Liên kết chân cột thép

Chân cột ngàm

Áp dụng với chân cột nén lệch vai trung phong, liên kết được kết cấu ngàm với móng, sức kéo vào bu lông neo không lớn. Hiện nay bu lông neo sắp xếp phía bên ngoài phiên bản cánh cột với link trực tiếp vào phiên bản đế của bàn chân cột, bạn dạng đế cần có bề dày tbđ bự và thỏa mãn nhu cầu 20milimet ≤ tbđ ≤ 80milimet.

Bạn đang xem: Liên kết chân cột thép


*

1. Số liệu tính toán thù links chân cột ngàm với móng

a. Nội lực tính toán thù chân cột:

Nội lực tính toán thù trên chân cột: M, N, V

b. Vật liệu sử dụng:

Bê tông móng: Rb, Rbt, EbThxay bản đế: f, fu, EsBu lông neo: fbaQue hàn: fwf, fws

c. Kích thước:

Tiết diện chân cột: h x bf x tw x tfBản đế: L x BBu lông neo: d (mặt đường kính), n (con số sắp xếp tại một phía cánh cột)

2. Xác định những thông số

a. Cường độ Chịu đựng nén tính toán thù toàn thể của bê tông móng:


Rb,loc = α.φb.Rb

Trong đó:

+ α: thông số phụ thuộc vào cung cấp bê tông

cùng với bê tông tất cả thấp cấp hơn B25 (M350), α = 1cùng với bê tông cấp B25 (M350) và lớn hơn, α = 13,5.Rbt/Rb

+ φb: 1 ≤ φb ≤ 1,5

b. Kiểm tra ứng suất bên dưới bản đế

σmax = N/A + M/W ≤ ψ.Rb,loc

σmin = N/A – M/W

Trong đó:


+ ψ: hệ số phụ thuộc vào Điểm lưu ý phân pân hận download trọng tổng thể bên trên diện tích S bị nghiền mặt

khi nén các (e ≤ L/6): ψ = 1Khi nén ko đa số (e > L/6): ψ = 0,75

c. Tính m:

m = 0,5.(L – 0,95.h)

Trong đó: h – độ cao huyết diện cột

d. Độ lệch trọng điểm của lực dọc:


e = M/N

Lúc e > L/6: biểu đồ dùng ứng suất dưới phiên bản đế có nhì phần: ứng suất kéo + ứng suất nén.Lúc e

Download Bảng Excel tính tân oán liên kết chân cột ngàm cùng với móng chỉ gồm phiên bản đế loại 1

3. Xác định trường hòa hợp tính toán của links chân cột ngàm với móng

3.1. khi e L/6:
*

3.1.1. TH1: Chân cột chịu cặp nội lực N(+)max, M

a. Tính bu lông neo

+ Lực kéo vào cụm bu lông neo sống phía Chịu nhổ nhiều hơn thế nữa là:


*

+ Diện tích bu lông yêu cầu: Abl,yc = ΣNbl / fba

b. Tính chiều dày bản đế

b.1. Theo điều kiện Chịu uốn nắn bởi vì ứng suất dưới bạn dạng đế


*

*

b.2. Theo ĐK chịu uốn bởi sức kéo vào bu lông neo

+ Mô men khiến uốn bạn dạng đế: Mb = ΣNbl.(Lb – h)/2

+ Chiều dày bạn dạng đế yêu cầu:


Download Bảng Excel tính tân oán liên kết chân cột ngàm cùng với móng chỉ tất cả bạn dạng đế – Loại 1

3.1.2. TH2: Chân cột chịu đựng cặp nội lực N(-), Mmax

a. Tính bu lông neo

Không tất cả lực khiến nhổ, bu lông neo đặt theo cấu tạo.

b. Tính chiều dày bạn dạng đế


Tính tân oán giống như mục b.1 của TH1.

Xem thêm: Cách Làm Dầu Gấc Cho Bé Ăn Dặm Thủ Công Tại Nhà Không Cần Dầu Ăn

3.2. Khi e > L/6:

Chân cột Chịu cặp nội lực N(+)max, MN(-), Mmax. Lấy vừa lòng dấu của nội lực.


a. Xác định thông số

+ Chiều dài đoạn phân bố ứng suất nén: y1 = (σmax.L)/(σmax + σmin)

+ Khoảng cách từ chổ chính giữa links tới trọng tâm vùng nén: a = L/2 – y1/3


+ Khoảng giải pháp từ bỏ trọng tâm vùng nén cho tới trung khu nhiều bu lông đối diện: y = (Lb + L)/2 – y1/3

b. Tính bu lông neo

+ Lực kéo vào các bu lông neo làm việc phía Chịu nhổ nhiều hơn thế là:

ΣNbl = (M ± N.a)/y

Dấu “±” lấy theo lốt của lực dọc.


+ Diện tích bu lông yêu cầu: Abl,yc = ΣNbl / fba

c. Tính chiều dày bản đế

c.1. Theo điều kiện chịu uốn nắn vì chưng ứng suất bên dưới bạn dạng đế

+ Khoảng giải pháp từ bỏ vai trung phong nhiều bu lông tới mnghiền không tính bản đế: c = (L – Lb)/2


c.2. Theo ĐK chịu uốn vị sức lực kéo trong bu lông neo

+ Mô men gây uốn phiên bản đế: Mb = ΣNbl.(Lb – h)/2

+ Chiều dày bạn dạng đế yêu thương cầu:


Download Bảng Excel tính tân oán liên kết chân cột ngàm cùng với móng chỉ có phiên bản đế – Loại 1

4. Đường hàn link tiết diện cột vào bản đế:

+ Chọn độ cao con đường hàn:

Đường hàn theo chu vi cánh cột: hf,fmặt đường hàn theo chu vi bụng cột: hf,w

+ Xác định đặc trưng hình học tập máu diện đường hàn:


Lf,1 = bf – 10mmLf,2 = 0,5.(Lf,1 – tw)Lw = hw – 2.hf,fyf,1 = 0,5.(h + hf,f)yf,2 = 0,5.(hw – hf,f)Awf = 2.hf,f.(Lf,1 + 2.Lf,2) + 2.hf,w.LwIwf = 2.hf,w.(Lw)3/12 + 2.hf,f.(Lf,1.(yf,1)2 + 2.Lf,2.(yf,2)2)Wwf = (2.Iwf)/(2.yf,1)

+ Ứng suất vào đường hàn:


Thỏa mãn điều kiện: τw ≤ (β.fw)min.γc

Ý nghĩa của giá trị (β.fw)min coi Mục 8 của bài viết Tính toán Cột thnghiền Chịu nén đúng vai trung phong theo TCVN

Download Bảng Excel tính toán thù liên kết chân cột ngàm cùng với móng chỉ có bạn dạng đế loại 1


Danh mục: KẾT CẤU THÉPhường Tag: bản đế, chân cột ngàm, excel, liên kết chân cột, nhà công nghiệp Viết bình luận

Điều phía bài xích viết