Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn mới nhất

Tiêu chuẩn chỉnh danh hiệu Công đoàn CS xong xuất nhan sắc nhiệm vụ

Nội dung này được ban hành cố nhiên Quyết định 1689/QĐ-TLĐ về Quy chế Khen ttận hưởng của tổ chức Công đoàn.

Bạn đang xem: Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn mới nhất


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 1689/QĐ-TLĐ

Hà Nội Thủ Đô, ngày 12 mon 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởngvới các vnạp năng lượng phiên bản hướng dẫn thi hành;

- Căn uống cứ đọng Luật Công đoàn với Điều lệCông đoàn Việt Nam;

- Xét ý kiến đề nghị của Ban Chính sáchkinh tế tài chính - làng mạc hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao hễ cả nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế Khenthưởng trọn của tổ chức Công đoàn.

Điều 2. Quyết định này cầm thếQuyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch TổngLiên đoàn Lao rượu cồn đất nước hình chữ S với có hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày ký ban hành.

Điều 3. Cán bộ, đoàn viênvà các cấp công đoàn, các ban và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoànchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Thi đua - Khen thưởng TW (b/c); - Đoàn Chủ tịch TLĐ; - Các LĐLĐ tỉnh, TP; CĐNTW và tương đương; - Các Ban, đơn vị chức năng trực ở trong TLĐ; - Lưu Văn uống tlỗi, CSKTXH & TĐKT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Khang

QUY CHẾ

KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN(Ban hành theo Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ, ngày 12 tháng 11 năm2019 của Đoàn Chủ tịchTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy chế này công cụ về thương hiệu thi đua cùng tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua;vẻ ngoài, đối tượng người tiêu dùng với tiêu chuẩn khen thưởng trọn của tổ chức Công đoàn; tiêu chuẩnthương hiệu thi đua, bề ngoài khen thưởng của Nhà nước vận dụng vào bình xét khen ttận hưởng với đề nghị cung cấp trênkhen ttận hưởng mang đến đồng chí, cá nhân thuộc khối hệ thống Công đoàn; Hội đồng thi đuakhen ttận hưởng những cấp; thẩm quyền quyết định, trình tự thủ tục hồ sơ đề xuất khenthưởng; quỹ thi đua khen thưởng trọn và quản lý quỹ thi đua khen thưởng vào tổ chức triển khai Công đoàn.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Quy chế này vận dụng cùng với tất cả đoànviên Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao đụng cùng Công đoàncác cấp; tổ chức triển khai, cá nhân nội địa, kế bên nước, tổ chức quốc tế cùng người cócông thiết kế tổ chức Công đoàn toàn quốc.

Điều 3. Phát độngthi đua, ĐK thi đua

Hàng năm những cung cấp Công đoàn tổ chứcvạc đụng thi đua, ký kết gimong muốn thi đua, đăng ký thi đua với gửi bảnđăng ký thi đua về Công đoàn cấp cho bên trên thẳng.

Liên đoàn Lao rượu cồn các tỉnh giấc, thành phố;Công đoàn ngành Trung ương cùng tương tự, những đơn vị trực trực thuộc Tổng Liên đoànLao cồn Việt Nam (sau đây Call là Tổng Liên đoàn) gửi bản ĐK thi đua về TổngLiên đoàn trước thời điểm ngày 01/3 thường niên.

Điều 4. Nguyên ổn tắckhen ttận hưởng với địa thế căn cứ nhằm xét khen thưởng

1. Khen thưởng bắt buộc địa thế căn cứ vào điềukiện, tiêu chuẩn chỉnh và các thành tích đạt được, ko tuyệt nhất thiết nên gồm hình thứckhen thưởng trọn mức thấp mới được khen ttận hưởng nút cao hơn. Chụ trọng khen thưởngcho công đoàn cơ sở độc nhất vô nhị là khu vực doanh nghiệp lớn xung quanh đơn vị nước, cá thể là ngườitrực tiếp lao động, cấp dưỡng và cá thể có nhiều ý tưởng, sáng tạo vào laohễ, chế tạo, công tác.

2. khi xét khen ttận hưởng fan đứng đầu ban ngành, tổ chức, đơn vị đề nghị địa thế căn cứ vàothành tựu của bè đảng do cá nhân kia chỉ huy.

3. Khi có rất nhiều cá nhân, bầy đàn cùngđầy đủ ĐK, tiêu chuẩn chỉnh khen thưởng cùng các thành tích ngang bằng thì lựa chọn cánhân đàn bà với anh em tất cả phần trăm phái nữ trường đoản cú 70% trsinh hoạt lên nhằm xét khen thưởng. Đối cùng với đàn bà làcán bộ chỉ huy, làm chủ, thời gian giữ phục vụ để xét khen thưởng trọn quá trình cốnghiến được giảm 1/3 thời hạn so với cách thức phổ biến.

4. Không tặng ttận hưởng những hình thứccho 1 các kết quả đã đạt được, trong 1 năm công tác, một đối tượng có thể đượcnhiều cấp cho ra ra quyết định khen thưởng trọn với các danh hiệu hoặchình thức khen ttận hưởng khác nhau, tuy thế trong một cấp quyết định khen thưởngKhi đã làm được khen ttận hưởng trọn vẹn thì không được khen thưởng chăm đề cùng ngượclại, (trừ khen ttận hưởng vào lúc sơ kết,tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn). Hình thức khen thưởng trọn theo lượt,siêng đề bên cạnh có tác dụng ĐK,tiêu chuẩn ý kiến đề xuất khen thưởng trọn mức cao hơn nữa mà lại chỉ được ghi dấn và ưu tiên Lúc xét khen thưởng hoặc đề nghịcấp trên khen thưởng.

5. Công đoàn ngành Trung ương, Côngđoàn Tổng chúng tôi trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ khen ttận hưởng mang lại đồng đội, cánhân nằm trong đối tượng người sử dụng làm chủ trực tiếp của Liên đoàn Lao cồn tỉnh giấc, thành thị Lúc tiến hành phạt cồn thi đuatheo chăm đề; không khen thưởng trọn liên tục cho các số đông, cá thể ở trong đốitượng làm chủ trực tiếp của Liên đoàn Lao đụng thức giấc, tỉnh thành với ngược trở lại.

6. Thời gian trình khen thưởng lần tiếptheo được xem theo thời gian lập được các thành tích ghi trong ra quyết định khen thưởnglần trước. Đối cùng với quyết địnhkhen ttận hưởng không ghi thời gian lập được thành tích thìthời gian trình khen ttận hưởng lần sau được tính theo thờigian ban hành ra quyết định khen thưởng trọn lần trước.

Chương II

DANH HIỆU THI ĐUAVÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 5. Danh hiệuthi đua

1. Danh hiệu thi đua của Công đoàn gồmcó:

1.1 Danh hiệu thi đua đối với cánhân: “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”;

1.2 Danh hiệu thi đua so với tập thể:

a) “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn”;

b) “Cờ thi đua của Liên đoàn Lao độngtỉnh giấc, thị thành, Công đoàn ngành Trung ương”;

c) “Công đoàn các đại lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Nghiệp đoàn cửa hàng hoàn thànhxuất nhan sắc nhiệm vụ” (hotline phổ biến là “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ”);

d) “Tổ Công đoàn xuất sắc”, “Tổ Nghiệpđoàn xuất sắc”, “Công đoàn thành phần xuất sắc”, “Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc” (gọibình thường là “Tổ Công đoàn xuất sắc”).

