TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn là 1 trong những đấng lịch sử hào hùng vào cõi Ta Bà, kế bên mấy ngàn năm, hình hình họa ngài vẫn ngấm sâu địa điểm cam kết ức của nhơn loại, bởi truyện cam kết cùng di tích, nhứt là đường nét đá quý rực rỡ vào Tam Tạng. Ðức Từ Prúc A Di Ðà Phật cũng là một trong đấng hoàn toàn lịch sử của nhân loại Cực Lạc, trên vài ba mươi vắt kỷ, hồng danh mãi vang lên khu vực miệng, nơi tâm của tất cả, y cứ địa điểm kim ngôn của đức Bổn Sư, đấng chơn thật ngữ. Ðức Bổn Sư trước lúc hiện tại thân thành đạo vô thượng sống cội Bồ Ðề, nhằm rồi trnghỉ ngơi nên vị Giáo Chủ cao quý của cõi Ta Bà, ngài là Thiện tại Huệ Bồ Tát dưng hoa trải tóc cúng nhịn nhường Phật Nhiên Ðăng và là Hộ Minch Bồ Tát ngự sống cung ttách Ðâu Suất v.v... Ðức Từ Phú cũng như vậy, trước khi viên kết quả đó Chánh Giác giữ lại ngôi Pháp Vương làm việc Cực Lạc trái đất, ngài cũng có nrộng địa của ngài: Vua Vô Tránh Niệm thời kỳ Phật Bảo Tạng, Vương Tử Thắng Công Ðức vào pháp hội của Phật Bảo Công Ðức, Bồ Tát Sa Di đàn ông của đức Ðại Thông Trí Thắng Phật, v.v... Trước Khi khám phá mang lại thân với cõi bây giờ của đức Từ Phụ, ta nên cần rõ nrộng địa của ngài, để hiểu được hiệu quả vô thượng phía trên vớ do khu vực nhơn thù thắng thusinh hoạt trước đây.

Bạn đang xem: Tiền thân đức phật a di đà


*


Đức Phật A-Di-Đà là 1 vị giáo chủ mặt cõi Lạc bang, oai vệ đức ko cùng thệ nguyện rất to lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ bọn chúng sinh thoát ra khỏi Ta Bà đem đến Tịnh độ. Trong kinh Bi Hoa nói rằng: “Về khoảng tầm hằng sa kiếp trước, bao gồm một đại kiếp Gọi là Thiện nay Trì”. khi ấy tại cõi San-đề-lam, tất cả vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả bốn xđọng thiên hạ: một là Đông Thắng Thần Châu, nhị là Nam Thiệm Sở Châu, ba là Tây Ngưu Hóa Châu, với tứ là Bắc Cu Lô Châu; tiếng nhơn hiền đồn dậy tư pmùi hương đức từ bỏ thiện nay đượm nhuần khắp xứ; buộc phải không còn thảy quần chúng ai nấy cũng sẵn lòng ái kính.
Vua ấy có khá nhiều bạn bé và gồm một vị Đại thần, thương hiệu là Bảo Hải, con mẫu Phạm chí, cực kỳ am hiểu về câu hỏi coi thiên văn uống.
Ông Bảo Hải lại có một tín đồ nam nhi tướng tốt quái đản, từ bỏ bên dưới chân lên tới bên trên đầu đều phải có cha mươi nhị tướng tốt.
khi con ông bắt đầu sanh ra, thì gồm các mặt hàng khách tôn quí lấy nhiều vật dụng lễ đồ vật cho dâng cho, nhân vậy mà viết tên là Bảo Tạng.
Lúc khôn Khủng, thì Bảo Tạng coi biết bài toán đời là buồn bã thân mạng lại vô hay, tự nhiên và thoải mái sanh lòng chán chường, quăng quật cuộc vinh hoa, lập tức xuất gia tu hành, chẳng đặng bao thọ nhưng mà vẫn thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Nlỗi Lai, đầy đủ những đạo pháp nhiệm mầu, thần thông to lớn. Lúc thành Phật rồi, thì Ngài dạo bước mọi các khu vực mà hóa độ chúng sanh; có rất nhiều mặt hàng môn đồ đã triệu chứng đặng quả Thanh vnạp năng lượng, Dulặng giác và Bồ tát, đề nghị dân chúng ai nấy cũng sẵn lòng hoan nghinh.
