SƠ ĐỒ TƯ DUY LỊCH SỬ 9

Hướng dẫn bí quyết vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 1. Hệ thống, nắm tắt Lý thuyết Lịch sử 9 Bài 1 bằng Sơ đồ tư duy tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy lịch sử 9

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 1

*

*

Lý thuyết Lịch sử 9 Bài 1

I. Liên Xô

1. Công cuộc khôi phục tởm tế sau chiến trỡ ràng (1945-1950)

*Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh

– Khó khăn:

+ Chịu hậu quả nặng nề vì chưng Chiến tnhãi thế giới thứ hai gây nên.

+ Các nước đế quốc vạc động “Chiến trỡ lạnh” vây hãm kinh tế, cô lập về chính trị… chống Liên Xô cùng những nước buôn bản hội chủ nghĩa.

– Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng với Nhà nước Xô Viết, dân chúng Liên Xô đã lao động quên bản thân để xây dựng lại đất nước.

=> Đảng cùng Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch khôi phục cùng phân phát triển gớm tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

*Thành tựu:

– Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng.

– Đến năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến ttinh ma.

– Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến ttinh ma.

– Đời sống dân chúng được cải thiện.

– Năm 1949, chế tạo thành công xuất sắc bom nguyên ổn tử.

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

– Hoàn cảnh lịch sử:

+ Luôn bị những nước tư bản phương Tây chống phá về ghê tế, chính trị, quân sự.

+ Phải chịu ngân sách lớn mang lại quốc chống, để bảo vệ bình yên với thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa buôn bản hội.

– Phương hướng chủ yếu của các kế hoạch lần thứ năm (1951 – 1955), lần thứ sáu (1956 – 1960) với kế hoạch 7 năm (1959 – 1965) là:

+ Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng – nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

+ Thực hiện rạm canh trong sản xuất nông nghiệp.

+ Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật.

+ Tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

– Những thành tựu cơ bản:

+ Kinh tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng sản phẩm thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). Giữa thập niên 70 chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.

+ Khoa học-kĩ thuật: Chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học-kĩ thuật thế giới, đặc biệt ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kỉ ngulặng chinch phục vũ trụ cùa loại người.

Xem thêm: Người Chết Có Biết Mình Chết Không? Sau Khi Chết Linh Hồn Đi Về Đâu

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên pđợi thành công vệ tinc nhân tạo lên khoảng ko vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên ổn chinch phục vũ trụ của loài người.Năm 1961, Liên Xô phóng bé tàu “Phương Đông” đưa bên du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng xung quanh Trái Đất.

+ Đối ngoại: Liên Xô thực hiện cơ chế đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ cuộc đấu tnhãi con chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự vày cho những dân tộc. Là nước buôn bản hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất sau Chiến toắt con thế giới thứ nhị, Liên Xô được xem như là thành trì của hoà bình thế giới cùng chỗ dựa của phương pháp mạng thế giới.

II. Đông Âu

(Sự ra đời của các nước dân chủ dân chúng Đông Âu)

– Hoàn cảnh lịch sử và quy trình ra đời của các nước dân chủ quần chúng Đông Âu: Những năm 1944-1945, lợi dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy nã kích quân đội phát xkhông nhiều Đức qua lãnh thổ Đông Âu, quần chúng. # cùng những lực lượng vũ trang những nước Đông Âu đã nổi dậy phối hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn vạc xít, giành thiết yếu quyền, thành lập những nước dân chủ dân chúng (từ cuối năm 1944 đến năm 1946).

Theo thỏa thuận của tía cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh:

– Liên Xô chiếm đóng quần thể vực phía đông nước Đức.

– Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng khu vực vực phía tây nước Đức.

– Hai đơn vị nước ở Đông Đức (thành lập 10-1949) cùng Tây Đức (thành lập 9-1949) chịu ảnh hưởng của hai cường quốc Mĩ và Liên Xô.

– Trong thời kì 1945-1949, những nước Đông Âu xong xuôi thắng lợi những nhiệm vụ của cuộc phương pháp mạng dân chủ quần chúng nhưng ngày nay thường gọi là phương pháp mạng dân tộc dân chủ:

+ Xây dựng bộ lắp thêm thiết yếu quyền dân chủ quần chúng.

+ Tiến hành cải biện pháp ruộng đất.

+ Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của chủ tư bàn.

+ Ban hành các quyền tự bởi dân chủ.

=> Lịch sử các nước Đông Âu đã lịch sự một trang mới.

III. Sự xuất hiện hệ thống xóm hội chủ nghĩa

– Những cơ sở để sinh ra sự hợp tác về chính trị với khiếp tế giữa Liên Xô và những nước buôn bản hội chủ nghĩa Đông Âu.

+ Đều vị Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin làm nền tảng tư tưởng.

+ Đều gồm mục tiêu xây dựng chủ nghĩa làng hội với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

– Với sự ra đời của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) năm 1949 với Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) đã xuất hiện hệ thống thôn hội chủ nghĩa.

– Hội đồng Tương trợ Kinch tế (SEV) ra đời nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lần nhau giữa các nước buôn bản hội chủ nghĩa cùng đánh dấu sự có mặt hệ thống buôn bản hội chủ nghĩa.

– Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va: là liên minc mang ý nghĩa chất chống thủ về quân sự và thiết yếu trị của các nước làng hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa làng hội, góp phần to lớn lớn vào việc duy trì nền chủ quyền, bình an của châu Âu và thế giới.