2. Danh hiệu vinh dự và thương hiệu thiđua của Nhà nước vận dụng bình xét khen thưởng trọn cùng đề xuất cung cấp bên trên khen thưởngvào tổ chức triển khai Công đoàn.

2.1. Danh hiệu vinc dự Nhà nước đối cùng với số đông, cá nhân:

a) “Anh hùng Lao động”;

b) “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưutú”;

c) “Thầy dung dịch nhân dân”, “Thầy dung dịch ưu tú”;

d) “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưutú”;

e) “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhânưu tú”.

2.2. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

a) “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”;

b) “Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn”;

c) “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

d) “Lao động tiên tiến”;

2.3. Danh hiệu thi đua so với tập thể:

a) “Cờ thi đua của Chính phủ”;

b) “Tập thể lao rượu cồn xuất sắc”;

c) “Tập thể lao động tiên tiến”.

Điều 6. Các hìnhthức khen thưởng

1. Hình thức khen thưởng trọn của tổ chứcCông đoàn gồm có:

1.1. Bằng khen của Ban Chấp hành TổngLiên đoàn Lao động cả nước (sau đây điện thoại tư vấn là Bằng khen của Tổng Liên đoàn);

1.2. Bằng khen của Ban Chấp hành Liênđoàn Lao động thức giấc, đô thị, Công đoàn ngành Trung ương trực thuộc Tổng Liênđoàn Lao hễ Việt Nam (tiếp sau đây Hotline là Bằng khen của Liên đoàn Lao đụng thức giấc, thànhphố, Công đoàn ngành Trung ương);

1.3. Bằng Lao động sáng tạo của TổngLiên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam (sau đây điện thoại tư vấn là Bằng Lao hễ trí tuệ sáng tạo của TổngLiên đoàn”;

1.4. Kỷ niệm chương thơm “Vì sự nghiệp xâydựng tổ chức triển khai Công đoàn”;

1.5. Giấy khen của Ban Chấp hành Côngđoàn Tổng chúng tôi trực trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở,Công đoàn cơ sở; Giấy khen của Thủ trưởng những đơn vị chức năng sự nghiệp, Giám đốc cáccông ty trực thuộc tổ chức Côngđoàn;

1.6. “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” củaTổng Liên đoàn;

1.7. “Giải thưởng Nguyễn Vnạp năng lượng Linh” củaTổng Liên đoàn;

1.8. Giải thưởng của Liên đoàn Lao độngtỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng chúng tôi trực thuộcTổng Liên đoàn.

2. Hình thức khen thưởng của Nhà nướcvận dụng bình xét khen ttận hưởng và ý kiến đề nghị khen thưởng vào tổ chức Công đoàn.

2.1. Huân chương;

2.2. Huy chương;

2.3. Danh hiệu vinc dự công ty nước;

2.4. “Trao Giải Hồ Chí Minh”, “Giảithưởng trọn đơn vị nước”;

2.5. Kỷ niệm chương thơm, Huy hiệu;

2.6. Bằng khen;

2.7. Giấy khen.

Cmùi hương III

KHEN THƯỞNG CỦATỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Mục 1. ĐỐI TƯỢNG,TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 7. Danh hiệu“Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”

Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”xét khuyến mãi cho cá thể đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau:

1. Thực hiện nay tốt những trọng trách củasum họp hiện tượng tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

2. Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm được giao;

3. Có phẩm hóa học đạo đức tốt, gương mẫuchấp hành xuất sắc công ty trương của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước, lao lý của phòng ban, đơn vị chức năng.

Điều 8. Danh hiệu“Tổ Công đoàn xuất sắc”

Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc” xéttặng ngay mang đến bè bạn đạt những tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt trách nhiệm được Côngđoàn giao;

2. Tích cực tđắm đuối gia các phong tràothi đua vày Công đoàn phân phát động;

3. kịp lúc phản ảnh tâm tư, nguyện vọngvới hầu như lời khuyên, đề nghị của đoàn tụ với tín đồ lao cồn cùng với trình độ đồngcấp cho với Công đoàn cấp cho trên;

4. Giữ vững sinh hoạt, nội bộ câu kết,góp nhau khi chạm chán nặng nề khăn; không có sum vầy vi phạm luật chính sách, điều khoản củaNhà nước cùng những phép tắc của Công đoàn, cơ sở, đơn vị chức năng.

Điều 9. Danh hiệu“Công đoàn đại lý hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ”

Danh hiệu “Công đoàn các đại lý trả thànhxuất sắc đẹp nhiệm vụ” xét khuyến mãi đến Công đoàn các đại lý đạt những tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao;

2. Có thỏa ước lao đụng số đông (đốivới CĐCS công ty lớn, đơn vị chức năng sự nghiệp không tính công lập); tất cả những quy định dân chủngơi nghỉ cơ sở; có tập vừa lòng chủ kiến đoànviên ý kiến đề nghị với phòng ban chứcnăng Nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cung cấp trên) sản xuất ĐK, cơchế tương xứng, thuận tiện mang đến sum vầy, fan lao cồn gồm bài toán làm, nâng cao thunhập (so với nghiệp đoàn);

3. Không xẩy ra dứt bài toán số đông hoặcbãi thực trái pháp luật;

4. Không tất cả tai nạn đáng tiếc lao đụng bị tiêu diệt ngườitại chỗ thao tác bởi vì lỗi công ty quan;

5. Không gồm sum họp, cán cỗ công chức,viên chức là cán cỗ chủ yếu vi phi pháp vẻ ngoài bị cách xử trí kỷ cơ chế từ chình ảnh cáo trsinh hoạt lên.

Điều 10. Danh hiệu“Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn”

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của TổngLiên đoàn” xét tặng kèm mang đến Công đoàn cơ sở gồm kết quả xuất sắc tiêu biểu, đượcsàng lọc trong những số đông Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở ngừng xuất sắc nhiệm vụ”;

Số Công đoàn đại lý được ý kiến đề xuất tặng“Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn” không quá 20% (hai mươi phần trăm) tổng số Côngđoàn cơ sở được khuyến mãi ngay “Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương”.

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của TổngLiên đoàn” xét khuyến mãi mang lại Công đoàn cung cấp trên trực tiếp cửa hàng gồm thành tựu xuất sắc đẹp,được bình chọn tôn vinh dẫn đầu các Cụm, Kăn năn thi đua bởi vì Liên đoàn Lao hễ thức giấc, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng chúng tôi trực nằm trong TổngLiên đoàn tổ chức.

Đối với Công đoàn cấp cho bên trên trực tiếpcơ sở, Công đoàn các đại lý tiêu biểuxuất dung nhan nhất, được Liên đoàn Lao cồn tỉnh giấc, thành thị, Công đoàn ngành Trung ương chắt lọc ý kiến đề nghị Tổng Liên đoàn khuyến mãi ngay Cờthi đua thì không được khuyến mãi Cờ thi đua của cấp cho đề xuất mà chỉ phát hành Quyết định công nhận đầy đủ tiêu chuẩn khuyến mãi Cờ thi đua của cung cấp kiến nghị.

Tổng số “Cờ thi đua của Tổng Liênđoàn” xét khuyến mãi ngay mang đến Công đoàn cung cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cửa hàng không thật 20% (nhì mươi phần trăm) tổng sốCông đoàn cấp trên trực tiếp đại lý cùng Công đoàn đại lý được Tặng Kèm “Cờ thi đua củaLiên đoàn Lao động tỉnh giấc, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương”.

