Tổ hợp chỉnh hợp xác suất
Bạn đang xem: Tổ hợp chỉnh hợp xác suất

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢPhường, TỔ HỢP

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

I. Hoán thù vị

1. Giai thừa

(n! = 1.2.3...n). Quy ước: (0! = 1)

(n! = left( n - 1 ight)!n)

(fracn!p! = left( p + 1 ight)left( p + 2 ight)....n) (cùng với (n > p))

(fracn!left( n - p ight)! = left( n - p + 1 ight)left( n - p + 2 ight)....n) (cùng với (n > p))

2.

Xem thêm: Những Cuốn Sách Về Kinh Doanh Hay Nhất Để Thành Công, Những Cuốn Sách Kinh Doanh Hay Nhất Mọi Thời ĐạiXem thêm: Top 10 Tranh Chữ Tâm Thư Pháp Đẹp Và Sâu Sắc, 50+ Tranh Thư Pháp Cực Đẹp

Hân oán vị (không lặp)

Một tập phù hợp bao gồm n thành phần (left( n ge 1 ight)). Mỗi cách sắp xếp n bộ phận này theo một thiết bị từ bỏ làm sao đó được Điện thoại tư vấn là 1 hoán thù vị của n bộ phận.

Số hân oán vị của n phần tử là (P_n = n!)

3. Hoán thù vị lặp

Cho k bộ phận không giống nhau (a_1;a_2;...;a_k) . Mỗi giải pháp bố trí n thành phần trong những số ấy tất cả n1 phần tử a1; n2 phần tử a2;…; nk bộ phận ak (left( n_1 + n_2 + ... + n_k = n ight)) theo một sản phẩm từ như thế nào đó được Điện thoại tư vấn là 1 hoán vị lặp cung cấp n với giao diện (left( n_1;n_2;...;n_k ight)) của k phần tử

Số các hoán thù vị lặp cấp n loại (left( n_1;n_2;;;;n_k ight)) của k thành phần là:

(P_nleft( n_1;n_2;...;n_k ight) = fracn!n_1!n_2!...n_k!)

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HƯỚNG DẪN GIẢI

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngayChuyên mục: Tổng Hợp