VỞ BÀI TẬP LỊCH SỬ

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tmê mẩn khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải vsinh sống bài tập Lịch Sử 7Phần 1: Khái quát lịch sử dân tộc quả đât trung đạiPhần 2: Lịch sử đất nước hình chữ S từ đầu ráng kỉ X mang đến giữa vắt kỉ XIXCmùi hương 1: Buổi đầu tự do thời Ngô - Đinch - Tiền Lê (Thế kỉ 10)Chương thơm 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ 11-12)Chương thơm 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ 13-14)Cmùi hương 4: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ 15 - Đầu thé kỉ 16)Cmùi hương 5: Đại Việt nghỉ ngơi những nỗ lực kỉ 16-18Cmùi hương 6: toàn quốc nửa đầu vắt kỉ 19

Để học tập giỏi Lịch Sử lớp 7, loạt bài xích Giải vngơi nghỉ bài bác tập Lịch Sử lớp 7 (VBT Lịch Sử 7) được biên soạn bám sát ngôn từ VBT Lịch Sử 7 giúp cho bạn học tập tốt môn Lịch Sử lớp 7 rộng.