Tổng số “Cờ thi đua của Tổng Liênđoàn” xét khuyến mãi cho Công đoàn cấp cho trên thẳng đại lý và Công đoàn cửa hàng không quá 3% (bố phần trăm) tổngsố Công đoàn các đại lý trực nằm trong Công đoàn Tổng shop trực ở trong Tổng Liên đoàn.

3. Danh hiệu “Cờ thi đua của TổngLiên đoàn” xét bộ quà tặng kèm theo mang lại Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngànhTrung ương cùng tương đương, đơn vị chức năng sự nghiệp, công ty lớn trực trực thuộc Tổng Liênđoàn đạt các tiêu chuẩn sau:

3.1. Hoàn thành quá nút những chỉ tiêuthi đua với trọng trách được giao trong năm; được bình chọn tôn vinh đứng vị trí số 1 cùng xuấtnhan sắc trong các Cụm, Khối thi đua doTổng Liên đoàn tổ chức triển khai.

3.2. Thực hiện công tác thu, bỏ ra vàtrích nộp tài bao gồm Công đoàn không hề thiếu theo như đúng mức sử dụng của Tổng Liên đoàn;

3.3. Thực hiện xuất sắc công tác tạo với nhân nổi bật tiên tiến và phát triển, bao gồm cá nhânđược khuyến mãi Bằng Lao cồn sáng sủa tạocủa Tổng Liên đoàn.

Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh giấc, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương với tương đương,đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã được Tổng Liên đoàn chọn lựa trình nhà nước khuyến mãi Cờ thi đua thì ko được tặngCờ thi đua của Tổng Liên đoàn nhưng mà chỉ ban hành Quyết định công nhận đầy đủ tiêu chuẩntặng ngay Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn.

Điều 11. Danh hiệu“Cờ thi đua siêng đề của Tổng Liên đoàn”

1. Các chăm đề xét khen ttận hưởng cờthi đua hàng năm của Tổng Liên đoàn gồm: Chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảman ninh vệ sinh lao động”, “Văn uống hóa, Thể thao”, “Giỏi bài toán nước,Đảm bài toán nhà” với những chăm đề khác theo pháp luật của Đoàn Chủ tịch Tổng Liênđoàn Lao đụng nước ta.

2. Đối tượng được xét khuyến mãi Danh hiệu“Cờ thi đua siêng đề của Tổng Liên đoàn” thường niên gồm: Công đoàn cơ sở; Côngđoàn cấp cho bên trên thẳng cơ sở.

3. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn banhành gợi ý riêng rẽ, lý lẽ cụ thể về đối tượng người dùng, tiêu chuẩn, làm hồ sơ khen thưởngthương hiệu Cờ thi đua cho từng chăm đề của Tổng Liên đoàn.

4. Số lượng Cờ thi đua chăm đề củaTổng Liên đoàn xét khuyến mãi hàng năm:

Liên đoàn Lao đụng tỉnh, thị thành,Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trực ở trong Tổng Liên đoàn được đề nghịxét Tặng không thật 01 cờ. Riêng đối với Liên đoàn Lao đụng tỉnh giấc, thành phố;Công đoàn ngành Trung ương cùng tương đương trực ở trong Tổng Liên đoàn gồm từ là 1.800Công đoàn đại lý trsống lên được ý kiến đề nghị xét khuyến mãi không quá 02 cờ, nhưng toàn bô cờtrong 1 năm không thực sự 50 cờ cho 1 siêng đề.

Điều 12. Danh hiệu“Cờ thi đua của Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương”

“Cờ thi đua của Liên đoàn Lao hễ tỉnh giấc,tỉnh thành, Công đoàn ngành Trung ương” xét Tặng Ngay đến Công đoàn cửa hàng với Côngđoàn cung cấp trên thẳng các đại lý kết thúc xuất dung nhan trọng trách được Liên đoàn Lao độngtỉnh, thành thị, Công đoàn ngành Trung ương thừa nhận. Có thành tích xuất sắctrong phong trào thi đua vì Liênđoàn Lao hễ tỉnh, tỉnh thành,Công đoàn ngành Trung ương tổ chứcphạt rượu cồn.

Mục 2. ĐỐI TƯỢNG,TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 13. Kỷ niệmchương thơm “Vì sự nghiệp tạo tổ chức triển khai Công đoàn”

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hànhgiải đáp riêng rẽ về xét khuyến mãi Kỷ niệm chương thơm “Vì sự nghiệp thành lập tổ chức Côngđoàn”.

Điều 14. Bằngkhen của Tổng Liên đoàn

1. Bằng khen của Tổng Liên đoàn xét tặngmang đến cá thể đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau:

1.1. Hai năm tiếp tục (tính cả năm đềnghị khen thưởng) xong xuôi xuất sắc đẹp trách nhiệm, trong thời gian kia tất cả 02 sángkiến được công nhận với áp dụng công dụng trong phạm vi cấp các đại lý.

1.2. Năm trước sát thời điểm đềnghị khen thưởng trọn Bằng khen của Tổng Liên đoàn đã có được Tặng Bằng khen của Liênđoàn Lao động tỉnh, thành thị, Công đoàn ngành Trung ương.

2. Bằng khen của Tổng Liên đoàn xét tặngđến người công nhân, lao động xuất nhan sắc tiêu biểu vượt trội trong những người công nhân, lao cồn gồm 02năm liên tiếp giành danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, năm kia gần kề thờiđiểm đề xuất khen thưởng Bằngkhen của Tổng Liên đoàn đã được tặng kèm Bằng khen hoặc Giấy khen của Công đoàn cấp cho đề xuất hoặc được Tặng Bằng Lao động sáng tạocủa Tổng Liên đoàn.

3. Bằng khen của Tổng Liên đoàn xét tặngcho anh em trường đoản cú Công đoàn các đại lý trở lên đạt những tiêu chuẩn sau:

3.1. Chấp hành xuất sắc Điều lệ Công đoànđất nước hình chữ S, Nghị quyết của Công đoàn; nhà trương, chế độ của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước, nội bộ đoàn kết;

3.2. Hai năm thường xuyên chấm dứt giỏi trọng trách (tính cả năm đềnghị khen thưởng; tổ chức triển khai giỏi những trào lưu thi đua, thực hiện tốt công dụng thay mặt đại diện, bảo vệ quyền, công dụng hòa hợp pháp,chính đáng của sum vầy với ngườilao động; chăm sóc xuất sắc phúc lợi an sinh mang đến đoàn tụ với fan lao động;

3.3. Năm trước gần cạnh thời gian đềnghị khen thưởng trọn Bằng khen của Tổng Liên đoàn đã làm được khuyến mãi Bằng khen của Liên đoàn Lao cồn tỉnh giấc, đô thị, Công đoàn ngành Trung ương hoặc Giấy khen của Công đoàn Tổng Công tytrực nằm trong Tổng Liên đoàn với năm ý kiến đề xuất khen thưởng được xếp loại chấm dứt tốttrách nhiệm trở lên.

4. Số lượng Bằng khen của Tổng Liênđoàn xét khuyến mãi hàng năm.

Số lượng Bằng khen của Tổng Liên đoànxét khuyến mãi hàng năm mang lại Công đoàn cửa hàng cùng Công đoàn cung cấp bên trên thẳng cơ sở không thực sự 1% (một trong những phần trăm) tổng số Côngđoàn cửa hàng nằm trong Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh giấc, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

Số lượng bởi khen của Tổng Liên đoànxét khuyến mãi ngay hàng năm mang lại Công đoàn các đại lý và Công đoàn cấp bên trên thẳng cơ sởkhông quá 5% (năm phần trăm) tổng thể Công đoàn cơ sở thuộcCông đoàn Tổng chúng tôi trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Số lượng Bằng khen của Tổng Liên đoànxét Tặng Ngay mang đến cá nhân không quá 0,1% (một phần nghìn) tổng thể sum họp Côngđoàn trực thuộc Liên đoàn Lao hễ thức giấc, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương với tương tự trực nằm trong Tổng Liên đoàn.

