Nguyên tố hóa học là gì

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguim tố hóa học là tập hòa hợp phần lớn nguyên ổn tử cùng nhiều loại, tất cả cùng số proton trong phân tử nhân.Các nguim tử ở trong và một nguyên tố chất hóa học đều sở hữu đặc điểm hóa học như nhau.

do vậy, số p là số đặc thù của một nguim tố hóa học. Các nguim tử và một nguim tố hóa học đều phải sở hữu đặc điểm hóa học đồng nhất.

Tổng Hợp