Violympic toán lớp 3 vòng 1 năm 2021

– Posted on September 28, 2021Posted in: Bồi dưỡng HSG cùng Luyện thi Violympic Toán thù lớp 3 trên mạng, Giải tân oán lớp 3 trên mạng, Violympic Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 Vòng một năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚPhường 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mnghỉ ngơi vòng 14/ 09/ 2021)

*
a/ Hai trăm linc bốn b/ Bốn trăm linh hai

c/ Hai trăm tứ mươi d/ Hai không bốn

Câu 3:

Số trên bao gồm biện pháp phát âm là:

*
a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linch lăm

Câu 4: Tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………

Câu 5: Tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………

Câu 6: 82 + 17 = ….

Bạn đang xem: Violympic toán lớp 3 vòng 1 năm 2021

Kết quả của phnghiền tính trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số phù hợp điền vào dấu hỏi chnóng là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo đầu tiên gồm 35kilogam gạo. Bao gạo thứ nhị gồm 29kilogam gạo. Hỏi cả nhì bao gạo gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhì bao tất cả ………kilogam gạo.

….

Câu 67: Một tua dây khá dài 7dm 5cm. Người ta cắt đi 25cm. Hỏi sợi dây còn lại nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

Trả lời: Sợi dây còn lại lâu năm …………cm

Câu 68: quý khách hàng Minc bao gồm 342 viên bi, Hùng có khá nhiều rộng Minch 13 viên bi. Hỏi cả đôi bạn có từng nào viên bi?

Trả lời: Cả đôi bạn tất cả ………viên bi.

Câu 69: quý khách hàng Minc có 242 viên bi, Hùng có không ít rộng Minch 15 viên bi. Hỏi cả hai bạn trẻ có từng nào viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn trẻ tất cả ………viên bi.

Câu 70: Học sinc lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi sản phẩm tất cả 4 học viên. Hỏi lớp 3A bao gồm từng nào học tập sinh?

a/ 32 học sinh b/ 36 học viên c/ 12 học sinh d/ 35 học tập sinh

Câu 71: Có 28 dòng cây bút chì màu, rước phân tách phần nhiều cho 4 đội. Hỏi mỗi nhóm nhận ra bao nhiêu loại bút chì màu?

a/ 6 mẫu b/ 7 cái c/ 20 dòng d/ 8 cái

Câu 72: Có 35 chiếc kẹo, phân tách phần đông mang lại 5 chúng ta. Hỏi từng chúng ta nhận thấy từng nào dòng kẹo?

a/ 7 cái b/ 6 loại c/ 30 loại d/ 5 cái

 Câu 73: Ân sở hữu kẹo hết 500 đồng, mua bánh không còn 200 đồng. Hỏi Ân đề nghị trả từng nào đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Câu 74: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4centimet × 10 + 6dm = …………m

Câu 75: Cửa hàng có toàn bộ 57l dầu. Cơ sở đã bán tốt 27l. Hỏi số lkhông nhiều dầu còn sót lại giả dụ đựng đầy vào những can các loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Câu 76: Trung tâm bao gồm toàn bộ 67l dầu. Thương hiệu đang bán tốt 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng phần nhiều vào các một số loại 5l thì được tất cả từng nào can?

Trả lời: …………..can.

Câu 77: Kho đầu tiên tất cả 434kilogam gạo, kho thứ nhị bao gồm 242kg gạo, kho máy bố có 205kg gạo. Hỏi cả ba kho gồm toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả bố kho bao gồm ………kg gạo.

Câu 78: Kho trước tiên có 368kg gạo, kho sản phẩm công nghệ hai tất cả 222kilogam gạo, kho thứ cha tất cả 205kg gạo. Hỏi cả tía kho gồm tất cả từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả cha kho có …………kg gạo.

Câu 119: Cho tam giác ABC tất cả độ lâu năm các cạnh là 14centimet, 1dm, 12centimet. Hỏi chu vi tam giác ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét?

a/ 26centimet b/ 35centimet c/ 27cm d/ 36cm

Câu 120: Người ta giảm một mhình ảnh vài nhiều năm 8m ra là 2 phần cân nhau. Lúc đó mỗi phần lâu năm ……..dm

Câu 121: Một con con gà gồm 2 mẫu chân. Hỏi 6 bé kê tất cả từng nào loại chân?

a/ 8 dòng b/ 16 dòng c/ 12 dòng d/ 14 cái

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

(ngày mnghỉ ngơi vòng 14/ 09/ 2021)

*

BÀI 3 – LEO DỐC

Câu 1: quý khách hàng hãy lựa chọn đáp án đúng: 4 × 6 = …..

a/ 24 b/ 10 c/ 27 d/ 21

Câu 2:

Số bên trên bao gồm cách đọc là:

a/ Hai trăm linc bốn b/ Bốn trăm linh hai

c/ Hai trăm bốn mươi d/ Hai không bốn

Câu 3:

Số bên trên gồm cách đọc là:

a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linch lăm

Câu 4: Tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………50 : 5 = 10

Điền 10

Câu 5: Tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………30 : 3 = 10

Điền 10

Câu 6: 82 + 17 = ….