Tổng Liên đoàn khuyến nghị những Liênđoàn Lao cồn tỉnh giấc, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương xét, đềnghị Tổng Liên đoàn tặng kèm Bằngkhen đến công nhân, lao cồn trực tiếp cung ứng, khen bỗng xuất cùng tổ chức triển khai cácvận động tôn vinch trang trọng, thực tế, nhưng lại vẫn nên bảo đảm các kết quả,tiêu chuẩn với số lượng theo hình thức của Tổng Liên đoàn.

Điều 15. Bằngkhen chăm đề của Tổng Liên đoàn

1. Các chăm đề được xét khuyến mãi ngay Bằng khen của Tổng Liên đoànthường niên gồm: Chuyên đề “Xanh - Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn dọn dẹp và sắp xếp lao động”, “Văn hóa, Thể thao”, “Giỏi câu hỏi nước, Đảm việc nhà” với các siêng đề khác theoluật của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động toàn nước.

2. Đối tượng được xét tặng Bằng khenchăm đề thường niên gồm: Công đoàn các đại lý cùng cá thể trực thuộc những đơn vị chức năng này.

3. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn banhành hướng dẫn riêng biệt dụng cụ về đối tượng, tiêu chuẩn chỉnh, làm hồ sơ ý kiến đề nghị khen thưởng Bằng khen cho những chuyênđề của Tổng Liên đoàn.

4. Số lượng Bằng khen chăm đề xét tặng ngay sản phẩm năm:

Tổng Liên đoàn xét khuyến mãi Bằng khenchuyên đề cho các bầy, cá thể vượt trội trong số các bầy đàn, cá nhân đượcnhững Liên đoàn Lao đụng tỉnh, đô thị, Công đoàn ngành Trung ương với tươngđương trực ở trong Tổng Liên đoàn ý kiến đề nghị, mà lại tổng cộng Bằng khen vào một nămkhông quá 300 bởi khen cho 1 chăm đề.

Số lượng bạn bè, cá nhân đề nghị TổngLiên đoàn xét khuyến mãi Bằng khen như sau: Mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đươngtrực trực thuộc Tổng Liên đoàn được đềnghị xét khuyến mãi không quá 04 Bằng khen; riêng đối với Liên đoàn Lao đụng thức giấc, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương với tương tự trực ở trong Tổng Liên đoàngồm tự 100.000 cho bên dưới 500.000 sum vầy kiến nghị xét tặng không thật 06 Bằng khen;từ bỏ 500.000 sum họp trlàm việc lên được đề xuất xét Tặng Kèm không thực sự 08 Bằng khen.

Điều 16. Bằngkhen của Liên đoàn Lao cồn tỉnh, thị thành, Công đoàn ngành Trung ương:

1. Bằng khen của Liên đoàn tỉnh giấc,đô thị, Công đoàn ngành Trung ương xét tặng ngay cho cá nhân đạt những tiêu chuẩnsau:

1.1. Có thành tích xuất sắc đẹp trongphong trào thi đua và vận động Công đoàn, là gương điển hình vào công nhân, viên chức, lao rượu cồn của ngành, địa pmùi hương.

1.2. Hai năm thường xuyên (tính cả năm đềnghị khen thưởng) kết thúc xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “Đoàn viênCông đoàn xuất sắc”; đã có Tặng Giấy khen của Công đoàn cấp ý kiến đề xuất.

2. Bằng khen của Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh,thị trấn, Công đoàn ngành Trung ương xét Tặng Kèm mang lại số đông đạt một trong những cáctiêu chuẩn chỉnh sau:

2.1. Đạt thành tựu xuất nhan sắc tiêu biểuvào phong trào thi đua cùng vận động Công đoàn bởi vì Liên đoàn Lao đụng thức giấc,thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tổ chức;

2.2. Năm trước thời khắc đề nghị khenthưởng đã có được khuyến mãi Giấy khen với năm kiến nghị khen ttận hưởng đàn Công đoàn đượcReview quality chuyển động Công đoàn các loại hoàn thành giỏi trách nhiệm trsống lên.

Điều 17. BằngLao cồn sáng tạo của Tổng Liên đoàn

Bằng Lao rượu cồn sáng chế của Tổng Liênđoàn được xét khuyến mãi thường niên cho cá thể là đoàn viên Công đoàn triển khai tốtnhững nhiệm vụ của sum vầy và bao gồm đề tài công nghệ cấp cửa hàng, sáng kiến (hotline tắt là giải pháp) được ứng dụngvào thực tế mang lại công dụng khiếp tế thực tế được cung cấp có thẩmquyền thừa nhận và quý hiếm làm cho lợi tính theo từng đối tượng người sử dụng cụ thể sau:

1. Đối cùng với sum vầy là người công nhân, viên chức, lao rượu cồn có trình độ chuyên môn chuyênmôn từ bỏ cao đẳng trở xuống, khôngduy trì dịch vụ chỉ huy, gồm từ 01 chiến thuật trnghỉ ngơi lên cùng với tổng giá trị làm cho lợi từ bỏ 80triệu đồng trlàm việc lên hoặc 03 năm liên tiếp có chiến thuật, sáng sủa kiến với tổng mức vốn làm cho lợi tự 1trăng tròn triệu đồng trlàm việc lên;

2. Đối với sum họp là cán bộ, côngchức, viên chức, lao cồn bao gồm trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn từ Đại học trnghỉ ngơi lên, không giữcông tác chỉ huy làm chủ, gồm từ bỏ 01 giải pháp trsinh hoạt lên với tổng mức vốn làm lợi từ150 triệu đồng trsống lên;

3. Đối với sum vầy là cán bộ lãnh đạoquản lý (duy trì dịch vụ lãnh đạo, thống trị gồm phụ cấp từ 0,3 trsống lên so với đơn vịhành chủ yếu, sự nghiệp cùng giữ lại dịch vụ Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp vàtương tự trở lên đối cùng với những loại hình doanh nghiệp) bao gồm từ 01 giảipháp trngơi nghỉ lên cùng với tổng giá trị làm lợi tự 200 triệu đồng trlàm việc lên hoặc gồm phương án cách tân làm chủ về tổ chức sản xuất vận dụng vào thực tiễn đem lại kết quả ghê tế- làng mạc hội cao được cấp tỉnh, cỗ, ngành Trung ương công nhận.

4. Đối với các Đề tài kỹ thuật cung cấp tỉnh giấc, Bộ có khá nhiều thành viên tđê mê giasau khi được sát hoạch với ứng dụng vào thực tiễn đem lại kết quả gớm tế - xã hội cao, được Thủ trưởng ban ngành, đơn vịđịa điểm áp dụng đề tài khoa học đóxác thực thì tác giả là Chủ nhiệm vấn đề với thành viên gồm mức góp sức trên 60% mang lại chủ đề được xem như xét kiến nghị khenttận hưởng.

