SƠ ĐỒ TƯ DUY VĂN 9

Chinc phục Chulặng đề thơ cùng truyện văn minh Ngữ vnạp năng lượng 9 bởi sơ đồ dùng tư duy.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy văn 9

Trọn bộ sơ đồ bốn duy môn ngữ văn uống lớp 9 học kỳ I cùng học kỳ II.

Mục: Ngữ Văn Ôn Thi Vào Lớp 10


1. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Ánh trăng (Nguyễn Duy)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Ánh

2. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Bài thơ về tè đội xe ko kính (Phạm Tiến Duật)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Bài thơ về tiểu đội xe ko kính (Phạm Tiến Duật)

3. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

4. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền tiến công cá (Huy Cận)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

5. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Săn Đệ Tử Trong Game Ngọc Rồng Online Mới Nhất

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Vnạp năng lượng Lớp 9:Mùa xuân nho bé dại (Tkhô nóng Hải)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Mùa xuân nho bé dại (Tkhô nóng Hải)

7. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Nói với bé (Y Phương)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Nói cùng với bé (Y Phương)

8. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Vnạp năng lượng Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

9. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

10. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Vnạp năng lượng Lớp 9:Chiếc lược nkê (Nguyễn Quang Sáng)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Vnạp năng lượng Lớp 9:Chiếc lược ncon gà (Nguyễn Quang Sáng)

11. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Vnạp năng lượng Lớp 9:Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn uống Lớp 9:Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

12. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Vnạp năng lượng Lớp 9: Làng (Kim Lân)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Làng (Kyên Lân)

13. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao sáng xa tít (Lê Minch Khuê)

*
Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)