Có một bữa tê, vua Vô Tránh Niệm nghe Phật Bảo Tạng thuộc đại bọn chúng đến giảng đạo trên sân vườn Diêm phù, ngay sát bên thành, thì từ bỏ suy nghĩ rằng: “ Nay ta mong mang lại khu vực Phật, đặng coi coi giảng đạo lý gì mà lại trần thế tín ngưỡng đông như thế !”
Nghĩ như thế rồi, vua thuộc các vị vương tử, đại thần và quyến ở trong bèn đến vườn cửa Diêm phù lễ Phật vừa xong xuôi, tức tốc đi chung quanh bố vòng, rồi ngồi mặt ngài mà nghe pháp.
Vua Vô Tránh Niệm xem thấy Đức Bảo Tạng Như Lai khoanh chân ngồi trên bảo tọa tất cả hình con sư tử, cực kỳ bực trang nghiêm, đủ tướng mạo tốt rất đẹp, phổ biến xung quanh thân Ngài tất cả ánh lịch sự những dung nhan chói lòa.
Còn vào pháp hội thì thấy: như thế nào là những người sẽ xuất gia có tác dụng đồ đệ của Phật cạo tóc đắp y, làm sao là những sản phẩm vương tử đại thần mặc thiết bị anh lạc, như thế nào là cung nga mỹ thiếu phụ dung mạo giỏi xinc, làm sao là sĩ, nông, công, thương, áo xiêm chỉnh đốn, kẻ thì chấp tay ngồi tĩnh mịch, tín đồ thì quỳ gối thưa hỏi, coi cỗ ai nấy cũng chuyên ngó Phật mà nghe pháp cả.
Vua Vô Tránh Niệm quan tiền tiếp giáp mọi đủ phần lớn lẽ, bèn nhắm nhìn thân mình, rồi quay trở lại ngó Phật, đôi mắt sững không nháy, lòng thiệt hoan nghinch, dòng trung ương niệm tín ngưỡng thoải mái và tự nhiên phạt lộ, tức thì đảnh lễ Ngài với đi bao bọc ba vòng, rồi cũng ngồi xuống một bên Ngài nhưng siêng nghe lời giảng dạy.
Vua nghe Đức Bảo Tạng Nhỏng Lai diễn đủ các pháp, thì lòng vẫn mngơi nghỉ thông, căn thân tkhô nóng tịnh, rõ đường giải khổ, biết sự làm lành, ngay thức thì quì xuống chấp tay mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Nay tôi mong muốn chọn đủ những món ăn uống: áo chnạp năng lượng, mền nệm cùng thuốc thang, đặng dưng cúng mang đến ngài cùng đại bọn chúng luôn trọn bố tháng ở chỗ này mà lại giảng đạo. Xin ngài trường đoản cú bi lụy hấp thụ “.
Vua Vô Tránh Niệm thấy Phật nhận lời, ngay tức khắc trsinh hoạt về truyền lệnh sắm sửa đủ những lễ, cứ đúng buổi nhưng mà dưng cúng không còn trễ tràng.
Vua lại lý giải các vị vương vãi tử, đại thần, quyến nằm trong và nhân dân rằng: ”Các ngươi bao gồm biết giỏi không? Nay trẫm vẫn mlàm việc lòng bố thí, kính thỉnh Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai với đại bọn chúng mang lại mà cúng nhường nhịn trọn tía mon. Những đồ báu trọng ngon đẹp mắt của trẫm thọ dụng xưa nay ni phần lớn lấy dâng cúng tất cả. Các ngươi cũng yêu cầu thể theo ý trẫm xả bớt huyễn tài nhưng cúng Phật Tăng đặng cầu phước báo “.
Cả thảy các vâng lời vua khuyên, tận tình mua sửa lễ đồ vật nhưng dưng cúng Phật. Có một hôm, quan Đại thần Bảo Hải, là phụ thân Đức Bảo Tạng Như Lai, nằm nằm mê thấy vua Vô Tránh Niệm làm sự bố thí thì Khủng, mà câu hỏi cầu phước báo thì bé dại. Sự ước ao của vua còn trực thuộc về phước hữu lậu trong ôm đồm nhân thiên, chưa thoát thoát ra khỏi luân hồi sinh tử.
