Niên Giám Thống Kê Năm 2017

Cong thong tin dien tu Bo ke hoach va dau tu
*
Công knhị báo cáo
*
Hệ thống công bố quan sát và theo dõi, giám sát và đo lường đầu tư công
*
Ministry of Planning and Investment Portal
*
Press Releases

Bạn đang xem: Niên giám thống kê năm 2017

LibrariesCông knhì thông tinHệ thống biết tin quan sát và theo dõi, giám sát đầu tư chi tiêu côngMinistry of Planning and Investment PortalPress Releases
Giới thiệu Xây dựng Đảng Công đoàn cùng các tổ chức đoàn thể Chức năng trọng trách Sơ đồ vật tổ chức cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức Lịch sử ra đời với cải tiến và phát triển Người phân phát ngôn Dấu ấn 75 năm ngành Kế hoạch với Đầu tư Thư viện hình hình ảnh tư liệu Thi đua Khen thưởng Tin Video Ấn phđộ ẩm Chung sức xây dừng nông xóm new Bài ca Ngành kế hoạch cùng Đầu bốn Bộ trưởng Trả lời đề xuất của cử tri Quốc hội khóa XIV Quốc hội khóa XV
Trang nhà Giới thiệuẤn phẩm

Xem thêm: Hình Ảnh Về Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Bé Archives, Bộ Phận Cơ Thể

*
File đính kèm: 00._Loi_noi_dau.pdf01._DV_hanh_chinh-_Dat_dai-Khi_hauOK.pdf02._Dan_so_-_Lao_dong.pdf03._Tai_khoan_Quoc_gia_va_Ngan_sach_Nha_nuoc.pdf04._CN__Dau_tu_va_Xay_dung.pdf05._Doanh_nghiep__HTX_va_co_so_KT.pdf06._Nong_nghiep__lam_nghiep_va_thuy_san.pdf07._Thuong_mai__du_lichOK.pdf08._Chi_so_gia.pdf09._Van_tai_-_BCVT.pdf10._Giao_duc.pdf

Cổng ban bố giang sơn về đầu tư(vietnaminvest.gov.vn) Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(muasamcong.macerafilmizle.com) Hệ thống biết tin về chi tiêu công(dautucong.macerafilmizle.com)
*
Cổng báo cáo Đăng ký công ty lớn quốc gia(dangkykinhdoanh.gov.vn)
*
*
*

macerafilmizle.com Ghi rõ nguồn Cổng biết tin năng lượng điện tử Bộ Kế hoạch với Đầu bốn (www.macerafilmizle.com) khi trích dẫn lại tin tự xúc tiến này.