Từ vựng toán tiếng anh lớp 7

Để có tác dụng bài bác thi Violympic Toán Tiếng Anh thật xuất sắc những em đề nghị nắm rõ trường đoản cú vựng, cũng tương tự mọi thuật ngữ Tiếng Anh để đọc hiểu thật nkhô hanh. Bộ thuật ngữ thi Violympic Toán thù Tiếng Anh này giúp những em học sinh cấp 1 với cấp 2 ôn luyện thiệt giỏi vốn từ bỏ vựng Tiếng Anh của chính bản thân mình. Mời những em thuộc xem thêm nội dung chi tiết:

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Một số thuật ngữ Violympic Toán thù Tiếng Anh cấp cho Tiểu học, THCS

Giải nghĩa một trong những từ bỏ giờ Anh vượt trội trong Toán học

STT

Từ/cụm trường đoản cú giờ đồng hồ Anh

Nghĩa tiếng Việt (toán học)

1

Add

Cộng/ thêm

2

Area

Diện tích

3

Average

Trung bình

4

Block

Khối

5

Caculate

Tính

6

Consecutive

Liên tiếp

7

Difference

Hiệu số

8

Digit

Chữ số

9

Distinct

Phân biệt/ không giống nhau

10

Divide

Chia

11

Divisible

Có thể phân tách hết

12

Equal

Bằng

13

Even

Chẵn

14

Exactly

Chính xác

15

Express

Diễn tả

16

Expression

Biểu thức

17

Figure

Hình

18

fraction

Phân số, phần

19

Greater

Lớn hơn

20

Greatest

Lớn nhất

21

Half

Một nửa

22

Integer

Số nguyên

23

Length

Chiều dài

24

Missing number

Số còn thiếu

25

Multiply

Nhân

26

Negative

Âm

27

Odd

Lẻ

28

Originally

Ban đầu

29

Pair

Cặp (số)

30

Pattern

Mô hình

31

perimeter

Chu vi

32

Positive

Dương

33

Pound

*đơn vị đo khối lượng*

34

Product

Tích số

35

Rectangle

Hình chữ nhật

36

Result

Kết quả

37

Satisfy the condition

Thỏa mãn điều kiện

38

Sequence/ following sequence

Dãy/ hàng số sau đây

39

shaded

Làm về tối, tấn công bóng

40

Smaller

Nhỏ hơn

41

Smallest

Nhỏ nhất

42

Square

Hình vuông

43

Subtract

Trừ đi

44

Sum

Tổng số

45

Term

Số hạng

46

Total

Tổng số

47

Twice

2 lần

48

Value

Giá trị

49

Weight

Cân nặng

50

Width

Chiều rộng


Từ vựng Toán thù giờ đồng hồ Anh

STT

Từ/ các trường đoản cú giờ đồng hồ Anh

Nghĩa giờ Việt (toán thù học)

1

Equivalent

Tương đương

2

ratio

Tỉ lệ

3

figure

Hình

4

Similar

Giống nhau

5

Possible value

Giá trị hoàn toàn có thể có

6

Repeat

Lặp lại

7

Certain number

Số vẫn cho

8

Decrease

Giảm

9

Increase

Tăng

10

Once

Một lần

11

Non-zero number

Số không giống 0

12

Minimum

Nhỏ nhất

13

Maximum

Lớn nhất

Từ vựng thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 4

Ones: Hàng đối kháng vịTens: Hàng chụcHundreds: Hàng trămThousands: Hàng nghìnPlace: Vị trí, hàngNumber: SốDigit: Chữ sốOne-digit number: Số có một chữ sốTwo-digit number: Số bao gồm 2 chữ sốCompare: So sánhSequence numbers: Dãy sốNatural number: Số tự nhiênTon: TấnKilogram: Ki-lô-gamSecond: GiâyMinute: PhútCentury: Thế kỉAverage: Trung bình cộngDiagram/ Chart: Biểu đồAddition: Phép tính cộngAdd: Cộng, thêm vàoTriangle: Hình tam giácPerimeter: Chu viArea: Diện tíchDivisible by ...: Chia hết đến ...Fraction: Phân sốDenominator: Mẫu sốSum: TổngSubtraction: Phnghiền tính trừSubtract: Trừ, sút điDifference: HiệuMultiplication: Phnghiền tính nhânMultiply: NhânProduct: TíchDivision: Phép tính chiaDivide: ChiaQuotient: ThươngAngle: GócAđáng yêu angle: Góc nhọnObtuse angle: Góc tùRight angle: Góc vuôngStraight angle: Góc bẹtLine: Đường thẳngLine segment: Đoạn thẳngPerpendicular lines: Đường trực tiếp vuông gócParallel lines: Đường thẳng song songSquare: Hình vuôngRectangle: Hình chữ nhậtNumerator: Tử sốCommon denominator: Mẫu số chungRhombus: Hình thoiParallelogram: Hình bình hànhRatio: Tỉ số

Từ vựng thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 5

Length : Chiều dàiHeight : Chiều caoWidth : Chiều rộngPerimeter : Chu viAngle <"æηgl>: GócRight angle: Góc vuôngLine : ĐườngStraight line: Đường thẳngCurve : Đường congParallel <"pærəlel>: Song songTangent <"tændʒənt>: Tiếp tuyếnVolume <"vɔlju:m>: Thể tíchPlus : DươngMinus <"mainəs>: ÂmTimes hoặc multiplied by: LầnSquared : Bình phươngCubed: Mũ cha, lũy thừa baSquare root: Căn uống bình phươngEqual <"i:kwəl>: BằngTo add: CộngTo subtract hoặc to take away: TrừTo multiply: NhânTo divide: ChiaTo calculate: TínhAddition <ə"di∫n>: Phnghiền cộngSubtraction : Phnghiền trừMultiplication <,mʌltipli"kei∫n>: Phnghiền nhânDivision : Phép chiaTotal <"toutl>: TổngArithmetic <ə"riθmətik>: Số họcAlgebra <"ældʒibrə>: Đại số

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

1. value (n): giá bán trị