Vậy đề nghị quan Đại thần chẳng đặng vui lòng, vì ý của ông ý muốn làm sao để cho vua phân phát vai trung phong cầu quả Bồ đề, tu thành Phật đạo nhưng cứu giúp vớt đều loài bọn chúng sanh, chớ không thích mang lại vua cầu phước báo nhỏ tuổi nhen nlỗi mặt hàng đái dân vậy.
Quan Đại thần suy xét điều đó, bèn mang đến địa điểm Phật Bảo Tạng Như Lai tỏ điềm nằm mơ ấy, với tâu cùng với vua Vô Tránh Niệm rằng: “Muôn tâu Đại vương vãi ! Xin Để ý đến đến sự việc này. Về sự sanh tử luân hồi buộc phải vứt thân này mang lốt khác, bắt buộc cạnh tranh đặng thân tín đồ. Nay Đại vương vãi sẽ cảm rước phước báo làm cho đặng vương thân, thiệt là quí báu biết nhịn nhường làm sao ! Các Đức Phật tùy cơ duim của chúng sinh cảm triệu nhưng mà ứng hiện nay thành lập và hoạt động, cũng như bông ưu đàm ứng thời nhưng nsống ; thiệt là không nhiều gồm ! Nay Đại vương vãi gặp Phật xuất vắt, thì phần hân hạnh biết bao ! Dứt trừ lòng dục vọng, làm cho phần đông sự phước duim, cũng chính là vấn đề cạnh tranh cơ mà Đại vương vãi làm cho đặng điều đó, thiệt là không nhiều người tị nạnh đặng !
Xin Đại vương vãi sản phẩm lỗi cho dại dột thần hỏi lời này: Ngày ni Đại vương cúng nhường Phật Tăng, cần sử dụng phước duyên ổn này mà nguyện cầu phần đông việc chi, xin đến dở hơi thần rõ.
Nếu Đại vương vãi mong cầu sinh về cõi Ttách cơ mà làm cho một vị Thiên tử tận hưởng sự phước thọ hay như là muốn cầu sinh về cõi Nhân gian có tác dụng vua Chuyển Luân, thống lãnh bốn châu thế gian nhỏng thời nay vậy, thì cũng còn nghỉ ngơi vào khổ hải, chớ không thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.
Thưa Đại vương vãi ! Hai sự phước báo tôi đã trần tấu này đều là tướng tá vô định, gần như là sự việc vô thường, thí như cơn gió thổi, nhịn nhường tợ đám mây rã, có chắc chắn vĩnh viễn đưa ra đâu mà cần cầu nguyện !
Nếu sanh về cõi Ttách, khi hưởng trọn sự hoan lạc mà lại bao gồm tạo thành thâm hiểm, thì cũng yêu cầu đọa vào Địa ngục tù, đặng chịu khổ. Còn như sinh về cõi Nhân gian, thì lại Chịu đựng rất nhiều sự khổ não phần thì ân oán rán chạm chán gỡ, phần thì ân ái chia lìa dòng khổ trạng ấy chẳng thể nói xiết.
Vì Đại vương vãi nhờ nhân dulặng tu phước đời trước, nên mới hưởng trọn đặng sự tôn vinh như vọc. Nếu ni Đại vương vãi giữ gìn giới hình thức, thì đang đặng phước báo lớn hơn nữa. Còn nlỗi tu học chánh pháp, thì vẫn thành ctận hưởng trí.
Vậy xin Đại vương cần phạt trung tâm cầu đạo vô thượng Bồ đề, chớ đừng nguyện cầu đều Việc phước nhỏ dại nhen nhỏng hạng người hay cơ vậy.
Vua Vô Tránh Niệm nghe quan Đại thần Bảo Hải khuim thỉnh như vậy, thì tâm lượng tự nhiên mở rộng, tức thì đáp rằng: “ Trẫm mong muốn trải mọi trong đường sinh tử. có tác dụng sự cha thí , trì giới, hầu nghe rất nhiều pháp nhiệm mầu, tu hạnh Bồ tát và cứu vớt vớt bọn chúng sinh ; vày nhân duyên ấy mà phát trung khu Bồ Đề “.
