TRANH ĐỒNG QUÊ BẰNG GỖ

Tnhãi ranh Đồng Quê cả nước được các nghệ nhân Vạn Đạt mê mải, kỳ công sửa tay tỉ mỉ tinh tướng. Họ không chỉ là gửi vào đó mọi chuyên môn lành nghề nhưng mà còn là tình thương nghề, yêu quê nhà. Bởi có cảm được nỗi niềm ghi nhớ nhung quê hương thì mới có thể tương khắc họa tranh ảnh đồng quê bình dị là 1 trong những niềm tự hào sâu sắc.


Mã: DQ172X5PU_0Danh mục: Ttinh ranh Đồng Quê, Trạng rỡ Biếu khuyến mãi ngay, Tnhãi nhép Cỡ Vừa, Tnhóc Phòng Khách, Tnhóc con Phòng Làm Việc, Tnhãi con Phòng Thờ
*
*
*
*
*
*