5. Đối với hồ hết đề tài kỹ thuật cấpNhà nước có những thành viên thamgia sau khoản thời gian được nghiệm thu sát hoạch với được vận dụng vào thực tế đem về công dụng kinhtế - buôn bản hội cao, được Thủ trưởng phòng ban, đơn vị chức năng vị trí ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận thì tác giả là Chủnhiệm đề bài với member có nút góp sức tự 1/2 trlàm việc lên cho đề tài được xemxét đề xuất khen ttận hưởng.

6. Đối cùng với vấn đề bự yêu cầu nghiên cứunhững năm hoặc nên chia thành nhiềuđề bài nhánh, nếu như vấn đề nhánh được sát hoạch đạt kết quả xuất sắc và cường độ góp sức bên trên 30% mang đến đề bài to thì người sáng tác là chủ nhiệm vấn đề nhánh cũng khá được chú ý đề nghịkhen ttận hưởng.

7. Có giải pháp technology tham dự cuộc thi tạinhững cuộc thi khoanh vùng cùng thế giới, hộithi tổ quốc hoặc hội thi cấp cho thức giấc, cỗ, ngành Trung ương và đạt giải nhất, nhị, tía hoặc giải A, B, C trong các hội thi kia (nếu phương án có trường đoản cú 02 người sáng tác trsinh sống lên thì chỉ xétkhen thưởng cho 01 cá thể có Tỷ Lệ đóng gópcao nhất).

8. Đối cùng với các ý tưởng sống những 1-1 vịkhông khẳng định được rõ ràng quý hiếm làm cho lợi dẫu vậy đã làm được vận dụng vào trong thực tiễn mang đến kết quả tài chính - xãhội cao, phạm vi tác động rộng đến cấp tỉnh giấc, thành phố,ngành Trung ương, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng nơi ứng dụng xác thực hoặc ban ngành làm chủ khoa học công nghệcủa thức giấc, Sở xác nhận thì tác giả của những sáng kiến này được chăm chú đề nghịkhen thưởng trọn.

Điều 18. Giảithưởng

1. “Trao Giải Nguyễn Đức Cảnh” củaTổng Liên đoàn:

1.1. “Trao Giải Nguyễn Đức Cảnh” phầnthưởng cao quý của Tổng Liên đoànLao hễ nước ta được xét, trao bộ quà tặng kèm theo đến người công nhân, lao đụng thẳng sản xuất tại các doanh nghiệp nằm trong các thành phần khiếp tế gồm kết quả xuất sắc vượt trội độc nhất vô nhị trong lao động sản xuất; cónhững sáng tạo độc đáo đổi mới kỹ thuật; tích cực và lành mạnh đào tạo và giảng dạy, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ trình độ chuyên môn, trình độ nhiệm vụ góp phầnxuất bản doanh nghiệp lớn, đơn vị chức năng cách tân và phát triển chắc chắn, thiết kế thống trị công nhânvới tổ chức Công đoàn vững vàng mạnh.

1.2. “Trao Giải Nguyễn Đức Cảnh” đượctổ chức trao khuyến mãi 5 năm 1 lần vàocơ hội “Tháng Công nhân” của năm tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn cả nước.

1.3. Một cá thể chỉ được trao tặngTrao Giải 01 lần.

1.4. Năm tổ chức trao tặng ngay “Giải thưởngNguyễn Đức Cảnh”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phát hành lí giải riêng về xét,trao khuyến mãi “Giải thưởng Nguyễn ĐứcCảnh”.

Xem thêm: Bảng Mã Màu Vàng Đồng Trong Photoshop (Gold Text Effect), Bảng Mã Màu Photoshop

2. “Trao Giải Nguyễn Vnạp năng lượng Linh” củaTổng Liên đoàn:

2.1. “Giải thưởng Nguyễn Vnạp năng lượng Linh” phầnttận hưởng cao thâm của Tổng Liên đoàn Lao động nước ta được xét, trao Tặng đến cáncỗ công đoàn các cấp cho tất cả các kết quả quan trọng xuất sắc đẹp, tất cả ý tưởng, sáng tạotrong vận động Công đoàn góp thêm phần tạo ra tổ chức triển khai Công đoàn và xuất bản giaicung cấp người công nhân phệ mạnh;

2.2. “Trao Giải Nguyễn Văn Linh” đượctổ chức triển khai trao tặng hàng năm vào cơ hội lưu niệm Ngày Ra đời Công đoàn Việt Nam(28/7) hoặc vào thời điểm khác vị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định;

2.3. Một cá nhân chỉ được trao khuyến mãi Giải thưởng 01 lần;

2.4. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn banhành lý giải riêng biệt về câu hỏi xét, trao khuyến mãi ngay “Giải thưởng Nguyễn Vnạp năng lượng Linh”.

Điều 19. Giấykhen

1. Giấy khen để Tặng Kèm mang đến cá nhân đạtcác tiêu chuẩn chỉnh sau:

1.1. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ củađoàn viên công cụ trên Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

1.2. Là điển hình xuất sắc tiêu biểucủa Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn cấp cho bên trên trựctiếp cơ sở; Công đoàn cơ sở; đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp lớn trực thuộc tổ chức Côngđoàn.

2. Giấy khen nhằm bộ quà tặng kèm theo cho những tập thểđạt những tiêu chuẩn chỉnh sau:

2.1. Hoàn thành tốt những trách nhiệm củaCông đoàn được vẻ ngoài tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

2.2. Là tập thể xuất sắc đẹp vượt trội củaCông đoàn Tổng cửa hàng trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn cung cấp bên trên trực tiếpcơ sở; Công đoàn cơ sở; đơn vị sự nghiệp, công ty lớn trực nằm trong tổ chức triển khai Côngđoàn Việt Nam.

Mục 3. CỤM,KHỐI THI ĐUA

Điều 20. Cụm, Khốithi đua của Tổng Liên đoàn.

1. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyếtđịnh thành lập các Cụm, Khối hận thi đua của Tổng Liên đoàn;

2. Cụm, Kân hận thi đua gồm nhiệm vụ:

2.1. Hàng năm Cụm, Khối thi đua xây dựngchương trình, planer chuyển động, câu chữ thi đua với tiêu chuẩn chnóng điểm; tổ chứcvạc động thi đua, cam kết kết giước ao thi đua thân những đơn vị trong Cụm, Khối cùng ĐK thi đua theo vẻ ngoài của Tổng Liênđoàn.

2.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát và tổnghòa hợp tình trạng tiến hành nội dung gimong thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, Khối;triển khai chính sách báo cáo theo chính sách.

2.3. Tổ chức soát sổ chéo giữa cácđơn vị chức năng member trong Cụm, Kân hận để làm các đại lý chnóng điểm cùng bình xét khen thưởng thường niên.

2.4. Các Cụm, Khối thi đua tổ chức Hộinghị sơ kết hồi tháng 7 với Tổng kết trước ngày 15/01 của năm sau để Reviews kếttrái phong trào thi đua của các đơn vị chức năng vào Cụm, Khối thi đua; chnóng điểm, bìnhxét thi đua cùng ý kiến đề xuất danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trọn hàng năm.

3. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn banhành lí giải riêng biệt về hoạt động vui chơi của Cụm, Kân hận thi đua của Tổng Liên đoàn.

Điều 21. Cụm, Khốithi đua của Liên đoàn Lao đụng tỉnh, thành thị, Công đoàn ngành Trung ương vàtương đương

1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thức giấc,thành phố; Công đoàn ngành Trung ương cùng tương tự quyết định thành lập và hoạt động Cụm,Khối thi đua của cấp bản thân.