Đại thần Bảo Hải lại nói rằng: “ Bồ đề là 1 trong đạo cực kỳ trong sáng sáng suốt, khôn xiết ngay thẳng chính đáng cực kỳ trang nghiêm xuất sắc đẹp nhất, rất rộng phệ cao sâu, khắp cả lỗi ko, quấn cả sa giới khôn xiết bao gồm oai thần mãnh lực.
Vả lại đạo Bồ đề là hạnh tía thí, sẽ đặng phong lưu ; là hạnh trì giới, đã đặng thanh khô tịnh ; là hạnh nhẫn nhục, vẫn đặng vô bửa ; là hạnh tinch tấn, đang đặng bất thoái ; là hạnh tnhân hậu định, đã vắng lặng ; là hạnh bát nhã, sẽ đặng tốt nhất.
Tu được điều này mới cho khu vực An lạc cùng new triệu chứng đặng quả Niết bàn. Vậy xin Đại vương bắt buộc phát vai trung phong mà lại cầu đạo ấy.
Vua Vô Tránh Niêm đáp rằng: “ Này kkhô hanh ! Đương thời kỳ trung kiếp, mọi cá nhân sinh sống lâu chỉ gồm tám vạn tuổi nhưng mà thôi ! Nay Đức Bảo Tạng Như Lai ứng hiện nay ra đời nhưng mà giáo hoá chúng sanh, hoặc tất cả kẻ chứng pháp Tam muội, hoặc tất cả bạn đặng bực Bồ tát, hoặc đặng thọ ký làm Phật, hoặc đặng quả báo chỗ cõi Nhân thiên. Trong sản phẩm bọn chúng sanh có một fan như thế nào không tdragon căn uống lành cơ mà Đức Nlỗi Lai chẳng nói pháp đoạn khổ. Tuy Ngài là phước điền của chúng sanh, tuy vậy những người không có căn uống lành thì Ngài ko hoàn toàn có thể hóa độ cho hoàn thành đặng đầy đủ sự hại não “.
Nay Trẫm phạt Bồ đề vai trung phong, tu Bồ tát hạnh, học đạo Đại thừa, triệu chứng pháp môn rất mầu nhiệm, chuyên làm cho Phật sự cơ mà giáo hóa bọn chúng sanh. Trẫm ao ước cầu thế nào cho Khi thành đạo Bồ đề thì Thế giới đặng chỉnh tề tkhô hanh tịnh chúng sanh không còn tồn tại một chút khổ gì. Nếu đặng như vậy thì trẫm đang bệnh đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Vua Vô Tránh Niệm nói như thế rồi, bèn đi cùng với quan lại Đại thần Bảo Hải mang lại khu vực Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai, thấy ngài đương nhập định. Lại dùng phép thần thông đổi khác và pđợi hào quang đãng hữu hiệu, hiện tại cả mười pmùi hương thế giới của Clỗi Phật ra trước khía cạnh cho việc đó hội xem: hoặc gồm cõi Phật đã Niết bàn rồi, hoặc có cõi Phật đương Niết bàn, hoặc bao gồm cõi những vị Bồ tát mới ngồi vị trí đạo tràng dưới cây Bồ đề, đương hàng phục chúng ma hoặc gồm cõi Phật mới thành đạo với bắt đầu nói Pháp, hoặc bao gồm cõi Phật thành đạo đã thọ, đương còn nói pháp, hoặc có thế giới toàn là các bực Bồ tát, hoặc có thế giới toàn là các sản phẩm Tkhô hanh văn uống và Duyên ổn giác, hoặc gồm trái đất không tồn tại Phật, Bồ tát, Thanh văn cùng Duyên ổn giác chi hết, hoặc tất cả nhân loại đầy đủ năm món ác trược, hoặc tất cả thế giới đầy đủ các đồ vật chỉnh tề, hoặc bao gồm trái đất hèn kém dơ dơ, hoặc gồm thế giới giỏi rất đẹp lạ lùng, hoặc có nhân loại cơ mà quần chúng. # sinh sống thọ cực kì, hoặc gồm quả đât mà quần chúng tbọn họ mạng nđính thêm ngủi, hoặc có trái đất thường hay bị tai nạn ngoài ý muốn tbỏ hỏa, hoặc tất cả nhân loại hằng bị tai nạn đáng tiếc gió bão, hoặc bao gồm nhân loại ngay sát chiến thắng, hoặc bao gồm quả đât sẽ thành tựu rồi. Đại thần Bảo Hải thấy vậy, bèn tâu cùng với vua Vô Tránh Niệm rằng: “Nay Đại vương dựa vào sức oai phong thần của Đứ đọng Nlỗi Lai nhưng đặng thấy những nhân loại ; vậy Đại vương vãi phạt Bồ đề trung khu hy vọng cầu mang thế giới nào”.
