ,H ã ũ ả ế ấ s ũ ể ữ ế , ảo ệ ấ , ảo ệ M l o l H T l ả ấ ệ, ể ệl , ự ầ o ả C H T l os ạ l l o, ả o ữVệ N o x ự ảo ệ T T sử o lệvẫn ã ã l ề o o s -C ấ H ễ -T ể ấ s ệ trình Hán hoá Vệ N l ấ s ế ỷI P.. o l ầ , ế ỷ III ế ế ỷ l sự ả , sN o o o s buôn bản Vệ N To , ế ỷ III ế ế ỷ VIlà Hán Nho, VI- l T N o ế o N o-P -Lão, ế ẫ l N o Phường ữ ị ị o Vệ +M ẫ ả Vệ N l l M l Vệ N ;M l ế H trằn lũs M ẫ ễ ế o oã , x ấ ệ ệ ạ ẫ ấ ế lấl ề ệ ể ả ế ẫ ẫ Đ ũ lth ẫ ữ ỏ l ễ ể ạo sự ể o ể ể l s ấ ọ ấ ề lầ V ệN C o l ọ ị lự l s T220-2 0; N ề 20-589) +M ẫ loạ lự buôn bản VLang- Lạ ũ, l ả s lự M ể lị sử buôn bản ũ, ị ữ ề ể làng mạc Đ lự ể ấ l o ế o ữ 15 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. o ả ữ ẻ ị o C c, ý chí, l ọl , lự ị buôn bản Vệ N +N ệ so oạ ũ oạ s l ấ Vệ N ã ễ H Ho H o Để ỏ ã “ ị ạ” H o ẩ ệ “ Ho ế ” C x ế H ề ị ọ ệ l “T ” T ẩ ệ l ể ữ ự sự o l , l H Nế ả ế ị ị lệ , o l s l o ẻ ạ, ế o ếH x l kỳ lạ oả ã s oạ x o ả ọ ệ ị ạ C , ỗ lầ os G oC ả ế ự ể lệ , ả ị , ạ , ẩ , ọ l l ,l ả, s , o, o ỏl , ả ể o C H o ầ ễ l ự ị-thôn C ự ị s oạ thôn T Q sVệ N C Vệ N ọ , , s làng mạc H ;L , o ỹ H ; ảH x ị ể ễ ề ễ o Vệ T l ự ỏ l sự ề ọ ế N o, Phường , Lão oVệ N Nho học tập ọ l T o N o ỷ) o K Tử - )s l , Mạ Tử 2-2 ) ể o ,T ử 2 -2 ) ể o , l ầ o ệ xóm o ế ề T -C ếQ T Q Hán Nho o Đ Tọ T ế ỷ II ) ể o ề ầ ẳ ấ ệ ã, l ể o ế o ế ề ế H Hu ền học tập N ỵ-Tấ , N - ề III - VI) l sự ế ữ N o o Lão-Trang. Tống Nho ọ l L ọ ) ạ ả l l sự ế ữ N o o P o ế ể l C Đ(1017- 0 ), T Hạo 0 2-1085), Trình Di (1033- 0 ), ể ấlà Chu Hy (1130-1200). 16 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. Minc Nho ọ l T ọ ) l sự ể N o o ể l V T N V M 2-1528) T ỗ , N o o l ả l o, ũ l ế ế ế ọ ,l ọ ế ề ị- ạo -làng mạc ấ o ế C N o ol Đ ị, N ị ể ả l xãN o o l xã l “làng ạ ”, “ ề ”,“ ọ ề ”, ” ọ ề ề l ”, “ ềsả ệ ”, “ ”, “xóm o ”,“ ề s ” T ự ếl ạo N o ol l , ả ấ N o o l ự ự, o xã ệ Về ế ọ , N o o l ọ ế ệ ề T , Q ỷ ầ , Mệ ) T ầ thôn o VLang- Lạ ế lạ ầ , lạ Vệ N N Vệ N ầ ế N o o, N o o oVệ N l o ọ ịT Q Về s N o o l ầ ấ ế , ầ ả ế xóm ử ị ử o ế Vệ N N o o o l ạ , l ị o sự ể buôn bản Vệ N ế ỷ N o o ế Vệ N ế ỷIs M N o ol o ạo l ệ o ề H , l o o H ị ạVệ N ,s l o o H ạ loạ s G oC , ũ Vệ o ọ T ã H ọ ạ L L , Lo ,T P ,C P.. o T H M Đế 6 - ) ã H ọ Vệ ế lT Tọ l ạ K T T Q ; Tại ế ỷ II L Tế l N o ọ l LL Q - l sử G oC Tại ế ỷ III L Cầ Lo l T N ế ỷV K C P K C Phường ề l ế sỹ ề l ạ T Q C ể G oC l ả ấ o ề N oT Qs s ọ T Vệ N ấ N o ol sự ả ế ế , x lạ ế ầ ũ , l ẻ ế ả Hệ xả õ 17 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. Lão-Trang o Lão Tử K ử) s l T Tử(369-2 6 ) ể , l N o o ề l ự Lão-T o ầ ệ o làng ; xóm ầ ệ o o ể ể ự o ạo ả Họ ệ o l ả ạ Đạo oVệ N trăng tròn - s )ế l o H ấ ế o ị, ị ã ã ếLão-T ể ự N l ấ ế ự o- ự ạ , ể ệ o N o Vệ N ị ả NHo C , ề T Q ề s Vệ Nthì Lão-T ả õ ệ ế Vệ N Đạo giáo l o T Q l ế Lão-Trang ự o Đạo Lão Tử Ho Đế Lão Tử ầ o Lão Tử) Đạo ả õ ệ Vệ N o oạ N ỷ ữ ệ ), ầ l ệ )Đạo ề Vệ N o o ỡ Vệ N , s ề o ỡ Vệ N Đạo hật ) Ấ Đ ạ, s l lSiddharatha Gauxtama (563- ), ề ế T Q oả ế ỷ I o “ l ”x T Á ề T Q lĐạ T C T Q ề x ự lPhường. ), T , Ho ệ lT ề C ể T ề l sả ẩ P.. o ạ TQ C H o ề T Q ế VệN Phường. oẤ Đ , ã ể lạ ấ ấ s s os ầ Vệ T Vệ N ã ế ề T Q l T N Đ L C V N T Chƣơng 4: CH S TƢ TƢỞNG VIỆT NA THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIỮ G N ĐỘC ẬPhường DÂN TỘC Trung Quốc nước ta Ng Đại L , Đ , Nhà Ngô v i nư c Đại Việt 938-967. Ngô Tấ , H , C ) 0 -960. Q ề ạ N H Tống 960-1279. Nhà Đinch v i nư c Đại Cồ Việt 968-980; Tiền Lê (Lê Hoàn) 980-1009; Nhà Lý v i nư c Đại Việt 1010-1225. 18 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010.Nguyên Mông 1280-1368. Nhà T ầ lầ N 22 - 1400.1. Vài nét về lịch sử thời kỳ tranh đấu duy trì gìn chủ quyền dân tộc bản địa T N Q ề o ế ả HQ L , ế 00 T ể ls - Nư c Đại Việt v i Nhà Ngô 939 mang lại 967 C loạ 2s 66-968); - Nư c Đại Cồ Việt v i Nhà Đinh Đ T Ho ) 6 ế 0, T ềL L Ho ) 0 ế 00 ; - Nư c Đại Việt v i Nhà Lý L C Uẩ ) 0 0 ế 22 L T T 0 0-1028), Lý Thái Tông (1028-1054), Lý Thánh Tông(1054-1072), Lý Nhân Tông (1072- 2 ) L T KệT loạ C Lạ - C T lạ ấ T H ế èo Q ả ,L T ầ T 2 - ) lạ ấ N ệAn, Lý Anh Tông (1138-1175), Lý Cao Tông (1176- 2 0), L H ệ T(1211-1224), Lý Chiêu Hoàng (1224-1225); - Nư c Đại Việt v i Nhà Tr n (Tr n C nh) 1225 cho 1400, lầ N M , Tầ T T 22 - 2 ), T ầ TTông (1258- 2 ), T ầ Nhân Tông (1279- 2 ), ả H ề T o C ếM lạ ấ T Q ả ế Q ả N , Tầ A T 2 - ), T ầ M T - 2 ), T ầ H ế T 2 - ), T ầ T - 6 ), T ầ N Lễ(1369- 0), T ầ N ệ T 0- 2), T ầ ệT - ), T ầPhường ế Đế - ), T ầ T T - ), T ầ T ế Đế -1400). T - 00 ả ề ạ N ,Đ ,Tề L ,L ,Tầ ề ế ể H ,T ,N M2. Tƣ tƣởng VN thời kỳ đương đầu giữ lại gìn độc lập dân tộc C ể o oạ l L T KệTầ Q T ấ C ị ả ế Phường o o o K Vệ, P T , Vạ Hạ , Đ ảo, VT , l L T T ,T ầ T T ,T ệT T sỹ đặc điểm rất nổi bật của bốn tưởng toàn nước tiến độ nà l Về ,P o ể ạ o, N o o ạ t ệ ể , Lão o ả , o l ề ả s ầ Vệ T ề ả ấ , l l 19 GVC. ThS. HOÀNG NGỌC VĨNH - GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2010. + hoan sức dân Đo ế , , ỡ + Nêu cao đạo đức nghề nghiệp , , ự, sỹ , ế + ết hợp bằng lòng Th n qu ền - Thế qu ền - Tôn giáo trong ĩnh v cbao gồm trị. N , ị làng mạc oạ lề ự ễ ự ữ ,C ỡ Phường o; C ế ỷ IV, Phường o ị ầ s ế ế o l sự ể N o o T N o ề ềL K ) a) Tư tưởng của các tnhân từ sư với tín thiết bị Phật giáo: -C ề s oạ ã “ ”, “ ã” ể x ế ệ l x ế , ọ sự , ệl ạ o ế l ệ o ả, ệ To s xóm ể lẽ “ ”, “ ã” đã , o ấ sự ế T ề s Vạ Hạ ệ “T C x ão M ị s s ã K ọ ỏ ọ s ” 3. Tầ T T ệ “Q ả o s , ạ ử ” 4. C T ệT T Sỹ lạ ệ “V ỏ ị ế , ả o ” o “Đ o ỏ ế ,C x ”5. -C ị L -Tầ ũ ữ ị ấ ấ ị l ả ể ấ ấ ả ạ l ự , N l ọ s ã,l s ề ã o l ỏ “C ảo x o ế, Đ s ”; “V ọ , s ẫ N o s o l lử 6 ẫ ”. C ự , ấ ể ệ ấ “ ệ ể, ẳ ẳ l x Nế3 N ễ T T C ) - Lị sử Vệ N -T -N x ấ ả o ọ làng -H N1993 - Tr 202.4 S ã ẫ - Trang 202.5 S ã ẫ - Trang 217 - 218.6 S ã ẫ - Trang 204. 20