2. Số lượng member trong một Cụm,Kăn năn thi đua phải bao gồm từ 5 đơn vị trở lên.

3. Căn cđọng nguyên tắc của Đoàn Chủ tịchTổng Liên đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao rượu cồn thức giấc, thành phố; Công đoànngành Trung ương và tương đương ban hành chỉ dẫn vận động Cụm, Khối thi đua của cấp mình mang đến phù hợp.

Mục 4. KÍCH THƯỚCCỜ, BẰNG KHEN VÀ GIẤY KHEN

Điều 22. Kíchthước Cờ thi đua

1. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn:

1.1. Kích thước: 800mm x 600mm

1.2. Chất liệu: Vải sa tanh nhì lớpmàu đỏ.

2. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao cồn tỉnh giấc, đô thị, Công đoànngành Trung ương:

2.1. Kích thước: 750mm x 550mm

2.2. Chất liệu: Vải sa tanh hai lớpmàu đỏ.

Điều 23. Kíchthước Bằng khen

1. Bằng khen của Tổng Liên đoàn: kíchthước 360milimet x 237milimet.

2. Bằng khen của Liên đoàn Lao hễ tỉnh,thành phố; Công đoàn ngành Trung ương: kích cỡ 330milimet x 227mm.

Điều 24. Kíchthước Giấy khen

Kích thước: 297 milimet x 210 milimet.

Chương thơm IV

DANH HIỆU THIĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA NHÀ NƯỚC ÁPhường DỤNG BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG VÀ ĐỀNGHỊ KHEN THƯỞNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Điều 25. Đối tượngvận dụng bình xét khen thưởng với đề xuất khen ttận hưởng thương hiệu thi đua, hình thứckhen ttận hưởng của Nhà nước vào tổ chức Công đoàn

1. Cá nhân:

Cán cỗ Công đoàn siêng trách nát hưởng lươngtừ bỏ chi phí Công đoàn; cán bộ, viên chức, công nhân, lao động thao tác làm việc trongcác công ty, đơn vị sự nghiệp vì chưng Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam thành lập và hoạt động.

2. Tập thể:

Công đoàn cơ sở; Công đoàn cung cấp trêntrực tiếp cơ sở; Liên đoàn Lao cồn cấp cho thị trấn, Công đoàn ngành địa phương, Côngđoàn Viên chức cung cấp tỉnh giấc, Công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất; đơn vị sựnghiệp, doanh nghiệp trực ở trong tổchức Công đoàn; Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động thức giấc,thị thành, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng chúng tôi trực ở trong TổngLiên đoàn.

Điều 26. Danh hiệu“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toànquốc” được xét Tặng Kèm cho cá thể gồm thành tựu xuất nhan sắc tiêu biểu tốt nhất được lựa chọntrong các các cá thể có nhì lần tiếp tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn”, trong các số đó có 6 năm liên tụcđạt chiến sĩ thi đua cơ sở.

2. Sáng con kiến, chủ đề nghiên cứu và phân tích khoahọc tập để triển khai căn cứ xét tặng kèm thương hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải đạt hiệutrái cao, gồm phạm vi tác động trong toàn quốc và được Hội đồng sángkiến, Hội đồng khoa học cấp cỗ, ngành, thức giấc, đoàn thể Trung ương chú ý, công nhận, Reviews mứcđộ ảnh hưởng của ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học đó.

3. Thời điểm xét phong tặng ngay danh hiệu“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” là năm sát cùng với năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thiđua Tổng Liên đoàn” lần lắp thêm nhì.

Điều 27. Danh hiệu"Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn"

1. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua TổngLiên đoàn" được xét bộ quà tặng kèm theo đến cá nhân bao gồm các thành tích xuất nhan sắc vượt trội duy nhất,được gạn lọc trong các số đông cánhân tất cả ba lần liên tiếp giành danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

2. Sáng loài kiến, chủ đề phân tích khoahọc tập để gia công căn cứ xét khuyến mãi thương hiệu “Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn” phải đạthiệu quả cao với tất cả phạm vi tác động lành mạnh và tích cực vào hoạt động Công đoàn làm việc Sở,ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Hội đồng công nghệ, sáng tạo độc đáo cấp Liênđoàn Lao động tỉnh, thành thị, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Shop chúng tôi trực thuộc Tổng Liên đoàn bao gồm trách nát nhiệm góp Ban Thường vụxem xét, công nhận với reviews cường độ tác động của ý tưởng, vấn đề nghiên cứukỹ thuật kia.

Điều 28. Danh hiệu"Chiến sỹ thi đua cơ sở"

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”được xét tặng hàng năm mang đến cá nhân đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau:

1.1. Đạt danh hiệu “Lao rượu cồn tiên tiến”;

1.2. Có ý tưởng sáng tạo đổi mới kỹ thuậthoặc phương án nghệ thuật, giải pháp cai quản với được ứng dụng nhằm tăng năng suấtlao hễ, tăng công dụng công tác làm việc được các đại lý công nhận hoặc có đề bài nghiên cứukỹ thuật sẽ sát hoạch được áp dụng cùng được ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng công nhận.

Đối với phòng ban hành chủ yếu, đơn vị sựnghiệp, đông đảo đề xuất, sáng kiến đem về công dụng kinh tế - thôn hội cần yếu lượng hóa cụ thể được giátrị bởi chi phí, tuy vậy được Hội đồngsáng tạo độc đáo, Hội đồng công nghệ của đơn vị chức năng đánh giá cao, Thủ trưởng đơn vị chức năng xác nhậnvề kết quả của ý tưởng kia thìcũng rất được xem như là sáng kiến cấp cửa hàng.

2. Việc nhận xét cường độ ảnh hưởng củasáng kiến, chủ đề nghiên cứu kỹ thuật vì Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa họccấp cửa hàng góp người đứng đầu tư mạnh quan tiền, tổ chức, đơn vị cẩn thận, thừa nhận.

3. Hội đồng ý tưởng sáng tạo, Hội đồng khoahọc cung cấp đại lý bởi Thủ trưởng phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng tất cả thđộ ẩm quyền thừa nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyếtđịnh thành lập. Thành phần Hội đồng gồm đầy đủ thành viên bao gồm chuyên môn chuyên mônvề nghành nghề gồm liên quan đến văn bản sáng sủa kiến, đề tài nghiên cứu và phân tích công nghệ cùng những thành viênkhác (nếu cần thiết).

4. Tỷ lệ cá thể được xét tặng ngay danhhiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 15% tổng số cá nhân giành danh hiệu "Lao động tiên tiến"của ban ngành, đơn vị chức năng cửa hàng.

Điều 29. Danh hiệu"Lao động tiên tiến"

1. Tiêu chuẩn danh hiệu "Lao độngtiên tiến".

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức đạtnhững tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,đạt năng suất và quality cao;

b) Chấp hành giỏi công ty trương, con đường lối,cơ chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn, gồm niềm tin từ bỏ lực,từ cường; liên hiệp, cứu giúp, tích cực tsay đắm gia phong trào thi đua;

c) Tích rất học tập thiết yếu trị, văn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức nghề nghiệp, lối sống an lành.

1.2. Công nhân, tín đồ lao cồn trongcác đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp nằm trong khối hệ thống Công đoàn đạt các tiêu chuẩnsau:

a) Lao động cung ứng bao gồm tác dụng,tích cực tmê man gia trào lưu thi đua với hoạt động Công đoàn;

b) Gương mẫu mã chấp hành tốt chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định củatổ chức Công đoàn; bao gồm đạo đức, lối sinh sống lành mạnh, hòa hợp, tương hỗ giúp sức phần đa tín đồ trong cộng đồng.

