THIẾU LÂM NAM PHÁI TẬP 30

Thiếu Lâm Nam Phái - Thiếu Lâm Nam Phái <48 Tập>

Hành Động, Phyên ổn Bộ, Phim HD, Phyên ổn Mới 2012, Phyên Truyền Hình, Tmáu Minc, Trung Quốc, Võ Thuật

Bạn đang xem: Thiếu lâm nam phái tập 30

*

Bối đoạn phim ""Thiếu Lâm Nam Phái"" được đặt vào trận chiến trỡ với Oa quốc thời Gia Tĩnh từ năm sản phẩm công nghệ 29. Trong trận đánh cùng với giặc Oa, bố tín đồ nam nhi của vị tổng tiêu đầu chạm chán nàn. Người anh cả Triển Tường và fan em sản phẩm công nghệ ba Triển Hạo được tăng binc chùa Nam Thiếu Lâm cứu thoát, còn bạn bé thiết bị Triển Bằng bị thủ lĩnh của giặc Oa là Tam Chi Đồ Điền bắt rồi nhấn làm nhỏ nuôi.
Triển Tường từ bé dại vẫn rèn luyện kiếm pháp, dẫu vậy do bị ám ảnh vì thừa khứ đọng đau tmùi hương yêu cầu sợ hãi chiến tranh, chán ghét tập võ chính vì như vậy lén lút ít ra khỏi ca tòng, mang có tác dụng người câm trôi dạt mọi địa điểm. Tam Chi Đồ Điền đổi tên Triển Bằng thành Tam Chi Loạn Bộ rồi truyền dạy đao pháp đến Triển Bằng. Triển Bằng mau cngóng biến đổi người dân có võ công rất phàm trong giới giang hồ. Hình ảnh tận hưởng từ Đồ Điền, Triển Bằng biến một bạn khát tiết hung hãn gian ác, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng ra tay giết mổ chết Đồ Điền để tranh nhau vị trí của cha nuôi. Triển Hạo được võ tăng Nam Thiếu Lâm tận trọng tâm chỉ dạy. Triển Hạo tchúng ta giới, pháp danh là Thích Khứ đọng Chấp. Ba bằng hữu mỗi cá nhân một ngã với đầy đủ chí hướng khác nhau tuy thế một đợt tiếp nhữa thuộc bị cuốn nắn vào trong 1 cuộc chiến quyết liệt.

Xem thêm: Giá Vé Vui Chơi Vòng Quay Mặt Trời Đà Nẵng, Vòng Quay Sun Wheel Tại Asia Park
Tập 1;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-1,RPzH/28784|Tập 2;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-2,RPz4/28784|Tập 3;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-3,RPh1/28784|Tập 4;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-4,RPh3/28784|Tập 5;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-5,RPh5/28784|Tập 6;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-6,RPha/28784|Tập 7;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-7,RPO_/28784|Tập 8;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-8,RPOD/28784|Tập 9;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-9,RPO1/28784|Tập 10;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-10,RPO3/28784|Tập 11;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-11,RPOj/28784|Tập 12;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-12,RPOE/28784|Tập 13;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-13,RPOG/28784|Tập 14;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-14,RPOp/28784|Tập 15;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-15,RPOX/28784|Tập 16;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-16,RPOU/28784|Tập 17;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-17,RPOq/28784|Tập 18;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-18,RP2W/28784|Tập 19;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-19,RP2k/28784|Tập 20;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-trăng tròn,RPRD/28784|Tập 21;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-21,RPRe/28784|Tập 22;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-22,RPRV/28784|Tập 23;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-23,RPez/28784|Tập 24;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-24,RPe9/28784|Tập 25;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-25,RPeT/28784|Tập 26;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-26,RPeS/28784|Tập 27;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-27,RPVW/28784|Tập 28;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-28,RPVB/28784|Tập 29;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-29,RPVA/28784|Tập 30;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-30,RPVu/28784|Tập 31;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-31,RP1e/28784|Tập 32;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-32,RP1g/28784|Tập 33;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-33,RP1L/28784|Tập 34;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-34,RP19/28784|Tập 35;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-35,RP1a/28784|Tập 36;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-36,RP15/28784|Tập 37;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-37,RP1t/28784|Tập 38;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-38,RP1X/28784|Tập 39;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-39,RP1n/28784|Tập 40;http://phyên.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-40,RP1U/28784|Tập 41;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-41,RP1w/28784|Tập 42;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-42,RP1o/28784|Tập 43;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-43,RP1c/28784|Tập 44;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-44,RP1v/28784|Tập 45;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-45,RP1l/28784|Tập 46;http://phlặng.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-46,RP1r/28784|Tập 47;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-47,RP1x/28784|Tập 48;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-48,RP1k/28784|