Vua chấp tay mà thưa với Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Chẳng biết những vị Bồ tát tu hạnh gì nhưng được đặng cõi Phật giỏi đẹp trang nghiêm, tu nghiệp gì mà lại được đặng thế giới xấu xí ác trược, bởi nghiệp gì mà đặng tchúng ta mạng lâu hơn, chế tạo nghiệp gì mà lại số mạng ngắn thêm ngủi ? Xin ngài chỉ dạy đến tôi biết nhưng tu học “.
Đức Bảo Tạng Nhỏng Lai nói rằng: “Vì do những vị Bồ tát có sức thệ nguyện, ý muốn sinh sống cõi trái đất thanh hao tịnh, không tồn tại các điềkhối u ác trược, nên sau khi thành đạo được về ngơi nghỉ cõi cực kỳ chỉnh tề. Còn những vị Bồ tát làm sao bởi sức thệ nguyện, mong mỏi ngơi nghỉ cõi quả đât ngũ trược đầy đủ sự pnhân hậu não, đề nghị sau khoản thời gian thành đạo về nghỉ ngơi cõi ngũ trược phiền khô não ấy “.
Vua Vô Tránh Niệm lễ Phật rồi lui trsinh sống về vào cung, 1 mình ngồi lặng lìm cơ mà xem xét tới việc thệ nguyện của mình, mong muốn cầu mang lại đặng cõi cực kì giỏi đẹp nhất, đặng tiếp dẫn chúng sanh.
Suy nghĩ về rồi vua bèn quay trở về lễ Phật mà lại thưa rằng ; “Bạch Đức Thế Tô ! Vì tôi mong bệnh đạo Bồ đề, cần đem công đức cúng nhịn nhường Ngài và đại bọn chúng trong cha mon cơ mà cầu đặng cõi Phật khôn xiết tkhô giòn tịnh nghiêm túc.
1. Bạch Đức Thế Tôn ! Nay tôi nguyện trong tương lai Khi tôi thành Phật, làm thế nào đặng một Thế giới đầy đủ sự vui đẹp nhất, mẫu mã dân chúng trong cõi ấy toàn là sắc xoàn cùng không có phần đông mặt đường Địa ngục tù, Ngạ quỉ với Súc sanh xen sinh sống chung lộn. Hết thảy chúng sanh chỗ cõi ấy chẳng lúc nào còn nên thoái chuyển mà đọa vào trong bố con đường dữ kia nữa, và bạn nào thì cũng đủ sáu phxay thần thông cùng cnạp năng lượng thân giỏi đẹp mắt.

Xem thêm: Sự Thật Về Thuế Nhập Khẩu Xe Máy 150Cc, Thủ Tục Nhập Khẩu Xe Moto Phân Khối Lớn Năm 2020


2. Tôi nguyện tất cả chúng sinh được về cõi ấy, phần đa thành đàn ông tươi tốt hết sức, không còn tbọn họ báo sắc thân đàn bà cùng cũng chẳng còn có thương hiệu của người đàn bà nữa. Hết thảy bọn chúng sanh, lúc được về đó, thần thức đầu tnhì vào bông sen, dịp bông nsinh hoạt ra thì căn uống thân xinh tốt, tchúng ta mạng lâu dài hơn, ko nói xiết đặng.
3. Tôi nguyện cõi ấy đặng nghiêm túc, cảnh vật dụng thậtt xinh đẹp, không tồn tại hầu như sự lây truyền trược, hằng bao gồm hoa xuất sắc hương thơm mùi bay những phía.
4. Tôi nguyện cho cái đó sanh vào cõi ấy, ai nấy cũng số đông đặng tía mươi nhị tướng tốt, sáu phnghiền thần thông, vào tích tắc dạo bước mọi các cõi Phật vào mười phương, đặng cúng nhịn nhường và nghe pháp, rồi trsinh sống về cũng không trễ buổi ăn.