2. Thời gian để xét Tặng danh hiệu“Lao cồn tiên tiến”.

2.1. Cá nhân tsay mê gia chiến đấu, phụcvụ chiến tranh hoặc gồm hành vi dũng cảm cứu giúp bạn, cứu giúp gia sản, bị thương tíchđề xuất khám chữa, điều chăm sóc theo Kết luận của khám đa khoa thì thời gian điều trị, điềuchăm sóc được tính để xét khuyến mãi thương hiệu “Lao cồn tiên tiến”.

2.2. Cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng thời hạn dưới 0một năm, nếu như đạt kết quả từ bỏ loại tương đối trlàm việc lên, chấp hànhgiỏi pháp luật của cửa hàng huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng thì kết phù hợp với thời hạn công tác tạicơ quan, đơn vị chức năng để bình xét thương hiệu thi đua. Các trường phù hợp đi đào tạo từ 01 năm trsinh sống lên, có kết quả học hành từ bỏ loạikhá trở lên thì năm này được xếp tương tự thương hiệu “Lao rượu cồn tiên tiến” để triển khai căn cứ xét Tặng Ngay các danhhiệu thi đua với bề ngoài khen thưởng khác. Trường phù hợp cá thể gửi công tácthì đơn vị chức năng new tất cả trách nát nhiệm xem xét tặng ngay các danh hiệu thi đua bên trên cơ sở cóchủ ý thừa nhận xét của đơn vị chức năng cũ (so với ngôi trường hòa hợp bao gồm thời gian công tác làm việc sinh hoạt 1-1 vịcũ từ bỏ 6 tháng trở lên).

2.3. Thời gian ngủ tnhị sản theo quyđịnh được xem nhằm bình xét thương hiệu “Lao hễ tiên tiến”.

3. Trường phù hợp được điều rượu cồn, biệtphái đến phòng ban, đơn vị chức năng kháctrong một thời hạn nhất định thì được xem như xét bình bầu danh hiệu “Lao độngtiên tiến” vị cơ sở, đơn vị chức năng điềurượu cồn, biệt phái để mắt tới quyết định (có chủ ý nhấn xét của cơ sở, đơn vị chức năng tiếpdìm cá nhân được điều đụng, biệt phái).

4. Không xét khuyến mãi ngay thương hiệu “Lao độngtiên tiến” mang lại ngôi trường hòa hợp mới tuyển chọn dụng dưới 10 tháng, nghỉ ngơi từ bỏ 40 ngày có tác dụng việctrngơi nghỉ lên, bị kỷ phép tắc tự hình thức khiển trách nát trsinh sống lên.

Điều 30. Danh hiệu"Cờ thi đua của Chính ph"

Tổng Liên đoàn xét trình Thủ tướngnhà nước khuyến mãi ngay danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" cho Liên đoàn Laorượu cồn tỉnh, thành phố; Công đoànngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty; các Ban, đơn vị trực ở trong Tổng Liên đoàn đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau:

1. Lập được các kết quả xuất nhan sắc tiêubiểu dẫn đầu Cụm, Kăn năn thi đua của Tổng Liên đoàn.

2. Nội bộ cấu kết, chấp hành tốt chủtrương, con đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các hình thức của tổ chức triển khai Công đoàn.

Số lượng anh em được đề nghị tặngxét Tặng Ngay thương hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" không thật 20% tổng số bằng hữu được Tặng Kèm Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn.

Điều 31. Danh hiệu"Tập thể lao động xuất sắc"

1. Các bè đảng được xét Tặng Kèm danh hiệu"Tập thể lao động xuất sắc" gồm:

1.1. Các Ban, phòng và tương đươngtrực thuộc Cơ quan Tổng Liên đoàn;

1.2. Các ban ở trong Liên đoàn Lao độngthức giấc, đô thị, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Shop chúng tôi trực thuộcTổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao độngcấp cho huyện, Công đoàn ngành cung cấp tỉnh, Công đoàn Tổng chúng tôi, Công đoàn quần thể công nghiệp, khu công nghiệp và tương đương.

1.3. Các đơn vị sự nghiệp ở trong tổ chứcCông đoàn như: Các phòng, ban, khoa, tổ, nhóm trực trực thuộc.

1.4. Các hãng sản xuất kinh doanhtrực thuộc tổ chức triển khai Công đoàn như: Các phòng, phân xưởng, tổ, team trực ở trong doanhnghiệp.

2. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Tập thể laođộng xuất sắc”:

2.1. Sáng tạo nên, vượt khó xong xuấtnhan sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt những nghĩa vụ so với Nhà nước cùng Công đoàn;

2.2. Có trào lưu thi đua thườngxuyên, thiết thực, hiệu quả;

2.3. Có 100% cá nhân trong bè đảng dứt trọng trách được giao, trong những số ấy cótối thiểu 70% cá nhân giành danh hiệu “Lao hễ tiên tiến”;

2.4. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiếnsĩ thi đua cơ sở” với không tồn tại cá thể bị kỷ phương pháp trường đoản cú hiệ tượng chình ảnh cáo trngơi nghỉ lên;

2.5. Nội cỗ cấu kết, gương mẫu chấphành chủ trương, con đường lối, cơ chế của Đảng, điều khoản của Nhà nước với cáchiện tượng của tổ chức Công đoàn.

Điều 32. Danh hiệu"Tập thể lao rượu cồn tiên tiến"

Danh hiệu “Tập thể lao cồn tiên tiến”được xét khuyến mãi ngay mang lại bầy đạt những tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành giỏi trọng trách được giao;

2. Có phong trào thi đua tiếp tục,thực tế, có hiệu quả;

3. Có bên trên 50% cá nhân vào tập thểgiành danh hiệu “Lao cồn tiên tiến” cùng không có cá nhân bị kỷ điều khoản từ bỏ hình thứcchình ảnh cáo trsinh sống lên;

4. Nội bộ cấu kết, chấp hành tốt chủ trương, con đường lối, chế độ của Đảng, pháphình thức của Nhà nước với những quy địnhcủa tổ chức triển khai Công đoàn.

Điều 33. Khenthưởng trọn cung cấp Nhà nước

Tổng Liên đoàn chú ý kiến nghị Thủ tướngnhà nước Tặng Kèm thưởng Bằng khen,Chủ tịch nước khuyến mãi ngay thưởng trọn Huân chương, danh hiệu Anh hùng Lao động... cho các tậpthể, cá nhân được tiến hành theo điều khoản tại Luật Thi đua, Khen ttận hưởng và cácvăn bạn dạng khuyên bảo thực hiện Luật Thi đua, Khen ttận hưởng hiện nay hành.

Chương V

HỘI ĐỒNG THI ĐUA- KHEN THƯỞNG CÁC CẤP CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Điều 34. Hội đồngThi đua - Khen thưởng trọn Tổng Liên đoàn

1. Hội đồng Thi đua - Khen ttận hưởng TổngLiên đoàn là phòng ban tsay mê mưu, khuyến cáo đến Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về côngtác thi đua, khen ttận hưởng.

2. Cơ cấu Hội đồng gồm:

2.1. Chủ tịch Hội đồng là đồng minh Chủtịch Tổng Liên đoàn.

2.2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Đồngchí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn và bạn hữu Phó Chủ tịch Tổng Liênđoàn prúc trách công tác làm việc thi đua, khen thưởng trọn.