Xem thêm: Tp Link Tl

Kết quả của phxay tính trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số phù hợp điền vào lốt hỏi chnóng là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo thứ nhất tất cả 35kg gạo. Bao gạo thiết bị hai tất cả 29kilogam gạo. Hỏi cả hai bao gạo gồm từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhì bao gồm ………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả nhị bao gồm số gạo là: 35 + 29 = 64 (kg)

Điền 64

Câu 10: 25 : 5 = ? Số phù hợp điền vào lốt hỏi chấm là: ….

Điền 5

Câu 11: 5 × 1 = ? Số thích hợp điền vào vệt hỏi chnóng là: ….

a/ 7 b/ 5 c/ 6 d/ 15

Câu 67: Một sợi dây rất dài 7dm 5centimet. Người ta cắt đi 25centimet. Hỏi gai dây sót lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: Sợi dây còn sót lại nhiều năm …………cm

Hướng dẫn

Đổi: 7dm 5centimet = 75centimet.

Sợi dây sót lại số xăng-ti-mét là: 75 – 25 = 50 (cm)

Điền 50

Câu 68: Bạn Minc tất cả 342 viên bi, Hùng có không ít rộng Minh 13 viên bi. Hỏi cả đôi bạn gồm từng nào viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn trẻ bao gồm ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng bao gồm số viên bi là: 342 + 13 = 355 (viên)

Cả đôi bạn trẻ tất cả số viên bi là: 342 + 355 = 697 (viên)

Điền 697

Câu 69: Quý Khách Minc gồm 242 viên bi, Hùng có không ít rộng Minch 15 viên bi. Hỏi cả cặp đôi gồm bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi bạn trẻ gồm ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng tất cả số viên bi là: 242 + 15 = 257 (viên)

Cả hai bạn trẻ bao gồm số viên bi là: 242 + 257 = 499 (viên)

Điền 499

Câu 70: Học sinc lớp 3A xếp thành 8 hàng, từng hàng tất cả 4 học viên. Hỏi lớp 3A có từng nào học tập sinh?

a/ 32 học tập sinh b/ 36 học sinh c/ 12 học sinh d/ 35 học sinh

Hướng dẫn

Lớp 3A tất cả số học viên là: 4 × 8 = 32 (học sinh)

Câu 71: Có 28 dòng bút chì color, lấy chia những cho 4 nhóm. Hỏi từng đội nhận được từng nào cái cây viết chì màu?

a/ 6 dòng b/ 7 mẫu c/ đôi mươi cái d/ 8 cái

Hướng dẫn

Mỗi team nhận được số bút chì màu sắc là: 28 : 4 = 7 (cái)

Câu 72: Có 35 dòng kẹo, phân chia hầu hết cho 5 các bạn. Hỏi từng các bạn nhận thấy từng nào dòng kẹo?

a/ 7 loại b/ 6 mẫu c/ 30 loại d/ 5 cái

Hướng dẫn

Mỗi bạn nhân được số chiếc kẹo là: 35 : 5 = 7 (cái)

 Câu 73: Ân thiết lập kẹo không còn 500 đồng, mua bánh không còn 200 đồng. Hỏi Ân nên trả từng nào đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Hướng dẫn

Số chi phí An cần trả là: 500 + 200 = 700 (đồng)

Câu 74: quý khách hàng hãy điền số thích hợp vào nơi chấm:

4centimet × 10 + 6dm = …………m

40cm + 6dm = 4dm + 6dm = 10dm = 1m

Điền 1

Câu 75: Trung tâm gồm tất cả 57l dầu. Cửa hàng vẫn bán được 27l. Hỏi số lít dầu sót lại trường hợp đựng đầy vào các can nhiều loại 5l thì được tất cả từng nào can?

Trả lời: ………..can.

Hướng dẫn

Thương hiệu còn sót lại số dầu là: 57 – 27 = 30 (lít)

Số dầu còn sót lại đựng được vào số can 5l là: 30 : 5 = 6 (can)

Điền 6

Câu 76: Thương hiệu có tất cả 67l dầu. Thương hiệu vẫn bán tốt 27l. Hỏi số lkhông nhiều dầu còn lại giả dụ đựng gần như vào các một số loại 5l thì được toàn bộ từng nào can?

Trả lời: …………..can.

Hướng dẫn

Thương hiệu còn sót lại số dầu là: 67 – 27 = 40 (lít)

Số dầu còn sót lại đựng được vào số can 5l là: 40 : 5 = 8 (can)

Điền 8

Câu 77: Kho đầu tiên bao gồm 434kilogam gạo, kho lắp thêm hai gồm 242kg gạo, kho sản phẩm công nghệ tía tất cả 205kilogam gạo. Hỏi cả cha kho gồm tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả tía kho có ………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả cha kho có số ki-lô-gam gạo là: 434 + 242 + 205 = 881 (kg)

Điền 881

Câu 78: Kho đầu tiên có 368kilogam gạo, kho sản phẩm công nghệ nhị bao gồm 222kg gạo, kho máy cha có 205kilogam gạo. Hỏi cả cha kho bao gồm toàn bộ từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả ba kho gồm …………kilogam gạo.

Hướng dẫn

Cả tía kho gồm số ki-lô-gam gạo là: 368 + 222 + 205 = 795 (kg)

Điền 795