Trắc nghiệm giải tích 12 chương 1

Toán thù học THPT Luyện thi THPT đất nước Đề thi THPT quốc gia Đề thi với lời giải Đề chất vấn Giáo án toán Máy tính thu về Công thức tân oán học tập Chủ đề xem các nhất


Bạn đang xem: Trắc nghiệm giải tích 12 chương 1

*

Câu 3. Cho hàm số(y=fracx^44+x^3-4x+1.)Nhận xét nào dưới đây sai?

A. Hàm số bao gồm tập xác định là(mathbbR)

B. Hàm số đồng trở nên trên khoảng((1;+infty))

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng((-infty;1))

D. Hàm số đạt cực đại tại x = -2

Câu 4. Tìm m để hàm số(y=fracx--mx+1)đồng biến chuyển trên từng khoảng xác định của nó

A.(mgeq -1)

B. m > -1

C.(mgeq 1)

D. m > 1

Câu 5. Hàm số(y=sin^4x-cos^4x)tất cả đạo hàm là:

A.(y"=2sin2x)

B.(y"=2cos2x)

C.(y"=-2sin2x)

D.(y"=-2cos2x)

Câu 6. Tìm m để hàm số(y=x^3-3mx^2)nghịch biến bên trên khoảng tầm có độ nhiều năm bởi 2

A.(mle 1)

B.(m=pm 1)

C.(-2le mle 2)

D.(m=pm 2)

Câu 7. Tìm m để hàm số(y=x^3-3m^2x)đồng trở nên trên(mathbbR)

A.(mge 0)

B.(mle 0)

C. m (y=2x^3-3(3m-1)x^2+6(2m^2-m)x+3.)Tìm m nhằm hàm số nghịch biến trên đoạn gồm độ lâu năm bởi 4.

A. m = 5; m= 3

B. m = 5; m=3

C. m =5; m =-3

D. m = - 5; m = -3

Câu 9. Cho hàm số(y=-x^4+2x^2-3)tất cả vật dụng thị (C). Phương trình tiếp tuyến cùng với vật thị (C) trên điểm cực đại là:

A.(y=pm 1)

B. y = 0

C. y = - 2

D. y = -3

Câu 10. Khoảng đồng đổi mới của hàm số(y=-x^4+8x^2-1)là:

A.((-infty;-2))và (0;2)

B.((-infty;0))và (0;2)

C.((-infty;-2))và((2;+infty))

D.((-2;0))và((2;+infty))

Câu 11. Hàm số(y=fracx^2-3x+3x-2)đạt cực lớn tại:

A. x = 1

B. x = 2

C. x = 3

D.

Xem thêm: ‎ Truyện Tiếu Lâm Đặc Sắc - Kho Tàng Truyện Tiếu Lâm Việt Nam (Tái Bản)Xem thêm: Cách Dùng Nhiệt Kế Đo Nhiệt Độ Nước Pha Sữa Cho Bé Yêu, Nhiệt Kế Đo Nhiệt Độ Nước Giá Tốt Tháng 4, 2021

x = 0

Câu 12. Tìm m để hàm số(y=mx^3+3x^2+12x+2)đạt cực to trên x = 2

A. m = - 2

B. m = - 3

C. m = 0

D. m = - 1

Câu 13. Tìm m để hàm số(y=-x^3+3x^2+3mx-1)nghịch đổi thay bên trên khoảng((0;+infty))

A. m > 0

B.(mleq -1)

C.(mleq 1)

D.(mgeq 2)

Câu 14. Giá trị cực lớn của hàm số(y=x^3-3x+4)là:

A. 2

B. 1

C. 6

D. - 1

*

Câu 26. Đồ thị hàm số nào dưới đây có mặt đường tiệm cận ngang là y = - 2.

A.(y=2+frac1x)

B.(y=frac2xx-1)

C.(y=frac1-2xx+3)

D.(y=frac2xx^2+2)

Câu 27. Tìm m nhằm hàm số(y=sinx-mx)đồng vươn lên là trên(mathbbR)

A.(mgeq -1)

B.(mgeq 1)

C.(-1leq m leq 1)

D.(mleq -1)

Câu 28. Hàm số nào dưới đây đồng phát triển thành trên(mathbbR)

A.(y=frac2xx+1)

B.(y=x^4+2x^2-1)

C.(y=x^3-3x^2+3x-2)

D.(y=sinx-2x)

Câu 29. Khoảng đồng trở nên của hàm số(y=-x^3+3x^2-1)là:

A. (-1;3)

B. (0;2)

C. (-2;0)

D. (0;1)

Câu 30. Tập xác minh của hàm số(y=frac2x+3x^2-x-6)là:

A. (-2;3)

B.((-infty;-2)cup (3;+infty))

C.(-2;3\)

D.(mathbbRsetminus -2;3\)

Câu 31. Phương trình tiếp đường với đồ vật thị(y=f(x)=x^3-3x^2+2)tại điểm có hoành độ là nghiệm của pmùi hương trình(f"(x)=0)là:

A. y = - x + 1

B. y = - 3x + 3

C. y = - x + 1

D. y = -3x -3

*

*

TẢI TÀI LIỆU VỀ TẠI ĐÂY:TẢI VỀ NGAYChuyên mục: Tổng Hợp