5. Tôi nguyện dân chúng vào cõi ấy đa số đặng hầu như sự tbọn họ dụng tự nhiên, đúng giờ đồng hồ ăn uống thì bao gồm đầy đủ các những món ngón đồ gia dụng lạ hiên ra trước mắt ; còn ý muốn bận đồ gì thì có áo xiêm giỏi rất đẹp hiển thị bên mình, không cần phải chọn sửa như trong cõi thế gian vậy.
6. Tôi vạc nguyện cầu đặng cõi Phật như thế, đặng trường đoản cú rày về sau, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp, thường xuyên tu hạnh Bồ tát, làm sự thảng hoặc nhưng mà tạo nên thành cõi Tịnh độ, cho thời kỳ hội chứng đạo thì ngồi bên dưới cây Bồ đề mà kết quả đó Chánh giác, pchờ hào quang quẻ soi các Thế giới cho những đức Phật phần lớn coi thấy, đặng khen ngợi danh hiệu của tớ.
7. Tôi phát nguyện cầu đặng cõi Phật những điều đó, đặng từ rày sau đây, đời đời kiếp kiếp, hay tu hạnh Bồ tát, làm sự hãn hữu nhưng sinh sản thành cõi Tịnh độ, cho thời kỳ triệu chứng đạo thì ngồi dưới cây Bồ đề nhưng kết quả này Chánh giác, phóng hào quang quẻ soi các Thế giới cho những đức Phật gần như coi thấy, đặng đánh giá cao thương hiệu của tớ.
8. Tôi nguyện Khi thành Phật rồi, số đông loài bọn chúng sanh sinh sống những Thế giới sẽ vạc Bồ đề trọng tâm, tu Bồ tát đạo, ao ước sanh về cõi tôi, thì đến khi mạng thông thường, tôi với môn đồ tôi đều hiện thân mang đến trước phương diện fan ấy đặng tiếp dẫn.
9. Tôi nguyện Lúc tôi nhập diệt, trải vô vàn kiếp trong tương lai những người dân chị em nhân nghỉ ngơi trong các thế giới nghe thương hiệu tôi nhưng mà chuyên lòng vui quí với phát Bồ đề tâm, cho đến lúc thành Phật cứ cảm báo đặng làm thân lũ ông hoài, chớ không lúc nào còn sở hữu mang thân đàn bà nữa.
10. Bạch Đức Thế Tôn ! Tôi nguyên đặng cõi Phật như vậy, bọn chúng sinh như vậy, phần lớn sự thanh tịnh nghiêm túc những điều đó, thì tôi bắt đầu Chịu đựng thành Phật.
Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai nghe vua vô Tránh Niệm nguyện mấy lời ấy rồi khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Đai vương vạc nguyện sâu Khủng, ước ao cõi tkhô giòn tịnh. Kia Đại Vương hãy nhìn qua hướng Tây, bí quyết trăm ndở người muôn ức cõi Phật, gồm một trái đất Gọi là Tôn Thiện Vô Cấu, giáo chủ cõi ấy hiệu là Tôn Âm Vương Như Lai, bây giờ đương bởi vì những bực Bồ tát mà lại đào tạo và giảng dạy pháp Đại thừa, giáo hóa các người thượng căn uống, chớ ko điển thuyết những pháp quyền tiểu”.
Trong cõi ấy cũng không tồn tại chúng sanh cnạp năng lượng trí Tđọc vượt cùng cũng không có một ngưòi nữ nhân. Nhưng y báo với chánh báo của Phật Tôn Âm Vương Nlỗi Lai thiệt tkhô hanh tịnh chỉnh tề, hết sức xứng hiệp với nơi cầu nguyện của Đại vương vãi đó! Vì Đại vương vãi tất cả thệ nguyện muôn cõi thanh khô tịnh, yêu cầu nay ta đổi hiệu Đại vương là Vô Lượng Tkhô hanh Tịnh.
