Phương pháp luận nghiên cứu khoa học vũ cao đàm

Download giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm PDF full ✓ Sách giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm PDF ✓ Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học PDF ✓ Tải xuống miễn phí.

Bạn đang xem: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học vũ cao đàm


*
Bấm để tải: Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề:Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả:Vũ Cao Đàm
Năm xuất bản:2006
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
Tóm tắt:

Cuốn sách Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm gồm có 7 phần với nội dung trình bày chắt lọc từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật và một số lĩnh vực khoa học có liên quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học được trình bày theo hướng tiếp cận hoàn toàn khác "Luận điểm khoa học" được xem là tư tưởng xuyên suốt quá trình nghiên cứu khoa học.

Xem thêm: Bán 1 Hồ Lô Bát Tiên Thời Nhà Minh, Hồ Lô Bát Tiên Thời Nhà Minh

Cuốn sách này đã đi từ tiếp cận giải thích sang tiếp cận phương diễn đến tiếp cận mục tiêu, giúp người đọc tiếp nhận các cơ sở lý thuyết của phương pháp nghiên cứu khoa học hoàn hảo hơn.

Cuốn sách là tài liệu học tập nghiên cứu cho các bạn sinh viên đang học đại học, sau đại học và cho mọi người làm việc trong lĩnh này nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác nhau.

Mục lục:

Phần 1. Đại cương về nghiên cứu khoa học

I. Khái niệm: “nghiên cứu khoa học”II. Phân loại nghiên cứu khoa họcIII. Sản phẩm của nghiên cứu khoa họcBài tập

Phần 2. Lý thuyết khoa học

I. Khái niệm “lý thuyết hóa học”II. Các bộ phận hợp thành lý thuyết khoa họcIII. Sự phát triển của lý thuyết khoa họcBài tập

Phần 3. Lựa chọn và đặt tên đề tài

I. Khái niệm “đề tài”II. Lựa chọn đề tàiIII. Đối tượng khách thể và phạm vi nghiên cứuIV. Đặt tên đề tàiBài tập

Phần 4. Xây dựng luận điểm khoa học

I. Khái niệmII. Vấn đề khoa họcIII. Giả thiết khoa họcBài tập

Phần 5. Chứng minh luận điểm khoa học

I. Đại cương về chứng minh luận điểm khoa họcII. Chọn mẫu khảo sátIII. Đặt giả thiết nghiên cứuIV. Chọn cách tiếp cậnV. Phương pháp nghiên cứu tài liệuVI. Phương pháp phi thực nghiệmVII. Phương pháp thực nghiệmVIII. Phương pháp trắc nghiệmIX. Phương pháp xử lý thông tinX. Kiểm chứng giả thiết khoa họcBài tập

Phần 6. Trình bày luận điểm khoa học

I. Bài báo khoa họcII. Thông báo và tổng luận khoa họcIII. Công trình khoa họcIV. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa họcV. Luận văn khoa họcVI. Thuyết trình khoa họcVII. Cách thức trình bày một chứng minh khoa họcVIII. Ngôn ngữ khoa họcIX Trích dẫn khoa họcX. Chỉ dẫn đề mục và chỉ dẫn tác giảBài tập

Phần 7. Tổ chức thực hiện đề tài

I. Dẫn nhậpII. Các bước thực hiện đề bàiIII. Đánh giá nghiên cứu khoa họcIV. Bảo hộ pháp lý cho các công trình khoa học

Bài tập tổng kết