ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: Trong vườn cửa có 45 cây ổi, số cây ổi thấp hơn số kilomet mãng cầu là 18 cây. Hỏi vào vườn gồm tất cả từng nào cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 2 học kỳ 1

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: Tìm x

a. x - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu nhì số bằng 74, nếu giữ nguyên số trừ, sút số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu hai số khi ấy bởi bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một số trong những hiểu được rước số đó cùng với 35 thì được số tất cả nhị chữ số như là nhau mà lại tổng hai chữ số kia bởi 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: một điểm, từng phần đúng 0,5 điểm

a. x - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán tốt số kg gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu không thay đổi số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu nhị số kia giảm xuống 9 đơn vị chức năng. Vậy hiệu new là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số có nhì chữ số tương đương nhau nhưng tổng hai chữ số kia bởi 18 là 99

Số đề xuất tìm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán tốt nhất

1. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào nơi chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào khu vực chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm x biết: x + 10 = 10

A. x = 10

B. x = 0

C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Có từng nào hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Có bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà chúng ta Mai nuôi 44 con con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà của bạn Mai 13 nhỏ gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi từng nào nhỏ gà? (1 điểm)

b. Em hái được 20 nhành hoa, chị hái được rất nhiều rộng em 5 cành hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, trăng tròn, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào địa điểm ..... của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: Tìm x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em tdragon được 17 cây. Tổ các bạn tLong được 21 cây. Hỏi cả hai tổ tLong được từng nào cây?

b, Quyển truyện bao gồm 85 trang. Tâm sẽ đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn bắt buộc phát âm mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào khu vực chấm

17 giờ xuất xắc.......giờ đồng hồ chiều 24 tiếng tốt ........giờ đêm

Bài 7: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi vấn đáp câu hỏi:

 

Thứ đọng hai

Thứ đọng ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ đọng bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là trang bị ......... Trong tháng 5 bao gồm.... ngày công ty nhật. Đó là hầu như ngày ................. Tuần này, đồ vật năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày ... . Tuần sau, trang bị năm là ngày.... Em được nghỉ học tập trang bị bảy với nhà nhật. Vậy em đi học tất cả ....... ngày.

Bài 8: Viết phxay trừ tất cả số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau.

Bài 9: Vẽ một mặt đường trực tiếp và đánh tên đến đường thẳng kia.

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)

x + 20 = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền dấu >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem lịch rồi đến biết:

 

 

11

Thứ hai

Thứ đọng ba

Thđọng tư

Thứ đọng năm

Thứ sáu

Thứ đọng bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 đôi mươi 27

Tháng 11 tất cả …… ngày. Có …… ngày công ty nhật.

b. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh khối lượng 47 kilogam, em khối lượng nhẹ hơn anh 19 kilogam. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng Khủng đựng nhiều hơn thế nữa thùng nhỏ xíu 19 lít nước. Hỏi thùng bự đựng được từng nào lkhông nhiều nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình mặt dưới:

a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tđọng giác.

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kilogam – 13kg + 4kilogam =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

Xem thêm: Top 5 Kem Dưỡng Da Tay Nga Y Top 7 Loại Kem Dưỡng Da Tay Của Nga Tốt Nhất

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha từng nào tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, khách hàng Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kilogam. Hỏi quý khách Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) Tìm X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, siêu thị bán được 56 kg đường, trong các số ấy buổi sáng sớm bán tốt 27kilogam. Hỏi chiều tối bán được từng nào kg đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước công dụng đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình mặt có:

……..tam giác

……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phnghiền tính gồm hiệu thông qua số bị trừ

6. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một shop buổi sáng sớm bán tốt 45 kilogam đường, giờ chiều bán được thấp hơn buổi sáng sớm 24 kilogam đường. Hỏi giờ chiều shop đó bán được từng nào ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: Hình vẽ mặt có mấy hình tam giác?

Hình vẽ trên có…………. hình tam giác.

7. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số phù hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng

Số hình tứ giác trong mẫu vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình cân nặng 28 kilogam, An nhẹ hơn Bình 4 kilogam . Hỏi An nặng trĩu bao nhiêu ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số tương thích vào vị trí chấm

a) Một ngày có ………. giờ

b) 15 tiếng tuyệt ……….giờ chiều

c) Từ 7 giờ phát sáng cho 10 giờ sáng cùng trong ngày là …. giờ đồng hồ.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 được download nhiều nhất:

II. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 Hay nhất:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 20trăng tròn - 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 macerafilmizle.combiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 20trăng tròn - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 1 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 20trăng tròn - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 20đôi mươi - 2021 Đề số 5 Sở đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 20đôi mươi - 2021

Ngoài 37 đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù trên. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các đề thi hay với chất lượng, những dạng toán nâng cấp xuất xắc và cạnh tranh giành riêng cho các nhỏ nhắn học tập Toán lớp 2 được chắc hẳn rằng, củng gắng với chũm chắc chắn kỹ năng và kiến thức độc nhất vô nhị. Trong khi, những em rất có thể xem thêm tư liệu môn Tiếng Việt 2 với giải tân oán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên cùng thôn hội 2, các bài luyện tập vào buổi tối cuối tuần lớp 2,.... để học xuất sắc rộng các công tác của lớp 2.

Từ câu hỏi rèn luyện thường xuyên những Đề thi Toán thù lớp 2 học kỳ 1 này, chúng ta học sinh đang mau lẹ núm được những dạng bài xích thi nhưng tự kia các em trường đoản cú khắc phục và hạn chế được nhược điểm, củng thế kỹ năng và kiến thức, để cho tới khi làm cho bài bác thi thiệt thì đang đảm bảo an toàn được công dụng cao hơn. Chúc những em học tập giỏi phần Toán thù lớp 2 kì 1.

Sau phần đa giờ đồng hồ tiếp thu kiến thức căng thẳng, có lẽ rằng những bạn sẽ khá căng thẳng. Hiện nay, đừng gắng ôn thừa mà tác động cho tới ý thức và sức mạnh bạn dạng thân. Hãy dành cho mình 1 chút ít thời hạn nhằm vui chơi giải trí và đem lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút ít cùng với mọi bài xích trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của công ty chúng tôi, những bạn sẽ giành được sự thoải mái tuyệt nhất, chuẩn bị cho bài học sắp tới tới:

Bạn gồm tiềm năng biến hóa học sinh giỏi môn nào? Loài thiết bị như thế nào ngủ quên trong tâm địa hồn bạn? Đoán công việc và nghề nghiệp tương lai của khách hàng qua hầu hết bức ảnh quý khách sẽ là nữ giới sau này của người nào vào BTS Thử tài cùng với 10 thắc mắc đố mẹo "siêu xoắn"