Lúc Vô Lượng Tkhô giòn Tịnh mãn một trung kiếp, thì Đức Phật Tôn Âm Vương Như Lai nhập Niết bàn, chánh pháp lan truyền đặng mười trung kiếp. Đến Lúc khử rồi, trải qua sáu mươi trung kiếp, thì cõi Tôn Thiện Vô Cấu thay tên lại là: Di Lâu Quang Minh gồm đức Phật, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai, ứng hiện Thành lập và hoạt động nhưng mà hóa đạo chúng sinh. Sau lúc đức Phật ấy nhập Niết Bàn rồi, trải vô vàn hằng sa kiếp với vô lượng Phật khử độ, thì cõi Di lâu Quang Minch đỗi tên lại là: An Lạc. Đến thời kỳ Vô Lượng Tkhô nóng Tịnh triệu chứng trái về cõi đó mà thành Phật thì hiệu là: A Di Đà Nlỗi Lai sống thọ cực kì, tiếp dẫn vô lượng chúng sinh trong các nhân loại về kia, rồi giáo hóa mang đến thành Phật đạo tất cả.
Vua nghỉ ngơi vào pháp hội nghe Chỏng Phật đa số tbọn họ cam kết cũng tương tự lời Đức Phật Bảo Tạng vẫn nói bên trên kia, thì hết sức đỗi vui mắt, tức thì chấp tay đhình họa lễ, rồi ngồi nghe Phật Bảo Tạng tbọn họ ký cho các vị Bồ Tát không giống.
Từ kia sau đây, vua Vô Tránh Niệm mạng chung thọ sinh ra những đời không giống, kiếp nào thì cũng giữ lại lời bổn định nguyện, tu hành Bồ tát cứu độ chúng sanh, trải vô lượng kiếp quả mãn khu dã ngoại công viên hiện nay thành chánh giác, mang đến hiện nay đã mười đại kiếp rồi, ngài sống cõi Cực Lạc Thế Giới mặt Tây pmùi hương, đương huấn luyện và đào tạo các pháp Đại quá và hằng tiếp dẫn chúng sanh đem về cõi ấy.
Ðức Ðại Thông Trí Thắng Phật lúc còn ở ngôi Quốc Vương, tất cả 16 fan đàn ông. Lúc Quốc Vương vứt ntua tiến thưởng xuống tóc thành Phật, thời 16 vị Vương Tử đồng vào pháp hội xin xuống tóc có tác dụng Sa Di. Trải qua 1 thời gian tu học tập, 16 vị Sa Di triệu chứng ngộ diệu lý, các đặng thần thông trí huệ.
Sau Khi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến đại bọn chúng vào pháp hội, đức Ðại Thông Trí Thắng Phật tức khắc nhập tịnh thất trụ vào đại định.
Thời gian đức Phật ngồi tĩnh mịch nơi tịnh thất, 16 vị Bồ Tát Sa Di hầu hết thăng pháp tòa giảng rộng nghĩa lý khiếp Pháp Hoa mang lại đại chúng. Mỗi vị Bồ Tát Sa Di độ được sáu trăm tám mươi muôn ức mãng cầu bởi tha hằng hà sa tín đồ.
Mười sáu vị Sa Di đó bây giờ gần như sẽ thành Phật ca, đang ngự vào đạo tràng sinh hoạt mười phương quả đât. Vị Sa Di đồ vật 16 thành Phật nghỉ ngơi cõi Ta Bà hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và vị sản phẩm công nghệ 9 ngày nay thành Phật làm việc Cực Lạc trái đất, có nghĩa là đức Từ Phụ A Di Ðà Phật.
Về thusống vượt khđọng bao gồm ông Thái Tử thương hiệu là Bất Tư Nghì Thắng Công Ðức. Năm 16 tuổi, Thái Tử được nghe tởm “Pháp Bổn định Ðà La Ni” vị trí đức Phật Bảo Công Ðức Tinch Tú Kiếp Vương Nlỗi Lai.
Nghe kinh kết thúc Thái Tử tinch tấn tu tập trong bảy muôn năm, ko ngủ ngủ, cơ mà cũng không nằm, ko dựa. Nhờ sức dõng mãnh ấy, buộc phải lần lần Thái Tử được gặp mặt chín mươi ức trăm nghìn đức Phật. Bao nhiêu tởm pháp của chỏng Phật dạy dỗ truyền, Thái Tử rất nhiều rất có thể tchúng ta trì tu tập cả. Về sau Thái Tử xuống tóc có tác dụng Sa-môn, lại tu tập “Pháp Bổn Ðà La Ni” chín muôn năm với giảng truyền chánh pháp cho đa số bạn.
