Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2

…………………………………………………………………………………………………….. 


…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 2: Viết những số 50 , 48, 61, 58, 73, 84 theo lắp thêm tự từ bỏ bự mang đến bé:

…………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 3: Một băng giấy lâu năm 96cm, em cắt loại bỏ 26cm. Hỏi băng giấy còn sót lại dài bao nhiêu xăngtimet?

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 4: Mẹ nuôi con gà cùng vịt, toàn bộ tất cả 48 bé, trong những số đó tất cả 23 con kê. Hỏi mẹ nuôi từng nào con vịt?

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 


Chuyên mục: Tổng Hợp