Trắc nghiệm luật hành chính

Câu hỏi 1 :

Quyết định hành chính vì ban ngành hành chính đơn vị nước phát hành rất có thể vận dụng sinh hoạt nước ngoài.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm luật hành chính


Câu hỏi 2 :

Các quyết định hành thiết yếu chỉ được áp dụng trải qua vận động cai quản hành chính công ty nước.

Câu hỏi 3 :

Chiến sĩ cảnh sát hiện hành công vụ đã ra ra quyết định xử phạt hành chính vận dụng hình thức phạt chi phí với khoảng phạt 100.000đ đối với tín đồ triển khai hành động phạm luật hành bao gồm bao gồm form chi phí pphân tử được lao lý bề ngoài tự 80.000đ mang lại 1đôi mươi.000đ.

Câu hỏi 4 :

lúc cẩn thận ngôn từ đối tượng người sử dụng bị khiếu kiện người có thẩm quyền chỉ chu đáo tính hòa hợp pháp của ra quyết định đó.

Xem thêm: Công Tắc Gạt 2 Vị Trí - Công Tắc Xoay 2 Vị Trí


Câu hỏi 5 :

Khi xử phạt hành bao gồm người có thđộ ẩm quyền xử phạt không đề nghị chu đáo mang đến tín hiệu thiệt sợ xẩy ra bên trên thực tiễn.

Câu hỏi 6 :

Thđộ ẩm phán công ty toạ phiên toà Khi thực hiện xử pphân tử vi phạm hành thiết yếu thì bắt buộc vận dụng theo giấy tờ thủ tục hành chính." href="https://macerafilmizle.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/962954-tham-phan-chu-toa-phien-toa-khi-tien-hanh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-thi-phai-ap-dung-theo-thu-tuc-hanh-chinch.html">Thđộ ẩm phán chủ toạ phiên toà Khi thực hiện xử pphân tử vi phạm hành thiết yếu thì bắt buộc vận dụng theo giấy tờ thủ tục hành thiết yếu.

Câu hỏi 10 :

Quan hệ pháp luật giữa phòng ban hành chính nhà nước và cá thể luôn là quan hệ tình dục luật pháp hành chính.

Câu hỏi 14 :

Chỉ vận dụng hòa bình biện pháp buộc dỡ dỡ công trình xây dựng desgin bất hợp pháp khi đã không còn thời hiệu xử pphân tử hành thiết yếu.
*