THEO EM ANH ĐI VỀ

Theo em anh thì về Theo em anh thì trở về viếng thăm miền quê Nơi có một triền đê có mặt hàng tre ru Khi chiều về Ơi quê ta bánh ta bánh đúc Nơi thỏa thơm đồng xanh trái ngọt Nơi tuổi thơ ta trài qua đẹp mắt nhỏng giấc mơ Ơi quê ta dầu sương dãi nắng Phiên chợ nghèo lều mái tranh mãnh xiên Kìa dáng ai như dáng vẻ bà bầu dáng vẻ chị tôi Đưa nhau ta thì về Đưa nhau ta thì về nơi mẹ chuyển nôi Nơi sáo diều chơi vơi Với loại sông bên lsinh hoạt mặt bồi Bao nhiêu năm theo cái đời đua chen Phiêu bạt vùng phồn vinh mèo những vết bụi Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc tôi mơ Nước qua cầu thời hạn trôi mau Nơi bền vững lâu dài là địa điểm lắng sâu Thiếu quê nhà ta như về ta về đâu ? Ơi quê nhà ta bánh đa đúc Một chiều bưng dĩa cơm quê Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dầm ...

Bạn đang xem: Theo em anh đi về


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Kiến Trúc Việt Nam Qua Các Thời Kỳ, Kiến Trúc Việt Nam

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.