Sách giáo khoa điện tử hoá học lớp 8

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Bộ Giáo Dục cùng Đào Tạo soạn.Sách gồm 6 chương:Chất – Nguim Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Tân oán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước và Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :

Bài 1. Mnghỉ ngơi đầu môn hóa học


Bạn đang xem: Sách giáo khoa điện tử hoá học lớp 8

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – Hóa học 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Nguyên ổn tử – Hóa học tập 8Bài 5. Ngulặng tố hóa học – Hóa học tập 8Bài 6. Đơn chất với phù hợp hóa học – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài rèn luyện 1 – Hóa học 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – Hóa học 8Bài 11. Bài rèn luyện 2Đề soát sổ 15 phút ít – Chương 1 – Hóa học tập 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự biến hóa chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành 3Bài 15. Định biện pháp bảo toàn cân nặng – Hóa học 8Bài 16. Pmùi hương trình chất hóa học – Hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề soát sổ 15 phút – Chương 2 – Hóa học 8Đề bình chọn 45 phút ít (1 tiết) – Cmùi hương 2 – Hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – Hóa học 8Bài 19. Chuyển thay đổi giữa cân nặng thể tích với lượng chấtBài đôi mươi. Tỉ kân hận của hóa học khíBài 21. Tính theo cách làm hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23. Bài rèn luyện 4Đề bình chọn 15 phút – Chương thơm 3 – Hóa học 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương thơm 3 – Hóa học tập 8Đề kiểm soát học kì 1 – Hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. Tính chất của oxiBài 25. Sự thoái hóa – Phản ứng hóa thích hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài rèn luyện 5 – Hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề soát sổ 15 phút – Chương 4 – Hóa học tập 8Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Cmùi hương 4 – Hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC


Xem thêm: Phân Biệt Các Loại Rau Cải Bó Xôi Có Phải Là Cải Ngọt, Phân Biệt Các Loại Rau Cải

Bài 31. Tính hóa học – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản ứng thoái hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thếBài 34. Bài rèn luyện 6 – Hóa học tập 8Bài 35. Bài thực hành thực tế 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học tập 8Bài 38. Bài rèn luyện 7Bài 39. Bài thực hành thực tế 6Đề soát sổ 15 phút – Chương 5 – Hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học tập 8


Xem thêm: Cách Mặc Quần Lót Nam Video 7 Lỗi Cơ Bản Mặc Quần Lót Nam Giới Không Tốt Cho Sức

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ tung của một hóa học nội địa – Hóa học tập 8Bài 42. Nồng độ dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44. Bài luyện tập 8 – Hóa học 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề đánh giá 15 phút ít – Chương thơm 6 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học tập 8Đề soát sổ học kì 2 – Hóa học 8

Chuyên mục: Tổng Hợp