Tinc tấn tu hành với chịu khó giáo hóa, trong một đời hoằng pháp Thái Tử độ được tám mươi ức mãng cầu vì chưng tha fan phạt Bồ Ðề trọng điểm, trụ bực bất thối gửi. Thái Tử Thắng Công Ðức là chi phí thân của Ðức Từ Phú A Di Ðà Phật.
Một hôm nhơn thấy sắc đẹp của đức Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tươi đẹp sáng sủa rỡ khác hoàn toàn ngày thường xuyên, Tôn Giả A Nan bèn ra lễ Phật rồi bạch hỏi căn nguyên.
Ðức Bổn Sư tán thán lời bạch hỏi phía trên, công đức lớn hơn công đức cúng nhường nhịn vô lượng vị Thanh Văn kèm Duyên Giác, mà lại cũng to hơn công đức tía thí đến vô lượng mặt hàng chỏng Thiên, nhơn dân vậy súc trong vô số nhiều kiếp. Vì clỗi Thiên, nhơn dân nhẫn mang lại các loài ráng súc phần nhiều nhờ lời bạch hỏi này nhưng mà được đạo pháp giải thoát.
Rồi đức Bổn định Sư cho biết rằng, hôm nay ngài vẫn suy nghĩ cho bổn định sự, bổn nguyện và bổn định hạnh của Ðấng giáo nhà Cực Lạc quả đât, đức Phật A Di Ðà.
- Vô lượng vô số kiếp về trước, nhằm mục tiêu lúc đức Thế Tự Tại Vương Nlỗi Lai xuất rứa giáo hóa bọn chúng sinh, gồm một Quốc Vương nghe đức Phật thuyết phán lòng rất vui ưa thích, ngay tức thì vạc Bồ Ðề trọng điểm, tự vứt ntua đá quý xuống tóc làm cho Sa Môn hiệu là Pháp Tạng.
Sa Môn Pháp Tạng đến đhình họa lễ Phật Thế Tự Tại vương vãi, và sau khi tngày tiết tụng ca ngợi đức Phật, tín đồ nên cầu đức Phật truyền dạy công hạnh nghiêm túc Tịnh Ðộ nhiếp đáp thủ bọn chúng sinh, để tín đồ y theo tu hành.
Rõ biết Sa Môn là bực cao minh, chí nguyện sâu rộng lớn, đức Phật Thế Tự Tại Vương vày Sa Môn Pháp Tạng nhưng mà giảng nói y báo bên cạnh đó lại hiện tất cả ra cho thấy.
Khi nghe với được thấy y báo chánh báo trang nghiêm của những quốc độ dứt, Sa Môn Pháp Tạng phạt khởi trung ương nguyện thù thắng vô thượng. Rồi vào thời hạn năm kiếp, người suy gẫm lựa chọn rước công hạnh trang nghiêm tkhô hanh tịnh Phật độ (Bổn Sư nói với A Nan: “Thời kỳ ấy, đức Phật tbọn họ 10 kiếp”).
Khi tu tập kết thúc, Sa Môn Pháp Tạng mang đến đhình họa lễ đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, với cầu đức Phật chứng giám cho người thuật 48 điều đại nguyện nhưng bạn sẽ lập thệ quyết tiến hành để tiếp độ toàn bộ chúng sinh.
Lúc Pháp Tạng Bồ Tát đối đức Phật Thế Tự Tại Vương thuật 48 điều đại nguyện chấm dứt, thời mọi cõi khu đất gần như rung cồn, hoa báu mưa xuống bên trên bản thân fan, cùng thân hỏng không tự nhiên tiếng nhạc vang lừng: “Quyết cứng cáp vẫn thành Phật!”.
Sau kia trải qua vô lượng rất nhiều kiếp, Pháp Tạng Bồ Tát tu hành triển khai trọn vẹn những điều nguyện bên trên, với người đã thành Phật đến nay được mười kiếp hiệu là A Di Ðà, hiện đang ngự tngày tiết pháp trên Cực Lạc nhân loại, cách đây mười muôn ức cõi về phía Tây.

Tài liệu rước tự sách Đường Về Cực Lạc của HT Thích Trí Tịnh


Facebook Google Tweet
Danh mục tin tức
Phật Sự Phật Giáo & Đời Sống Phật giáo & Xã Hội Phật giáo và Tuổi ttốt Văn Học Phật Giáo Pháp môn niệm Phật