2.3. Các thành viên Hội đồng có cácđồng chí: Phó Chủ tịch Tổng Liênđoàn, Trưởng Ban Chính sách kinh tế - thôn hội và Thi đua khen thưởng, Trưởng BanTài thiết yếu, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn uống chống Tổng Liên đoàn với bạn hữu Phó trưởngBan Chính sách Kinh tế - thôn hội và Thi đua khen thưởng trọn phụ trách công tác thi đua khen thưởng trọn làm cho ủy viên, thư cam kết Hội đồng.

3. Hội đồng Thi đua - Khen ttận hưởng TổngLiên đoàn gồm nhiệm vụ, quyền hạn sau:

3.1. Ttê mê mưu, đề xuất mang đến Đoàn Chủ tịchphát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ;

3.2. Định kỳ nhận xét hiệu quả phongtrào thi đua cùng công tác làm việc khen thưởng; tham mê mưu việc sơ kết, tổng kết công tácthi đua khen thưởng; kiến nghị, khuyến nghị những nhà trương, giải pháp đẩy mạnhphong trào thi đua yêu thương nước trong mỗi năm và từng giai đoạn;

3.3. Tmê mệt mưu cho Đoàn Chủ tịch kiểmtra, đo lường và thống kê các trào lưu thi đua cùng tiến hành những chủ trương, thiết yếu sáchpháp luật về thi đua, khen thưởng vào CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn;

3.4. Tyêu thích mưu cho Đoàn Chủ tịch quyếtđịnh Tặng thưởng danh hiệu thiđua với hình thức khen thưởng trọn theo thđộ ẩm quyền hoặc trình cấp gồm thđộ ẩm quyền khenttận hưởng.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trọn hoạtđụng theo Quy chế vì Tổng Liên đoàn ban hành.

Điều 35. Hội đồngThi đua - Khen ttận hưởng Liên đoàn Lao hễ thức giấc, thành phố; Công đoàn ngành Trungương với tương đương trực nằm trong Tổng Liên đoàn

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởngLiên đoàn Lao đụng tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đươnglà cơ sở tmê man mưu, đề xuất choBan Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương vàtương tự về công tác thi đua khen ttận hưởng. Số lượng member về tối nhiều không quá 9 fan.

2. Cơ cấu Hội đồng: Căn cđọng vào tìnhhình thực tế của Liên đoàn Lao đụng tỉnh giấc, thành phố; Công đoàn ngành Trung ươngcùng tương tự nhằm cơ cấu các thành viên Hội đồng đảm bảo hợp lí gồm:

2.1. Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịchLiên đoàn Lao rượu cồn thức giấc, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương cùng tương đươngtrực trực thuộc Tổng Liên đoàn.

2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng là đồngchí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ươngvà tương đương phú trách nát công tác thi đua khen thưởng;

2.3. Thành viên Hội đồng bao gồm bao gồm đồngchí Trưởng Ban nhiệm vụ có tác dụng công tác thi đua khen thưởng cùng các thành viênkhác vì Ban Thường vụ quyết định.

Giao mang đến Ban nghiệp vụ có tác dụng công tácthi đua khen ttận hưởng của Liên đoàn Lao cồn thức giấc, thành phố; Công đoàn ngànhTrung ương cùng tương đương trực ở trong Tổng Liên đoàn là Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởngLiên đoàn Lao đụng cấp cho thức giấc, Công đoàn ngành Trung ương với tương đương trực thuộcTổng Liên đoàn bao gồm nhiệm vụ:

3.1. Tđắm đuối mưu, lời khuyên đến Ban Thườngvụ phát đụng những phong trào thi đua vào CNVCLĐ của ngành, địa phương;

3.2. Định kỳ Reviews hiệu quả phong tràothi đua cùng công tác làm việc khen thưởng; tđắm đuối mưu câu hỏi sơ kết, tổng kết công tác thiđua, khen thưởng; kiến nghị, lời khuyên những công ty trương, giải pháp tăng nhanh phongtrào thi đua yêu thương nước vào CNVCLĐ của ngành, địa phương theo hằng năm cùng từnggiai đoạn;

3.3. Tsay mê mưu cho Ban Thường vụ kiểmtra, đo lường những phong trào thi đuavới tiến hành các công ty trương, cơ chế lao lý về thi đua, khen thưởng trọn trongCNVCLĐ cùng của Công đoàn ngành, địa phương;

3.4. Tmê say mưu cho Ban Thường vụ quyết định Tặng thưởng danh hiệu thi đua vàvẻ ngoài khen thưởng theo thđộ ẩm quyền hoặc trình cấp cho bao gồm thđộ ẩm quyền khen ttận hưởng.

Cmùi hương VI

THẨM QUYỀNQUYẾT ĐỊNH THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Mục 1. THẨMQUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Điều 36. Thẩmquyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ủy quyềnmang đến Thường trực Đoàn Chủ tịch đưa ra quyết định khen thưởng những thương hiệu thi đua vàvẻ ngoài khen thưởng sau:

1. Kỷ niệm cmùi hương "Vì sự nghiệp kiến thiết tổ chức Côngđoàn";

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của TổngLiên đoàn”;

3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua TổngLiên đoàn”;

4. Bằng khen của Tổng Liên đoàn;

5. Bằng Lao cồn sáng tạo của TổngLiên đoàn.

6. Danh hiệu “Tập thể lao đụng xuất sắc”cho các ban, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực ở trong Tổng Liên đoàn.

7. “Trao Giải Nguyễn Đức Cảnh” củaTổng Liên đoàn;

8. “Giải thưởng Nguyễn Vnạp năng lượng Linh” củaTổng Liên đoàn.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ủy quyềnmang đến Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trungương, Công đoàn Tổng đơn vị trực ở trong Tổng Liên đoàn xét cùng ký quyết địnhthừa nhận danh hiệu “Tập thể Lao rượu cồn xuất sắc” cho những ban, đơn vị trực thuộccùng báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn.

Điều 37. Thẩmquyền của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngànhTrung ương

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao đụng thức giấc,thành phố; Công đoàn ngành Trung ương quyết định khen thưởng:

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Liênđoàn Lao rượu cồn tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương”.

2. Bằng khen của Liên đoàn Lao đụng thức giấc,thành phố; Công đoàn ngành Trung ương.

3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”,“Lao hễ tiên tiến”, “Tập thể lao cồn tiên tiến” mang lại bọn, cá nhân làm việc cơquan lại Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh giấc, thị thành, Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoànLao rượu cồn cấp cho thị xã, Công đoànngành cấp tỉnh giấc cùng tương đương; doanhnghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp ở trong Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh giấc, đô thị, Công đoànngành Trung ương thống trị trực tiếp.

4. Quyết định Tặng Ngay thưởng danh hiệu“Tập thể lao động xuất sắc” cho những ban, đơn vị chức năng trực trực thuộc Liên đoàn Lao động thức giấc,thành thị, Công đoàn ngành Trung ương theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liênđoàn Lao động toàn quốc.

Điều 38. Thẩmquyền của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng đơn vị trực ở trong Tổng Liên đoàn

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công tytrực thuộc Tổng Liên đoàn đưa ra quyết định tặng thưởng:

1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao đụng tiên tiến”,“Lao đụng tiên tiến” với Giấy khen.

2. Quyết định khuyến mãi thưởng danh hiệu“Tập thể lao hễ xuất sắc” cho những ban, đơn vị chức năng trực thuộc Công đoàn Tổng đơn vị theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao hễ VN.

Điều 39. Thẩmquyền của