Mã kích hoạt fpt play

1/ Hướng dẫn bên trên Smart phone / Tablet

Tải ứng dụng FPT Play trên Store.Đăng cam kết / Đăng nhập thông tin tài khoản FPT Play.Thực hiện các bước sau để kích hoạt mã code:

Cách 1: Chọn vào mục “Thêm”

*

Cách 02:Chọn “Tài khoản”

*

Bước 03:Chọn “Nhập mã kích hoạt”

*

Cách 04:Nhập mã Code kích hoạt

*

2/ Hướng dẫn kích hoặt mã FPT bên trên Smart TV / Android TV

Tải ứng dụng FPT Play bên trên Store thường 1 số ít loại vô tuyến sẽ có được sẵn.Đăng cam kết / Đăng nhập tài khoản FPT Play.Thực hiện nay các bước sau để kích hoạt mã code:

Cách 01:Truy cập áp dụng FPT Play Chọn “Tài khoản”

*

Bước 02:Chọn “Mã kích hoạt”

*

Bước 03:Nhập mã Code kích hoạt

*

3/ Hướng dẫn nhậ mã kích hoạt bên trên FPT Play Box

Đăng ký kết / Đăng nhập tài khoản FPT Play.Thực hiện công việc sau nhằm kích hoạt mã code:

Bước 01:Chọn mục “Tài khoản”

*

Bước 02:Chọn mục “Mã kích hoạt”

*

Bước 03:Nhập mã Code kích hoạt

*

4/ Hướng dẫn nhập mã Tặng Ngay, mã kích hoạt trên Website FPTPlay.vn

Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play.Thực hiện quá trình sau để kích hoạt mã code:

Cách 01:Chọn vào mục “Tài khoản”

*

Cách 02:Chọn mục “Mã kích hoạt”

*

Bước 03:Nhập mã Code kích hoạt

*

Lưu ý:

– Quý khách hàng đề nghị nhập bằng chữ in hoa, viết tức tốc không khoảng cách.– Sau khi kích hoạt kết thúc gói thì vào mục khớp ứng trên vận dụng để xem.

Để xem xét lại mã kích hoạt vẫn kích thành công xuất sắc hay không anh/chị vào phần tài khoản như bước 1 với lựa chọn vào gói dịch vụ vẫn mua về để kiểm tra